trắc nghiệm tài chính tiền tệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CTĐT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

Bạn đang xem: trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Bình Dương, ngày thứ 6 mon 07 năm đôi mươi 22

NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Học phần: Tài chủ yếu chi phí tệ Số tín chỉ: 2+ Câu chất vấn mức: Vận dụng Số lượng: 120 câu hỏi

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

1

Nơi nhưng mà những mối cung cấp tài chủ yếu được luân gửi kể từ điểm quá cho tới điểm thiếu thốn được gọi là thị trường gì? A. Thị ngôi trường mặt hàng hoá B. Thị ngôi trường vốn C. Thị ngôi trường tài chính D. Thị phe phái sinh 0 C. Thị ngôi trường tài chính

2

Giá cần trả cho tới việc lên đường vay mượn được gọi là gì? A. Chỉ số giá chỉ chung B. Lãi suất C. Tỷ giá D. Lạm phát 0 B. Lãi suất

3

Phát biểu nào là tại đây chính nhất về cổ phiếu? Cổ phiếu là: A. Giá cần trả cho tới việc dùng vốn B. Quyền chiếm hữu 1 phần thu nhập của những người vạc hành C. Cam kết thanh toán giao dịch kế hoạch nhập một khoảng chừng thời hạn nhất định D. Không với câu nào là đúng 0 D. Không với câu nào là đúng

4

Chức năng của thị ngôi trường tài đó là gì? A. Làm kênh dẫn vốn liếng kể từ điểm quá vốn liếng cho tới điểm thiếu thốn vốn B. Thực hiện nay việc giao thương mua bán cổ phiếu C. Cấp tín dụng D. Tất cả đều đúng

0 A. Làm kênh dẫn vốn liếng kể từ điểm quá vốn liếng cho tới điểm thiếu thốn vốn

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

5

Thị ngôi trường chi phí tệ là điểm giao dịch thanh toán của dụng cụ tài chủ yếu nào? A. Tiền B. Các dụng cụ nợ cụt hạn C. Tiền và những dụng cụ nợ thời gian ngắn đều đúng D. Tiền và những dụng cụ nợ thời gian ngắn đều sai 0 C. Tiền và những dụng cụ nợ thời gian ngắn đều đúng

6

Thị ngôi trường vốn liếng là điểm giao dịch thanh toán của dụng cụ tài chủ yếu nào? A. Công cụ nợ cụt hạn B. Công cụ nợ trung lâu năm hạn C. Công cụ vốn D. Công cụ nợ trung lâu dài và Công cụ vốn liếng đúng 0 D. Công cụ nợ trung lâu dài và Công cụ vốn liếng đúng

7

Các gia tài tài chủ yếu giao dịch thanh toán bên trên thị ngôi trường chi phí tệ với toàn bộ những điểm lưu ý sau đây, ngoại trừ: A. Ngắn hạn B. Là tiền C. Rủi ro thấp D. Tính lỏng cao 0 B. Là tiền

8

Chọn tuyên bố chính nhất trong số câu sau đây. Tài sản với tính thanh toán cao là: A. Tài sản hoàn toàn có thể quy đổi trở thành chi phí nhanh gọn lẹ và dễ dàng dàng B. Cổ phần của một resort ven biển C. Khó bán D. Công cụ nợ lâu năm hạn

0 A. Tài sản hoàn toàn có thể quy đổi trở thành chi phí nhanh gọn lẹ và dễ dàng dàng

9

Thị ngôi trường tài chủ yếu điểm giao dịch thanh toán những gia tài tài chủ yếu thời gian ngắn được gọi là gì? A. Thị ngôi trường trái khoáy phiếu B. Thị ngôi trường chi phí tệ C. Thị ngôi trường vốn D. Thị ngôi trường triệu chứng khoán 0 B. Thị ngôi trường chi phí tệ

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

15

Tiền hạ tầng bao hàm những bộ phận nào? A. Tiền mặt mày nhập lưu thông và dự trữ của ngân hàng trung gian B. Giấy tờ có mức giá của nhà nước tạo ra vì thế ngân hàng Trung ương chiếm hữu và các khoản giải ngân cho vay tái mét phân tách khấu C. Giấy tờ có mức giá của nhà nước tạo ra vì thế ngân hàng Trung ương chiếm hữu và tiền mặt nhập lưu thông D. Các khoản giải ngân cho vay tái mét khuyến mãi và dự trữ của khối hệ thống ngân hàng trung gian

