trong cơ thể thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein

Câu hỏi:

26/04/2023 2,627

Bạn đang xem: trong cơ thể thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein

C. Nitơ. 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khung hình với loại gen ABab hạn chế phân thông thường. Khoảng cơ hội thân ái A và B là 20cM. Xác suất tạo nên 2 tinh dịch với loại gen không giống nhau là

A. 66%. 

B. 34%.

C. 50%. 

D. 25%.

Câu 2:

Với 2 cặp gen ko alen nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương, thì cơ hội ghi chép loại gen nào là bên dưới đấy là đúng?

A.BbXAXa. 

B. ABab

C.AaBb. 

D. AaXBY.

Câu 3:

Trong những tuyên bố sau, với từng nào tuyên bố đúng vào lúc nói đến hiệu quả của 5 yếu tố tiến thủ hóa ( (chọn thanh lọc bất ngờ, đột vươn lên là gen, giao hợp ko tình cờ, di- nhập gen, nguyên tố ngẫu nhiên)

(1) Chỉ với 4 yếu tố tiến thủ hóa thực hiện túng vốn liếng gen của quần thể.

(2) Chỉ với 4 yếu tố tiến thủ hóa thực hiện thay cho thay đổi tần số alen của quần thể.

(3) Chỉ có một yếu tố tiến thủ hóa rất có thể thực hiện đa dạng vốn liếng gen của quần thể.

(4) Chỉ có một yếu tố tiến thủ hóa thực hiện thay cho thay đổi tần số alen theo đuổi một phía xác lập.

A. 5. 

B. 4. 

Xem thêm: f là gì trong vật lý

C. 3. 

D. 2

Câu 4:

Ở đậu Hà Lan, alen A quy tấp tểnh ngược đỏ ối trội trọn vẹn đối với alen a quy tấp tểnh ngược vàng. Alen a là alen đột vươn lên là. Cho nhì cây ngược đỏ ối dị thích hợp (P) lai cùng nhau chiếm được F1. Trong quy trình tạo hình phân tử phấn với 20% tế bào NST đem cặp gen Aa ko phân li vô hạn chế phân I, hạn chế phân II thông thường. Các phó tử tạo hình với năng lực thụ tinh anh và những thích hợp tử với mức độ sinh sống như nhau. Theo lí thuyết, trong số đánh giá sau với từng nào đánh giá đúng?
(1)Ở F1 chiếm được tỉ trọng loại gen là 1: 1: 4: 8: 4: 1: 1.
(2)Trong số những cây ngược đỏ ối F1, cây với loại gen dị thích hợp rung rinh tỉ trọng 2/3.
(3)Ở F1 với 5 loại gen của thể đột vươn lên là.
(4)Thể đột vươn lên là ở mới F1 rung rinh tỉ trọng 25%

A. 2. 

B. 1. 

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Hình 3 thể hiện tại tỉ trọng những loại loại gen qui tấp tểnh color lông của 2 quần thể động vật hoang dã nằm trong và một loại, alen A qui tấp tểnh lông White trội trọn vẹn đối với alen a qui tấp tểnh lông thâm, gen phía trên NST thông thường. tường rằng tỉ trọng đực: cái là 1:2 và ko xẩy ra đột vươn lên là. Trong những tuyên bố tại đây với từng nào tuyên bố đích ?

I. Quần thể I và II đang được cân đối DT.

II. Tần số alen a ở quần thể I là 0,7.

III. Cho 2 thành viên đều phải có color lông White ở quần thể I và II giao hợp cùng nhau chiếm được F1, phần trăm sinh được một con cái đực F1 với loại gen dị thích hợp là 65408

IV. Cho 2 thành viên đều phải có color lông White ở quần thể I và II giao hợp cùng nhau chiếm được F1, phần trăm sinh được một con cháu F1 với lông thâm theo thứ tự là và 768

A. 1.

B. 2.

C.3. 

D. 4

Câu 6:

Ở một loại cây lưỡng bội, tính trạng color hoa tự một cặp gen với 2 alen quy tấp tểnh. Khi mang đến cây hoả hồng (P) tự động thụ phấn, F1 thu được 25% cây hoa đỏ: 50% cây hoa hồng: 25% cây hoa White. Các cây hoa White, cứ rời khỏi hoa nào là lại bị côn trùng nhỏ thực hiện hư hỏng hoa cơ (có lẽ hoa white color dẫn dụ loại côn trùng nhỏ thực hiện hại). Khi những cây F1 tạp phó, thì tỉ trọng cây hoa đỏ ối F2 tiếp tục là:

A. 49

B. 14

C. 39

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

D. 59