tripanmitin có công thức là

hint-header

Cập nhật ngày: 04-04-2022

Bạn đang xem: tripanmitin có công thức là


Chia sẻ bởi: Vũ Minh Triết


Tripanmitin sở hữu công thức kết cấu thu gọn gàng là

Chủ đề liên quan

Công thức kết cấu của thích hợp hóa học (C17H33COO)3C3H5 mang tên gọi là

Este này tại đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH chiếm được natri fomat?

Este X ứng dụng với hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp chứa chấp nhì muối bột. Công thức phân tử của este X rất có thể là

Tổng số hóa học cơ học đơn chức sở hữu công thức phân tử C4H8O2 ứng dụng với hỗn hợp NaOH tuy nhiên ko tráng bạc là

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

Khi đun rét một hóa học Khủng X chiếm được glixerol và láo lếu thích hợp 2 axit Khủng là oleic, panmitic. Hãy cho thấy thêm X sở hữu từng nào công thức cấu tạo?

Đốt cháy 6,0 gam một este X, chiếm được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. X sở hữu công thức phân tử là

Cho 13,2 gam este đơn chức no X ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được 12,3 gam muối bột. Công thức của X là

Cho 2,72 gam CH3COOC6H5 vô 500 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, đun nhẹ nhàng và khuấy đều cho tới Khi phản xạ trọn vẹn. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam hóa học rắn, độ quý hiếm của m là

Xem thêm: bài 112 em ôn lại những gì đã học

Thủy phân trọn vẹn triglixerit X vô NaOH, chiếm được 46 gam glixerol và láo lếu thích hợp bao gồm nhì muối bột của nhì axit Khủng là stearic và oleic sở hữu tỉ trọng mol 1 : 2. Khối lượng muối bột chiếm được là

Cho những tuyên bố sau :
(1) Chất Khủng được gọi công cộng là triglixerit hoặc triaxylglixerol.
(2) Phản ứng thủy phân hóa học Khủng vô môi trường xung quanh kiềm là phản xạ thuận nghịch
(3) Thuỷ phân htoàn este no, đơn chức mạch hở vô dd kiềm chiếm được muối bột và ancol.
(4) Đốt cháy trọn vẹn este no mạch hở luôn luôn chiếm được CO2 và H2O sở hữu số mol đều nhau.
Có từng nào tuyên bố đúng?

Một loại hóa học Khủng được tạo nên trở nên vì thế glixerol và 3 axit Khủng là axit panmitic, axit oleic và axit linoleic. Đun 0,1 mol hóa học Khủng này với 500 ml hỗn hợp NaOH 1M sau phản xạ trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn cẩn trọng hỗn hợp X (trong quy trình cô cạn ko xẩy ra phản xạ hóa học) sót lại m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là