0 A. Tiền mặt mày nhập lưu thông và Dự trữ của Ngân mặt hàng trung gian

16

Lãi suất tái mét khuyến mãi là gì? A. Giá nhưng mà ngân hàng Trung ương trả cho những ngân hàng trung gian tham để sở hữ giấy má tờ có giá B. Lãi suất giải ngân cho vay của những sách vở và giấy tờ với giá C. Giá nhưng mà ngân hàng trung gian tham trả cho tới ngân hàng Trung ương để sở hữ sách vở và giấy tờ với giá D. Lãi suất giải ngân cho vay của ngân hàng Trung ương bên trên hạ tầng khuyến mãi sách vở và giấy tờ với giá mà ngân hàng trung gian tham tiếp tục phân tách khấu

0 D. Lãi suất giải ngân cho vay của ngân hàng Trung ương bên trên hạ tầng khuyến mãi giấy tờ có mức giá nhưng mà ngân hàng trung gian tham tiếp tục phân tách khấu

17

Dự trữ của ngân hàng trung gian tham bao gồm: A. Dự trữ cần và Dự trữ thừa B. Tiền mặt mày nhập kho và chi phí gửi ngân hàng Trung ương C. Dự trữ cần, Dự trữ quá, Tiền mặt mày nhập kho và chi phí gửi ngân hàng Trung ương D. Dự trữ bắt buộc 0 C. Dự trữ cần, Dự trữ quá, Tiền mặt mày nhập kho và chi phí gửi ngân mặt hàng Trung ương

18

Tổ chức nào là phụ trách về con số chi phí và tín dụng thanh toán đáp ứng cho tới nền kinh tế? A. Ngân mặt hàng Trung ương B. Ngân mặt hàng thương mại C. Sở Tài chính D. Kho bạc Nhà nước 0 A. Ngân mặt hàng Trung ương

19

So với nền phát hành dùng chi phí thực hiện trung gian tham trao thay đổi, nền phát hành trao thay đổi trực tiếp hạn chế tại đoạn nào? A. Đòi chất vấn sự trùng khớp về nhu cầu B. Làm rời ngân sách trao thay đổi mặt hàng hoá C. khích lệ sự phân công phu động xã hội D. Tất cả đều đúng

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

0 A. Đòi chất vấn sự trùng khớp về nhu cầu

20

Tại sao việc phát minh sáng tạo đi ra chi phí hùn tăng hiệu suất cao của nền phát hành mặt hàng hoá đối với nền sản xuất tự túc tự động cấp? A. Việc tạo ra chi phí ko tốn thông thường chi phí B. Tiền hùn tăng mạnh sự trình độ hoá vì thế được chấp nhận người dân triệu tập sản xuất những gì mà người ta thực hiện chất lượng tốt nhất C. Tiền ko hề tác dụng cho tới tính hiệu suất cao của nền phát hành mặt hàng hoá D. Tất cả đều sai

0 B. Tiền hùn tăng mạnh sự trình độ hoá vì thế được chấp nhận người dân tập trung phát hành những gì mà người ta thực hiện cực tốt.

21

Một loại mặt hàng hoá ham muốn phát triển thành chi phí thì mặt hàng hoá cơ cần với điểm lưu ý nào là bên dưới đây? A. Khó trao đổi B. Không được ưa mến nhập xã hội C. Thống nhất về giá chỉ trị D. Khó vận chuyển 0 C. Thống nhất về giá chỉ trị

22

Một loại mặt hàng hoá ham muốn phát triển thành chi phí cần đáp ứng nhu cầu những tiêu chuẩn sau, nước ngoài trừ: A. Dễ hư hỏng hỏng B. Dễ phân tách nhỏ C. Dễ vận chuyển D. Được gật đầu đồng ý rộng thoải mái nhập xã hội 0 A. Dễ hư hỏng hỏng

