trắc nghiệm tin 11 bài 12

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 12: Kiểu xâu sở hữu đáp án cụ thể rất đầy đủ những cường độ gom học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 đạt thành phẩm cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 12 (có đáp án): Kiểu xâu

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 11 bài 12

Câu 1: Độ nhiều năm tối nhiều của xâu kí tự động vô PASCAL là:

A. 256

B. 255

C. 65535

D. Tùy ý

Trả lời: Độ nhiều năm tối nhiều của xâu kí tự động vô Pascal là 255 kí tự động. Trong tế bào mô tả xâu rất có thể bỏ dở phần khai báo chừng nhiều năm, Lúc tê liệt chừng nhiều năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm lăm le là 255.

Đáp án: B

Câu 2: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái ngược của hàm Length(S) là:

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Trả lời: Hàm Length(s) là hàm cho biết thêm chừng nhiều năm của xâu s (số kí tự động sở hữu vô xâu bao hàm cả lốt cơ hội, lốt -, những lốt quánh biệt).

Đáp án: B  

Quảng cáo

Câu 3: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái ngược của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Trả lời: Hàm Pos(s1, s2) cho biết thêm địa điểm xuất hiện tại trước tiên của xâu s1 vô s2.

Kết trái ngược của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là địa điểm kí tự động V trước tiên vô S → thành phẩm là 7

Đáp án: C

Câu 4: Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu này bên dưới đó là chính ?

A. Câu mệnh lệnh sai vì như thế thiếu thốn chừng nhiều năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 0

C. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 255

D. Cần cần khai báo độ cao thấp của xâu sau đó

Trả lời: Trong tế bào mô tả xâu rất có thể bỏ dở phần khai báo chừng nhiều năm, Lúc tê liệt chừng nhiều năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm lăm le là 255.

Đáp án: C

Câu 5: Hãy lựa chọn phương án ghép chính nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 vô S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 vô S1 chính thức từ vựng trí vt

C. Nối xâu S2 vô S1

D. Sao chép vào thời điểm cuối S1 một trong những phần của S2 từ vựng trí vt

Trả lời: Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) triển khai chèn xâu S1 vô S2 chính thức từ vựng trí vt. 

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6: Đoạn công tác sau in đi ra thành phẩm này ?

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6;

B. 7;

C. 10;

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

D. Chương trình sở hữu lỗi;

Trả lời: Hàm Length(s) là hàm cho biết thêm chừng nhiều năm của xâu s (số kí tự động sở hữu vô xâu bao hàm cả lốt cơ hội, lốt -, những lốt quánh biệt).

+ Xâu ‘tinhoc ’ có 7 kí tự động nên thành phẩm công tác là 7.

Đáp án: B

Câu 7: Cho str là 1 xâu kí tự động, đoạn công tác sau triển khai việc làm gì ?

for  i := length(str) downto 1 tự

write(str[i]) ;

A. In xâu đi ra mùng hình;

B. In từng kí tự động xâu đi ra mùng hình;

C. In từng kí tự động đi ra screen theo đuổi trật tự ngược, trừ kí tự động đầu tiên;

D. In từng kí tự động đi ra screen theo đuổi trật tự ngược; (*)

Trả lời: Đoạn công tác bên trên dùng làm in từng kí tự động đi ra screen theo đuổi trật tự ngược, dùng vòng lặp chạy kể từ kí tự động cuối về kí tự động đầu. Mỗi thứ tự chạy in đi ra một kí tự động.

Câu 8: Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động này gọi là ?

A. Xâu không;

B. Xâu rỗng;        

C. Xâu trắng;

D. Không cần là xâu kí tự;

Trả lời: Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động này gọi là xâu rỗng

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 9: Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, khai báo này trong số khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự động ?

A. Var S : string;

B. Var X1 : string[100];

C. Var S : string[256];   

D. Var X1 : string[1];

Trả lời: Cấu trúc khai báo loại xâu

Var < biến xâu> : string [độ nhiều năm lớn số 1 của xâu];

Trong đó: Biến xâu được bịa theo đuổi quy tắc mệnh danh vô Pascal.

Độ nhiều năm xâu rất có thể sở hữu hoặc ko, chừng nhiều năm lớn số 1 không thực sự 255 kí tự động.

Đáp án: C

Câu 10: Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, sau khoản thời gian công tác triển khai kết thúc đoạn công tác sau, độ quý hiếm của biến đổi S là ?

S := ‘Ha Noi Mua thu’;

Delete(S,7,8);

Insert(‘Mua thu’, S, 1);

A. Ha Noi Mua thu;

B. Mua thu Ha Noi mua sắm thu;

C. Mua thu Ha Noi;                 

D. Ha Noi;

Trả lời:

+ Câu mệnh lệnh Delete(S,7,8); Tức là xóa 8 kí tự động vô xâu S chính thức từ vựng trí loại 7→ xâu S sót lại sau khoản thời gian triển khai mệnh lệnh là ‘Ha Noi’

+ Câu mệnh lệnh Insert(‘Mua thu’, S, 1); Tức là chèn xâu ‘Mua thu’ vô xâu S bên trên trên địa điểm loại nhất→ độ quý hiếm biến đổi S sau khoản thời gian triển khai kết thúc công tác là ‘Mùa thu Ha Noi’.

Đáp án: C

Xem tăng những bài bác Câu chất vấn trắc nghiệm Tin học tập 11 tinh lọc, sở hữu đáp án khác:

  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11: Kiểu mảng
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 13: Kiểu phiên bản ghi
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 14: Kiểu tài liệu tệp
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 15: Thao tác với tệp

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học