trắc nghiệm sinh 11 bài 16Với thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 với đáp án sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều không thiếu thốn những cường độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16.

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 với đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật

  Xem chi tiết

Lời giải sgk Sinh học tập 11 Bài 16:

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem lời nói giải

 • (Cánh diều) Giải Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật

  Xem lời nói giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 (sách cũ)

Câu 1. Chức năng ko chính với răng của thú ăn cỏ là

A. răng cửa ngõ thân thuộc và rung rinh cỏ

B. răng nanh nghiền nhừ cỏ

C. răng trước hàm và răng cấm có rất nhiều gờ cứng canh ty nghiền nhừ cỏ

D. răng nanh lưu giữ và rung rinh cỏ

Đáp án: B

Câu 2. Chức năng ko chính với răng của thú ăn thịt là

A. răng cửa ngõ gặm và lấy thực phẩm thoát khỏi xương

B. răng cửa ngõ lưu giữ thức ăn

C. răng nanh cắm và lưu giữ mồi

D. răng trước hàm và răng ăn thịt rộng lớn hạn chế thịt trở thành những miếng nhỏ

Đáp án: B

Câu 3. Xét những loại sau:

(1) Ngựa        (2) Thỏ        (3) Chuột         (4) Trâu

(5) Bò         (6) Cừu         (7) Dê

Quảng cáo

Trong những loại bên trên, những loại nào là với bao tử 4 Ngăn?

A. (4), (5), (6) và (7)

B.(1), (3), (4) và (5)

C. (1), (4), (5) và (6)

D. (2), (4), (5) và (7)

Đáp án: A

Câu 4. Đặc điểm hấp thụ ở thú ăn thịt là

A. một vừa hai phải nhai một vừa hai phải xé nhỏ thức ăn

B. người sử dụng răng hạn chế, xé nhỏ thực phẩm và nuốt

C. nhai thực phẩm trước lúc nuốt

D. chỉ nuốt thức ăn

Đáp án: B

Câu 5. Sự hấp thụ thực phẩm ở dạng tổ ong ra mắt như vậy nào?

A. thực phẩm được ợ lên mồm nhằm nhai kĩ lại

B. tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein với ở vi loại vật và cỏ

C. hít vào khô bớt nước vô thức ăn

D. thực phẩm được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Đáp án: A

Câu 6. Những điểm sáng nào là tại đây ko chính với việc hấp thụ thực phẩm ở dạ lá sách?

(1) thực phẩm được ợ lên mồm nhằm nhai lại

(2) tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein với ở vi loại vật và cỏ

(3) hít vào khô bớt nước vô thức ăn

(4) thực phẩm được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Phương án vấn đáp chính là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2), và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. (1), (3) và (4)

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7. Các nếp cấp của niêm mạc ruột, bên trên bại với những lông ruột và những lông rất rất nhỏ với tác dụng

A. thực hiện tăng nhu động ruột

B. thực hiện tăng mặt phẳng hấp thụ

C. tạo ra ĐK tiện lợi mang lại hấp thụ hóa học

D. tạo ra ĐK mang lại hấp thụ cơ học

Đáp án: B

Câu 8. Điểm không giống nhau về cỗ hàm và chừng lâu năm ruột ở thú ăn thịt đối với thú ăn thực vật là răng nanh và răng cấm trước

A. ko sắc và nhọn vị ; ruột lâu năm hơn

B. sắc và nhọn rộng lớn ; ruột cộc hơn

C. ko sắc và nhọn bằng; ruột cộc hơn

D. sắc và nhọn hơn; ruột lâu năm hơn

Đáp án: B

Câu 9. Sự hấp thụ ở bao tử múi khế ra mắt như vậy nào?

A. tiết rời khỏi pepsin và HCL nhằm hấp thụ protein với ở loại vật và cỏ

B. hít vào khô bớt nước vô thức ăn

C. thực phẩm được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulozơ

D. thực phẩm được ở lên mồm nhằm nhai lại

Đáp án: A

Câu 10. Trong những tuyên bố sau:

(1) Động vật ăn những loại thực phẩm không giống nhau với ống hấp thụ thay đổi thích ứng với thức ăn

(2) Thú ăn thịt với răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt trở nên tân tiến, ruột cộc. Thức ăn được hấp thụ cơ học tập và hấp thụ hóa học

(3) Thú ăn thực vật với răng dùng để làm nhai và nghiền vạc triển

Quảng cáo

(4) Thú ăn thực vật với răng dùng để làm nhai, răng trước hàm và nghiền vạc triển

(5) Thú ăn thực vật với bao tử 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng rất rất trở nên tân tiến, ruột dài

(6) Một số loại thú ăn thịt với domain authority dày đơn

Có từng nào tuyên bố đúng?