23

Tiền với tính lỏng cao, hoặc chi phí với quyền lực tối cao cao bao hàm những loại nào? A. Tiền mặt mày nhập lưu thông B. Tiền gửi ko kỳ hạn C. Tiền gửi thanh toán D. Tất cả đều đúng 0 D. Tất cả đều đúng

24

Hạn chế của chi phí sắt kẽm kim loại đối với chi phí giấy má là gì? A. Khó phân tách nhỏ B. Khó bảo quản C. Cồng kềnh, khó khăn vận chuyển D. Thống nhất về giá chỉ trị

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

30

Công cụ nào là tại đây ko thể ủy quyền được? A. Trái phiếu B. Cổ phiếu C. Kỳ phiếu đích danh D. Tín phiếu kho bạc 0 C. Kỳ phiếu đích danh

31

Loại thương phiếu nào là tại đây vì thế người buôn bán lập và đòi hỏi người tiêu dùng thanh toán giao dịch cho bên loại ba? A. Kỳ phiếu ký danh B. Lệnh phiếu C. Kỳ phiếu vô danh D. Hối phiếu 0 D. Hối phiếu

32

Tín dụng ngân hàng biểu lộ bên dưới kiểu dáng nào? A. Các ngân hàng kêu gọi chi phí gửi B. Các ngân hàng tạo ra cổ phiếu C. Các ngân hàng xây dựng quỹ đầu tư D. Không với câu vấn đáp nào là đúng

0 A. Các ngân hàng kêu gọi chi phí gửi

33

Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ trong số những mặt mày nào? A. Ngân mặt hàng Nhà nước với những ngân hàng thương mại B. Ngân mặt hàng, tổ chức triển khai tài chủ yếu với những cửa hàng không giống nhập nền kinh tế C. Ngân mặt hàng, tổ chức triển khai tài chủ yếu với những doanh nghiệp D. Ngân mặt hàng, tổ chức triển khai tài chủ yếu với hộ gia đình

0 B. Ngân mặt hàng, tổ chức triển khai tài chủ yếu với những cửa hàng không giống nhập nền kinh tế

34

Hãy lựa chọn câu vấn đáp chính về định nghĩa lãi suất: A. Lãi suất là tỷ trọng xác suất, phản ánh chi phí gốc cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay trong một thời hạn nhất định B. Lãi suất là tỷ trọng xác suất, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay trong một thời hạn nhất định C. Lãi suất là tỷ trọng xác suất, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng căn nhà sở hữu nhập một thời hạn nhất định D. Lãi suất là số chi phí, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay mượn nhập một thời gian tham nhất định

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

0 B. Lãi suất là tỷ trọng xác suất, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay mượn nhập một thời hạn nhất định

35

Bản hóa học của lãi suất vay là gì? A. Lãi (lợi tức) là ngân sách của vốn liếng tín dụng B. Lãi (lợi tức) là ngân sách của tư phiên bản cho tới vay C. Lãi suất là dụng cụ phản ánh ngân sách của vốn liếng tín dụng D. Tất cả những đáp án đều đúng 0 D. Tất cả những đáp án đều đúng

36

Hãy lựa chọn câu vấn đáp sai về tầm quan trọng của lãi suất: A. Lãi suất là một trong trong mỗi dụng cụ dự đoán, thay đổi mô hình lớn nền kinh tế B. Lãi suất là phương tiện đi lại kích ứng vật hóa học nhằm lôi cuốn từng nguồn chi phí thư thả rỗi trong nền kinh tế C. Lãi suất đơn giản đòn kích bẩy kích ứng công ty sale với hiệu quả D. Lãi suất là dụng cụ kích ứng góp vốn đầu tư cải cách và phát triển kinh tế

0 C. Lãi suất đơn giản đòn kích bẩy kích ứng công ty sale với hiệu quả

37

Lãi suất tái mét khuyến mãi là gì? A. Lãi suất giải ngân cho vay của Ngân mặt hàng non sông (Ngân mặt hàng trung ương) so với các ngân mặt hàng thương nghiệp (NHTM) bên dưới kiểu dáng khuyến mãi lại những sách vở và giấy tờ với giá B. Lãi suất giải ngân cho vay của ngân hàng thương nghiệp so với những cửa hàng bên dưới hình thức chiết khấu những sách vở và giấy tờ với giá C. Lãi suất giải ngân cho vay trong số những ngân hàng thương nghiệp bên trên thị ngôi trường liên ngân hàng D. Lãi suất vì thế Ngân mặt hàng TW ấn lăm le nhằm thực hiện hạ tầng cho tới điều hành và quản lý chủ yếu sách tiền tệ của Ngân mặt hàng trung ương

