trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Câu hỏi:

17/11/2019 56,489

Bạn đang xem: trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

C. metan.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Nhiệt phỏng sôi tăng theo hướng tăng phân tử khối nên tao đem tos của CH4< C2H6< C3H8< C4H10  

=>Chọn C.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phân tử propen đem số links xich ma mãnh (σ) là

A. 7.

B. 9. 

C. 8.

D. 6.

Câu 2:

Khi cho tới isopentan tính năng với brom theo đòi tỉ trọng mol 1 : 1, thành phầm chủ yếu nhận được là

A. 2-brompentan.

B.1-brompentan.

C. 2-brom-2-metylbutan.

D. 3-brom-2-metylbutan.

Câu 3:

Khi được phát sáng, hiđrocacbon này tại đây nhập cuộc phản xạ thế với clo theo đòi tỉ trọng mol 1 : 1, nhận được tía dẫn xuất monoclo là đồng phân kết cấu của nhau?

A. neopentan.

B. pentan.

Xem thêm: khối đa diện được bao bởi

C. butan.

D. isopentan.

Câu 4:

Khi nhen nhóm cháy anken tao luôn luôn thu được

A. số mol CO2 ≤ số mol nước.  

B. số mol CO2< số mol nước.

C. số mol CO> số mol nước.

D. số mol CO2 = số mol nước.

Câu 5:

Trong phân tử những anken, theo hướng tăng số vẹn toàn tử cacbon, xác suất lượng của cacbon

A. tăng dần dần.

B. tách dần dần.

C. không thay đổi.

D. chuyển đổi không áp theo qui luật.

Câu 6:

Anken là hiđrocacbon có

A. công thức cộng đồng CnH2n

B. một liên kết π.

C. một links song, mạch hở.

Xem thêm: dấu phẩy có tác dụng gì

D. một links tía, mạch hở.