toán lớp 5 trang 114 115

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 114 115

Video chỉ dẫn giải

 Trong nhị hình bên dưới đây:

Hình vỏ hộp chữ nhật A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình này rất có thể tích to hơn.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm tính số hình lập phương nhỏ của từng hình. Hình này có không ít hình lập phương nhỏ hơn vậy thì rất có thể tích to hơn.

Lời giải chi tiết:

Hình vỏ hộp chữ nhật A gồm 4 × 2 × 2 = 16 hình lập phương nhỏ.

Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm 3 × 3 × 2 = 18 hình lập phương nhỏ.

Vậy hình B rất có thể tích to hơn.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hình A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Phương pháp giải:

Xem thêm: hóa trị của các nguyên tố

Quan sát hình vẽ nhằm tính số hình lập phương nhỏ của từng hình. Hình này có không ít hình lập phương nhỏ hơn vậy thì rất có thể tích to hơn.

Lời giải chi tiết:

Hình A sở hữu 5 × 3 × 3 = 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B sở hữu 3 × 3 × 3 – 1 = 26 hình lập phương nhỏ.

Mà 45 > 26.

Vậy thể tích của hình A to hơn thể tích của hình B hay thể tích hình B nhỏ rộng lớn thể tích hình A.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương bại liệt trở thành một hình vỏ hộp chữ nhật. Có từng nào cơ hội xếp hình không giống nhau ?

Lời giải chi tiết:

Xếp 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật ta sở hữu những cơ hội xếp như sau: 

Vậy sở hữu 6 cơ hội xếp không giống nhau.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1

Trong hình mặt mày, hình lập phương ở trọn vẹn vô hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương nhỏ nhắn to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật hoặc thể tích hình vỏ hộp chữ nhật to hơn thể tích hình lập phương.

b) Ví dụ 2

Hình C bao gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng bao gồm 4 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình C vày thể tích hình D.

Xem thêm: góc đồng vị là gì

c) Ví dụ 3

Hình Phường bao gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình Phường trở thành nhị hình M, N: hình M bao gồm 4 hình lập phương và hình N bao gồm 2 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình Phường vày tổng thể tích những hình M và N.