A. Lãi suất giải ngân cho vay của Ngân mặt hàng non sông (Ngân mặt hàng trung ương) đối với những ngân hàng thương nghiệp bên dưới kiểu dáng khuyến mãi lại những sách vở và giấy tờ có giá

38

Hãy lựa chọn câu vấn đáp chính nhất về cảm giác Fisher: A. Khi lạm phát kinh tế rời thì lãi suất vay thực tăng B. Lãi suất thực = lãi suất vay danh nghĩa + tỷ trọng lân phát C. Với nút lạm phát kinh tế 4%, nếu như lãi suất vay công phụ thân bên trên những ngân hàng là 7% thì lãi suất thực cần là 11% D. Khi lạm phát kinh tế tăng thì lãi suất vay danh nghĩa tăng

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

43

Lạm vạc là vì vẹn toàn nhân gì? A. Do cầu kéo B. Do ngân sách đẩy C. Do tổ chức cơ cấu nền kinh tế D. Tất cả đều đúng 0 D. Tất cả đều đúng

44

Nguyên nhân nào là tạo ra lạm phát kinh tế ngân sách đẩy? A. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc ngân sách hạ xuống thì sẽ sinh đi ra lạm phát kinh tế ngân sách đẩy B. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc ngân sách ko tăng thì sẽ sinh đi ra lạm phát kinh tế ngân sách đẩy C. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc ngân sách tạo thêm thì sẽ sinh đi ra lạm phát kinh tế ngân sách đẩy D. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc ngân sách khi tăng lên lúc giảm sút thì tiếp tục sinh đi ra lạm phát kinh tế ngân sách đẩy

0 C. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc chi phí tạo thêm thì tiếp tục sinh đi ra lạm phát kinh tế ngân sách đẩy

45

Các khối chi phí tệ là: A. Công cụ thống kê giám sát lượng chi phí đáp ứng được report vày ngân hàng trung ương B. Được report thường niên vày Kho bạc Nhà nước C. Công cụ thống kê giám sát của khối hệ thống ngân hàng thương mại D. Công cụ thống kê giám sát của nả của những cá nhân

0 A. Công cụ thống kê giám sát lượng chi phí đáp ứng được report vày ngân hàng trung ương

46

“Giấy bạc ngân hàng” thực ra là: A. Tiền được sản xuất vày giấy B. Tiền được thành lập và hoạt động trải qua sinh hoạt tín dụng thanh toán và ghi bên trên khối hệ thống thông tin tài khoản của ngân hàng C. Một loại tín tệ D. Tiền gửi thuở đầu và chi phí gửi vì thế những ngân hàng thương nghiệp tạo nên ra

0 C. Một loại tín tệ

Xem thêm: toán lớp 5 trang 58 59

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

47

Lý vì thế làm cho sự vỡ nợ ngân hàng được xem là nguy hiểm so với nền tài chính là: A. Một con số chắc chắn những công ty và công bọn chúng bị thiệt hại B. Các buộc ràng vỡ nợ ngân hàng thực hiện rời lượng chi phí đáp ứng nhập nền kinh tế C. Một số ngân hàng vỡ nợ tiếp tục tạo ra ông tơ băn khoăn hoảng về việc vỡ nợ của một loạt những ngân hàng khác D. Tất cả những ý bên trên đều sai

0 C. Một số ngân hàng vỡ nợ tiếp tục tạo ra ông tơ băn khoăn hoảng về việc vỡ nợ của hàng loạt những ngân hàng khác

48

Hãy lựa chọn đáp án chính về lối cong Phillips: A. Sự tấn công thay đổi đằm thắm lạm phát kinh tế và thất nghiệp B. Sự tấn công thay đổi đằm thắm lạm phát kinh tế và thất nghiệp tự động nhiên C. Sự tấn công thay đổi đằm thắm lạm phát kinh tế và thất nghiệp cơ cấu D. Sự tấn công thay đổi đằm thắm lạm phát kinh tế và thất nghiệp chu kỳ