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Đáp án: C

Giải thích: (1), (2), (4),(5).

Câu 11. Hình mặt mũi là phần tử hấp thụ nào? Của loại nào là (trâu/ngựa/dê/thỏ) ? Chọn chú mến chính mang lại hình

Bài tập dượt trắc nghiệm Sinh học tập 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Sinh học tập 11 với đáp án

A. bao tử của trâu. 1- thực quản ngại ; 2- dạ lá sách ; 3- dạ cỏ ; 4- dạ tỏ ong ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

B. bao tử của trâu. 1- thực quản ngại ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

C. bao tử của ngựa. 1- thực quản ngại ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

D. bao tử của ngựa. 1- tá tràng ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Đáp án: B

Câu 12:  Dạ dày ở động vật hoang dã ăn thực vật nào là chỉ tồn tại một ngăn?

A.  Ngựa, thỏ, loài chuột, rán, dê.

B. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột.

D. Trâu, trườn, rán, dê.

Câu 13: Động vật nào là tại đây với bao tử đơn?

A. 

B. Trâu

C. Ngựa

D. Cừu

Câu 14: Dạ dày ở những động vật hoang dã ăn thực vật nào là với 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.     

B. Ngựa, thỏ, loài chuột.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột, rán, dê.     

D. Trâu, trườn, rán, dê.

Câu 15: Dạ dày với 4 túi là của những động vật hoang dã nào là tại đây ?

A. Trâu, thỏ, dê.

B. Ngựa, hươu, trườn.

C. Trâu, trườn, nai.

D. Ngựa, trườn, dê.

Câu 16: Đặc điểm nào là tại đây chính với những loại động vật hoang dã nhai lại?

A. Có bao tử tuyến

B. Có bao tử 4 ngăn

C. Có bao tử đơn

D. Có bao tử cơ.

Câu 17: Loài động vật hoang dã nào là tại đây với bao tử 4 ngăn?

A. 

B. Thỏ

C. Ngựa

D. Sư tử

Câu 18: Động vật nào là tại đây với bao tử 4 ngăn?

A. Chuột.

B. Ngựa

C. 

D. Thỏ

Câu 19: Có từng nào tuyên bố nào là tại đây chính về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều phải có bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, thực phẩm được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học vô bao tử tựa như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn lại ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã với ống hấp thụ, thực phẩm được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều phải có manh tràng trở nên tân tiến. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ thực phẩm vô ống hấp thụ là dịch hấp thụ không trở nên hòa loãng.

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 20: Các tuyên bố nào là tại đây chính về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều phải có bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, thực phẩm được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học vô bao tử tựa như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt dài hơn nữa ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã với ống hấp thụ, thực phẩm được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều phải có manh tràng ko trở nên tân tiến. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ thực phẩm vô ống hấp thụ là dịch hấp thụ không trở nên hòa loãng

A. 2,4,5,6

B. 2,3,4,5

C. 1,2,3,5

D. 1,4,5,6

Câu 21: Sự tiêu xài hoá thực phẩm ở bao tử cỏ ra mắt như vậy nào?

A. Hấp thụ khô bớt nước vô thực phẩm.

B. Thức ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim tiêu xài hoá xellulôzơ.

C. Tiết pepsin và HCl nhằm tiêu xài hoá prôtêin với ở vi loại vật và cỏ.

D. Thức ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại.

Câu 22: Trâu hấp thụ được xenlulôzơ với vô thực phẩm là nhờ enzim của

A. vi loại vật nằm trong sinh vô dạ cỏ.

B. tuyến nước miếng.

C. tuyến tụy.

D. tuyến gan lì.

Câu 23: Quá trình hấp thụ xenlulozo của động vật hoang dã nhai lại đa số ra mắt ở

A. dạ cỏ

B. dạ múi khế.

C. dạ lá sách.

D. dạ tổ ong.

Câu 24: Trong bao tử của động vật hoang dã nhai lại, vi loại vật nằm trong sinh tiết rời khỏi enzim tiêu xài hoá xenlulôzơ đa số ở đâu?

A. Dạ lá sách.

B. Dạ tổ ong.

C. Dạ cỏ.

D. Dạ múi khế.

Câu 25: Dạ dày ngăn nào là của động vật hoang dã nhai lại sở hữu tính năng hít vào khô bớt nước sau khoản thời gian thực phẩm được fake lên vùng mồm nhai lại

A. Dạ tổ ong

B. Dạ lá sách

C. Múi khế

D. Dạ cỏ

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 với đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18: Tuần trả máu
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19: Tuần trả tiết (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 20: Cân vị nội môi
 • Bài tập dượt trắc nghiệm Ôn tập dượt chương 1

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học