trong các phát biểu sau

Câu hỏi:

28/12/2021 3,176

Bạn đang xem: trong các phát biểu sau

A. Để cân nặng đúng chuẩn lượng của vật tao cần thiết nhằm cân nặng ở điểm bằng vận. 

B. Để đo đúng chuẩn phỏng nhiều năm của vật tao cần thiết nhằm một đầu của vật trùng với vạch số 0 của thước.

Đáp án chủ yếu xác

C. Để hiểu đúng chuẩn phỏng nhiều năm của vật tao cần thiết đặt điều đôi mắt nom theo phía vuông góc với mép thước ở đầu sót lại của vật. 

D. Để đo đúng chuẩn kết quả của vận khuyến khích Lúc nhập cuộc giải đấu tao cần thiết bấm nút stop ngay lúc vận khuyến khích đụng chạm vạch đích.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

A – Đúng

B – Sai, tao rất có thể nhằm một đầu của vật trùng với vạch số bất kì của thước, Lúc nhằm một đầu của vật trùng với vạch số 0 nhằm mục đích mục tiêu số chỉ của thước ở đầu sót lại của vật đó là phỏng nhiều năm của vật nhưng mà tao không nhất thiết phải đo lường và tính toán hơn nữa.

C – Đúng

D – Đúng

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp trật tự công việc sau đây một cơ hội thích hợp nhất nhằm đo được phỏng nhiều năm của một vật?

(1) Ước lượng phỏng nhiều năm cần thiết đo nhằm lựa chọn thước đo thích hợp.

(2) Đặt thước dọc từ chiều nhiều năm cần thiết đo vật, sao cho 1 đầu của vật trực tiếp với vạch số 0 của thước.

(3) Đặt đôi mắt nom theo phía vuông góc với mép thước ở đầu sót lại của vật.

(4) Đọc và ghi thành quả với vạch phân chia sớm nhất với đầu sót lại của vật.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (2), (1), (4), (3) 

D. (1), (2), (4), (3)

Câu 2:

Đơn vị này sau đấy là đơn vị chức năng đo chiều dài? 

A. Mét (m) 

B. Inch (in) 

C. Dặm (mile) 

D. Cả 3 phương án trên

Câu 3:

Cân đồng hồ đeo tay sau đây với GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

 Bài tập luyện trắc nghiệm Đo chiều nhiều năm, lượng và thời hạn với đáp án - Khoa học tập đương nhiên lớp 6 Cánh diều

A. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 200g 

Xem thêm: toán lớp 5 trang 58 59

B. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 20g 

C. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 2g 

D. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 0,02kg

Câu 4:

Đơn vị này sau đấy là đơn vị chức năng đo thời gian? 

A. Tạ 

B. Yến 

C. Giây (s) 

D. Mililít (ml)

Câu 5:

Sắp xếp trật tự công việc sau đây một cơ hội thích hợp nhất nhằm đo được thời hạn bởi vì đồng hồ đeo tay bấm giây năng lượng điện tử?

(1) Nhấn nút SPLIT/RESET nhằm kiểm soát và điều chỉnh về số 0.

(2) Chọn tính năng đo thích hợp bởi vì nút nhấn MODE.

(3) Sử dụng nút START/STOP nhằm chính thức đo.

(4) Nhấn nút START/STOP nhằm kết thúc giục đo.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (1), (2), (4), (3) 

D. (2), (1), (4), (3)

Câu 6:

Sắp xếp trật tự công việc sau đây một cơ hội thích hợp nhất nhằm đo được lượng của một vật bởi vì cân nặng đồng hồ?

(1) Ước lượng lượng của vật nhằm lựa chọn cân nặng đo thích hợp.

(2) Đọc và ghi thành quả số chỉ của kim theo đòi vạch phân chia sớm nhất.

(3) Đặt vật lên đĩa cân nặng, đôi mắt nom theo phía vuông góc với mặt mày số.

(4) thay đổi nhằm kim cân nặng chỉ trúng vạch số 0.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (2), (1), (4), (3) 

Xem thêm: công thức cường độ dòng điện

D. (1), (4), (3), (2),