0 A. Sự tấn công thay đổi đằm thắm lạm phát kinh tế và thất nghiệp.

49

Hãy lựa chọn đáp án chính về cảm giác Fisher: A. Lạm vạc dự trù (hoặc gọi là lạm phát kinh tế kì vọng) tăng thì lãi suất vay thực tăng B. Lạm vạc dự trù (hoặc gọi là lạm phát kinh tế kì vọng) tăng thì lãi suất vay danh nghĩa tăng C. Lạm vạc dự trù (hoặc gọi là lạm phát kinh tế kì vọng) tăng thì lãi suất vay thực kì vọng tăng D. Lạm vạc dự trù (hoặc gọi là lạm phát kinh tế kì vọng) rời thì lãi suất vay danh nghĩa tăng

0 B. Lạm vạc dự trù (hoặc gọi là lạm phát kinh tế kì vọng) tăng thì lãi suất vay danh nghĩa tăng

50

Căn cứ nhập vẹn toàn nhân, lạm phát kinh tế được phân loại trở thành những loại nào? A. Lạm vạc chi phí tệ B. Lạm vạc cầu kéo C. Lạm vạc ngân sách đẩy D. Tất cả những đáp án trên 0 D. Tất cả những đáp án bên trên.

51

Hãy lựa chọn đáp án sai về những phương án cung cấp bách nhằm kìm nén lân phát: A. Nhà nước mua sắm vàng và nước ngoài tệ B. Đóng băng chi phí tệ C. Nâng tỷ trọng dự trữ bắt buộc D. Chống đầu tư mạnh tích trữ

0 A. Nhà nước mua sắm vàng và nước ngoài tệ

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

57

Thuế được xem là với tầm quan trọng cần thiết so với nền tài chính chính vì sao? A. Thuế là thu nhập đa số của Ngân sách non sông và là dụng cụ vận hành và điều tiết mô hình lớn nền tài chính quốc dân B. Thuế là dụng cụ nhằm kích ứng nhập vào dây chuyền sản xuất công cụ và lôi cuốn đầu tư nước ngoài nhập nước Việt Nam, quan trọng nhập quá trình công nghiệp hoá, văn minh hoá hiện nay C. Chính sách thuế là một trong trong mỗi nội dung cơ phiên bản của quyết sách tài chính quốc gia D. Việc quy lăm le nhiệm vụ góp sức về thuế thông thường vì thế Luật định

0 A. Thuế là thu nhập đa số của Ngân sách non sông và là dụng cụ quản lý và thay đổi mô hình lớn nền tài chính quốc dân

58

Các biện pháp nhằm tài trợ rạm hụt Ngân sách non sông bao hàm những gì? A. Tăng thuế, tăng tạo ra trái khoán nhà nước và Tín phiếu Kho bạc B. Phát hành chi phí, tăng thuế thu nhập cá thể và tạo ra trái khoán Chính phủ C. Tăng thuế, tạo ra chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân cư D. Giảm thuế, tạo ra chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân cư

0 C. Tăng thuế, tạo ra chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân cư

59

Chính sách tài khoá được hiểu là gì? A. Chính sách chi phí tệ không ngừng mở rộng theo đuổi ý kiến mới B. Chính sách tài chủ yếu quốc gia C. Là quyết sách tài chính mô hình lớn nhằm mục tiêu ổn định lăm le và phát triển nền tài chính thông qua các dụng cụ thu, chi ngân sách căn nhà nước D. Là thành phần cấu trở thành quyết sách tài chủ yếu vương quốc, với những dụng cụ thu, chi ngân sách non sông và những dụng cụ thay đổi cung và cầu chi phí tệ

0 C. Là quyết sách tài chính mô hình lớn nhằm mục tiêu ổn định lăm le và phát triển nền kinh tế trải qua những dụng cụ thu, chi ngân sách căn nhà nước

