trong công nghiệp natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

Câu hỏi:

18/06/2019 58,368

Bạn đang xem: trong công nghiệp natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, ko có màng ngăn điện cực.

B. điện phân dung dịch NaNO3, ko có màng ngăn điện cực.

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

Đáp án chủ yếu xác

D. điện phân NaCl nóng chảy.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

2NaCl + 2H2O  H2 + Cl2 + 2NaOH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan lại sát được là:

A. Bọt khí.

B. Bọt khí và kết tủa màu xanh xao.

C. Kết tủa màu đỏ.

D. Bọt khí và kết tủa màu đỏ.

Câu 2:

Nhỏ từ từ mang lại đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy rời khỏi là:

A. Có kết tủa keo dán trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo dán trắng.

C. Có kết tủa keo dán trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí cất cánh lên.

Câu 3:

Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan lại sát được là:

A. Có kết tủa trắng keo dán xuất hiện, kết tủa ko tan.

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

B. Không có hiện tượng.

C. Có kết tủa trắng keo dán xuất hiện, sau đó kết tủa tan một phần.

D. Có kết tủa trắng keo dán xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

Câu 4:

Phản ứng nào tại đây không xảy ra?

A. CaO + CO2 t°  CaCO3

B. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

C. CaCl2 + MgCO3 → CaCO3 + MgCl2

D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 5:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh nghịch thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Mg.

B. Be, Mg, Ca.

C. Li, Na, Ca.

D. Li, Na, K.

Câu 6:

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư, sau đó lại đun nóng dung dịch sản phẩm thu được. Vậy hiện tượng quan lại sát được là:

A. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tăng dần đến cực đại.

B. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần, Lúc đun nón dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện.

C. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch có màu xanh xao, Lúc đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh rời khỏi.

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

D. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch trở nên vô suốt, Lúc đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh rời khỏi.