trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi

hint-header

Cập nhật ngày: 25-12-2022

Bạn đang xem: trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Huệ Chi


Gia tốc nhập một xê dịch điều tiết trở thành đổi

B

lệch sóng π/4 đối với li độ

C

lệch sóng π/2 đối với li phỏng.

D

ngược trộn đối với li phỏng.

Chủ đề liên quan

Một vật xê dịch điều tiết theo dõi phương trình x = 5cos (2πt) centimet. Nếu bên trên 1 thời điểm này tê liệt vật đang sẵn có li phỏng x = 3cm và đang được vận động theo hướng dương thì tiếp sau đó 0,25 s vật sở hữu li phỏng là

Một hóa học điểm xê dịch điều tiết theo dõi phương trình x = 3cos (πt + π/2) centimet, trộn xê dịch của hóa học điểm khi t = 1,0 s là

Trong xê dịch điều tiết, li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc thay đổi điều tiết theo dõi thời hạn và

Phát biểu này tại đây về quan hệ thân ái li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời, vận tốc là đúng?

A

Trong xê dịch điều tiết véc tơ vận tốc tức thời và li phỏng luôn luôn nằm trong chiều.

B

Trong xê dịch điều tiết véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc luôn luôn trái hướng.

C

Trong xê dịch điều tiết vận tốc và li phỏng luôn luôn trái hướng.

Một con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang xê dịch điều tiết xung xung quanh địa điểm thăng bằng với chu kỳ luân hồi T = π/10 s. Đặt trục tọa phỏng Ox ở ngang, gốc O bên trên địa điểm thăng bằng. Cho rằng khi t = 0, vật ở địa điểm sở hữu li phỏng x = –1 centimet và được truyền véc tơ vận tốc tức thời 20 cm/s theo hướng dương. Khi tê liệt phương trình xê dịch của vật sở hữu dạng

A

x = 2 sin (20t – π/6) centimet.

B

x = 2 sin (20t – π/3) centimet.

C

x = 2 cos (20t – π/6) centimet.

D

x = 2 sin (20t + π/6) centimet.

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

Nếu lựa chọn gốc tọa phỏng trùng với địa điểm thăng bằng thì ở thời khắc t, biểu thức mối liên hệ thân ái biên phỏng A, li phỏng x, véc tơ vận tốc tức thời v và tần số góc của hóa học điểm xê dịch điều tiết là

Vật xê dịch điều tiết với phương trình x = Acos (ωt + φ). Đồ thị màn trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời xê dịch v nhập li phỏng x sở hữu dạng nào

Một vật xê dịch điều tiết Lúc qua chuyện địa điểm thăng bằng vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v = trăng tròn cm/s và vận tốc cực to của vật là a = 2 m/s². Chọn t = 0 là khi vật qua chuyện địa điểm thăng bằng theo hướng âm của trục tọa phỏng, phương trình xê dịch của vật là

C

x = 2cos (10t – π/2) centimet.

D

x = 2cos (10t + π/2) centimet.

Một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng. Tại địa điểm thăng bằng xoắn ốc giãn nở ra 10 centimet. Cho vật xê dịch điều tiết. Ban đầu, vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 40 cm/s và vận tốc –4 m/s². Lấy g = 10 m/s². Biên phỏng xê dịch của vật là

D

4 centimet.

Một vật xê dịch điều tiết theo dõi phương trình x = 5cos (2πt) centimet. Nếu bên trên 1 thời điểm này tê liệt vật đang sẵn có li phỏng x = 3cm và đang được vận động theo hướng dương thì tiếp sau đó 0,25 s vật sở hữu li phỏng là

Một vật xê dịch điều tiết Lúc vật sở hữu li phỏng x1 = 3cm thì véc tơ vận tốc tức thời của chính nó là v1 = 40cm/s, Lúc vật qua chuyện địa điểm thăng bằng vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v2 = 50cm. Li phỏng của vật Lúc sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v3 = 30cm/s là

Một hóa học điểm triển khai xê dịch điều tiết với chu kì T = 3,14s và biên phỏng A = 1m. Tại thời khắc hóa học điểm trải qua địa điểm thăng bằng thì véc tơ vận tốc tức thời của chính nó có tính rộng lớn bằng

Phương trình xê dịch của một vật xê dịch điều tiết sở hữu dạng x = 6cos (10πt + π) (cm). Li phỏng của vật Lúc trộn xê dịch vì như thế π/3 là

Một vật xê dịch điều tiết, nhập thời hạn 1 phút vật triển khai được 30 xê dịch. Chu kì xê dịch của vật là

Một vật xê dịch điều tiết sở hữu phương trình xê dịch là x = 5cos(2πt + π/3) (cm). Tốc phỏng của vật Lúc sở hữu li phỏng x = 3 centimet là

Một vật xê dịch điều tiết sở hữu phương trình xê dịch là x = 5cos (2πt + π/3) (cm). Lấy π² = 10. Gia tốc của vật Lúc sở hữu li phỏng x = 3cm là

Một vật xê dịch điều tiết bên trên đoạn trực tiếp nhiều năm 10cm và triển khai 50 xê dịch nhập thời hạn 78,5 giây. Tìm véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc của vật Lúc trải qua địa điểm sở hữu li phỏng x = –3 centimet theo dõi khunh hướng về địa điểm thăng bằng.

A

v = 0,16 m/s và a = 48 cm/s².

B

v = 0,16 m/s và a = 0,48 cm/s².

C

v = 16 m/s và a = 48 cm/s².

D

v = 0,16 cm/s và a = 48 cm/s².

Xem thêm: ttn.edu.vn kết quả học tập

Một vật xê dịch điều tiết Lúc vật sở hữu li phỏng x1 = 3cm thì véc tơ vận tốc tức thời của vật là v1 = 40cm/s, Lúc vật qua chuyện địa điểm thăng bằng thì véc tơ vận tốc tức thời của vật là v2 = 50cm/s. Tần số của xê dịch điều tiết là

Một vật xê dịch điều tiết bên trên tiến trình nhiều năm 40cm. Khi vật ở địa điểm x = 10cm thì vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời là v = 20π cm/s. Chu kì xê dịch của vật là

Một vật xê dịch điều tiết dọc từ trục Ox. Vận tốc của vật Lúc qua chuyện địa điểm thăng bằng là 62,8cm/s và vận tốc ở địa điểm biên là 2 m/s². Lấy π² = 10. Biên phỏng và chu kì xê dịch của vật thứu tự là