60

Những khoản mục thu thông thường xuyên nhập bằng vận Ngân sách non sông bao gồm những gì? A. Thuế, chiếm hữu gia tài, phí và lệ phí B. Thuế, chiếm hữu gia tài, phí và lệ phí, tạo ra trái khoán chủ yếu phủ C. Thuế, chiếm hữu gia tài, phí và lệ phí, cống phẩm CP trong phòng nước D. Thuế, phí và lệ phí, kể từ những khoản viện trợ với trả lại

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

0 A. Thuế, chiếm hữu gia tài, phí và lệ phí

61

Những khoản chi nào là sau đây của Ngân sách non sông là chi cho tới góp vốn đầu tư vạc triển kinh tế - xã hội? A. Chi dự trữ non sông, chi ủy quyền đầu tư B. Chi tương hỗ vốn liếng cho tới công ty non sông và góp vốn đầu tư nhập hạ tầng hạ tầng của nền kinh tế C. Chi trợ giá chỉ sản phẩm chủ yếu sách D. Chi xử lý chính sách chi phí lương bổng khối hành chính vì sự nghiệp

0 B. Chi tương hỗ vốn liếng cho tới công ty non sông và góp vốn đầu tư nhập hạ tầng cơ sở của nền kinh tế

62

Chu trình ngân sách bao hàm những sinh hoạt nào? A. Thực hiện nay và quyết toán ngân sách căn nhà nước B. Lập và triển khai ngân sách căn nhà nước C. Lập, phê chuẩn chỉnh, triển khai và quyết toán ngân sách căn nhà nước D. Không với đáp án nào là đúng

0 C. Lập, phê chuẩn chỉnh, triển khai và quyết toán ngân sách căn nhà nước

63

Nhận lăm le nào là chính về lệ phí? A. Việc thu lệ phí nhằm mục tiêu bù đậy ngân sách thông thường xuyên hoặc không bình thường như phí về xây dựng, bảo trì, trùng tu trong phòng nước so với những sinh hoạt đáp ứng người nộp phí B. Lệ phí mang ý nghĩa trả trả thẳng cho tất cả những người nộp C. Tất cả quý khách đều cần đóng góp dù cho có hoặc không tồn tại tận hưởng ích D. Tất cả đều sai

0 B. Lệ phí mang ý nghĩa trả trả thẳng cho tất cả những người nộp

64

Những khoản thu nào là ko nằm trong khoản mục thu thông thường xuyên nhập bằng vận ngân sách căn nhà nước? A. Phí, lệ phí B. Phát hành trái khoán chủ yếu phủ C. Thuế D. Phí, lệ phí, thuế 0 B. Phát hành trái khoán chủ yếu phủ

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

70

Các khoản chi thông thường xuyên bao hàm những gì? A. Chi sự nghiệp, chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an ninh B. Chi sự nghiệp, chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an toàn, chi dự trữ căn nhà nước C. Chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an toàn, chi tương hỗ vốn liếng cho tới doanh nghiệp Nhà nước D. Chi sự nghiệp, chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an toàn, chi tương hỗ vốn liếng cho doanh nghiệp Nhà nước

0 A. Chi sự nghiệp, chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an ninh

71

Thuế trực thu bao hàm những loại nào là bên dưới đây? A. Thuế độ quý hiếm tăng thêm, thuế thu nhập cá nhân B. Thuế dung nạp quan trọng, thuế xuất khẩu C. Thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá nhân D. Thuế môn bài bác, thuế độ quý hiếm gia tăng

0 C. Thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá thể.

72

Chi sự nghiệp bao hàm khoản chi nào là bên dưới đây? A. Chi đo lường địa giới hành chính B. Chi cho tới hắn tế, giáo dục C. Chi lăm le canh, lăm le cư D. Tất cả những đáp án đều đúng 0 D. Tất cả những đáp án đều chính.

73

Vốn kêu gọi của Ngân mặt hàng thương nghiệp bao hàm những loại nào? A. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn những ngân hàng thương nghiệp không giống và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân mặt hàng, vốn liếng vay mượn bên trên thị ngôi trường vốn liếng, nguồn chi phí khác B. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn Ngân mặt hàng thương nghiệp, vay mượn ngân sách non sông, vốn liếng được ngân sách cung cấp xẻ sung C. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán không giống, ngân sách non sông cung cấp mặt hàng năm D. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn Ngân mặt hàng thương nghiệp, vốn liếng vay mượn ngân sách, nguồn chi phí khác

0 A. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn những ngân hàng thương nghiệp không giống và những tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng, vốn liếng vay mượn bên trên thị ngôi trường vốn liếng, nguồn chi phí khác

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

74

Vốn kêu gọi kể từ chi phí gửi bao hàm những thành phần nào? A. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi với kỳ hạn, chi phí lên đường vay mượn Ngân mặt hàng thương mại B. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi với kỳ hạn, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách, chi phí vay mượn Tổ chức tín dụng khác C. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi với kỳ hạn, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách, chi phí gửi khác D. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách, chi phí gửi khác

0 C. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi với kỳ hạn, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách, chi phí gửi khác

75

Ngân mặt hàng thương nghiệp văn minh được ý niệm là: A. Công ty CP lớn B. Công ty nhiều vương quốc thuộc về căn nhà nước C. Một tổng công ty lớn quan trọng được trình độ hóa và sinh hoạt sale tín dụng D. Một mô hình trung gian tham tài chính

0 D. Một mô hình trung gian tham tài chính

76

Lãi suất liên ngân hàng là gì? A. Lãi suất tái mét cung cấp vốn liếng của Ngân mặt hàng trung ương B. Lãi suất giải ngân cho vay của Ngân mặt hàng so với khách hàng hàng C. Lãi suất nhưng mà những Ngân mặt hàng vận dụng Lúc giải ngân cho vay lẫn lộn nhau D. Lãi suất Ngân mặt hàng TW chỉ đạo

0 C. Lãi suất nhưng mà những Ngân mặt hàng vận dụng Lúc giải ngân cho vay lẫn lộn nhau

77

Mục chi sinh hoạt của Ngân mặt hàng thương nghiệp là gì? A. Vì tiềm năng lợi nhuận B. Trợ hỗ trợ cho sinh hoạt của Ngân mặt hàng Trung ương C. Mục chi phi lợi nhuận D. Tất cả đều sai 0 A. Vì tiềm năng lợi nhuận

78

Căn cứ nhập đặc điểm chiếm hữu, hoàn toàn có thể phân loại Ngân mặt hàng thương nghiệp trở thành những loại hình nào? A. Ngân mặt hàng thương nghiệp chuyên nghiệp doanh, Ngân mặt hàng thương nghiệp láo thích hợp, chi nhánh Ngân mặt hàng quốc tế, Ngân mặt hàng 100% vốn liếng nước ngoài B. Ngân mặt hàng thương nghiệp non sông, Ngân mặt hàng thương nghiệp CP, chi nhánh Ngân mặt hàng quốc tế, Ngân mặt hàng thương nghiệp láo hợp C. Ngân mặt hàng thương nghiệp non sông, Ngân mặt hàng thương nghiệp CP, ngân hàng thương mại liên kết kinh doanh, Trụ sở Ngân mặt hàng quốc tế, Ngân mặt hàng 100% vốn liếng nước

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

81

Căn cứ nhập phương thức và đặc điểm hùn vốn liếng, quỹ góp vốn đầu tư được chia thành những dạng nào? A. Quỹ góp vốn đầu tư dạng công ty lớn và Quỹ góp vốn đầu tư dạng thích hợp đồng B. Quỹ góp vốn đầu tư dạng đóng góp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng mở C. Quỹ góp vốn đầu tư dạng công ty lớn và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn D. Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn liếng và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường chi phí tệ

0 B. Quỹ góp vốn đầu tư dạng đóng góp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng mở

82

Căn cứ nhập phạm vi sinh hoạt, quỹ góp vốn đầu tư được chia thành những dạng nào? A. Quỹ góp vốn đầu tư dạng công ty lớn và Quỹ góp vốn đầu tư dạng thích hợp đồng B. Quỹ góp vốn đầu tư dạng đóng góp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng mở C. Quỹ góp vốn đầu tư dạng công ty lớn và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn D. Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn liếng và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường chi phí tệ

0 D. Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn liếng và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị trường chi phí tệ

83

Phương thức đồng bảo đảm là gì? A. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo đuổi chiều dọc củ, bằng phương pháp gửi phú phần rủi ro vượt quá kĩ năng gánh chịu đựng của công ty cho 1 công ty lớn tái mét bảo đảm đảm nhận B. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp hội tụ nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng C. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo đuổi chiều dọc củ, bằng phương pháp hội tụ nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng D. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp gửi phú phần rủi ro vượt quá kĩ năng gánh chịu đựng của công ty cho 1 công ty lớn tái mét bảo đảm đảm nhận

0 B. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp tập luyện hợp nhiều công ty nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng

84

Phương thức tái mét bảo đảm là gì? A. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp hội tụ nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng B. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo đuổi chiều dọc củ, bằng phương pháp hội tụ nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng C. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo đuổi chiều dọc củ, bằng phương pháp gửi phú phần rủi ro vượt quá kĩ năng gánh chịu đựng của công ty cho 1 công ty lớn tái mét bảo đảm đảm nhận D. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp gửi phú phần rủi ro vượt quá kĩ năng gánh chịu đựng của công ty cho 1 công ty lớn tái mét bảo đảm đảm nhận

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

C. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo đuổi chiều dọc củ, bằng phương pháp gửi giao phần khủng hoảng vượt lên trước quá kĩ năng gánh chịu đựng của công ty cho 1 công ty tái mét bảo đảm đảm nhận

85

Các nhiệm vụ cơ phiên bản của ngân hàng thương nghiệp bao hàm những nhiệm vụ nào? A. Nghiệp vụ tạo nên lập nguồn chi phí và nhiệm vụ dùng vốn B. Nghiệp vụ tạo nên lập nguồn chi phí và nhiệm vụ trung gian C. Nghiệp vụ tạo nên lập nguồn chi phí, nhiệm vụ dùng vốn liếng và nhiệm vụ trung gian thanh toán D. Nghiệp vụ dùng vốn liếng và nhiệm vụ trung gian tham thanh toán

0 C. Nghiệp vụ tạo nên lập nguồn chi phí, nhiệm vụ dùng vốn liếng và nghiệp vụ trung gian tham thanh toán

86

Phân loại theo đuổi thành phầm, tín dụng thanh toán của Ngân mặt hàng thương nghiệp bao hàm những loại nào? A. Cho vay mượn, cho tới mướn tài chủ yếu, tín dụng thanh toán cụt hạn B. Tín dụng phát hành, tín dụng thanh toán chi dùng C. Tín dụng trung lâu dài, tín dụng thanh toán chi tiêu và sử dụng, tín dụng thanh toán sản xuất D. Cho vay mượn, bảo hộ, khuyến mãi, bao thanh toán

0 D. Cho vay mượn, bảo hộ, khuyến mãi, bao thanh toán

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

87

Nguyên tắc vay vốn ngân hàng của ngân hàng thương nghiệp là gì? A. cũng có thể dùng vốn liếng vay mượn nhập bất kể mục tiêu nào thì cũng được; lúc nào với chi phí thì hoàn trả nợ gốc, còn lãi vốn liếng vay mượn thì người tiêu dùng trả cho tới Lúc trả không còn nợ gốc B. Sử dụng vốn liếng vay mượn chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập thích hợp đồng tín dụng; Lúc nào có chi phí thì trả trả nợ gốc, còn lãi vốn liếng vay mượn thì người tiêu dùng trả cho tới Lúc trả không còn nợ gốc C. cũng có thể dùng vốn liếng vay mượn nhập bất kể mục tiêu nào thì cũng được; trả trả nợ gốc và lãi vốn liếng vay mượn chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập thích hợp đồng tín dụng D. Sử dụng vốn liếng vay mượn chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập thích hợp đồng tín dụng; trả trả nợ gốc và lãi vốn liếng vay mượn chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập thích hợp đồng tín dụng

D. Sử dụng vốn liếng vay mượn chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập thích hợp đồng tín dụng; trả trả nợ gốc và lãi vốn liếng vay mượn chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng tín dụng