trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào

hint-header

Cập nhật ngày: 25-12-2022

Bạn đang xem: trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào


Chia sẻ bởi: NGUYỄN THỊ THU HOÀI Thống kê 41


Trong hệ sinh thái xanh với những quan hệ sinh thái xanh nào?

Chỉ với quan hệ Một trong những loại vật với nhau

B

Mối mối liên hệ hỗ tương Một trong những loại vật cùng nhau và hiệu quả hỗ tương Một trong những loại vật với môi trường

C

Mối mối liên hệ hỗ tương Một trong những loại vật nằm trong loại và loại vật không giống loại với nhau

D

Mối mối liên hệ hỗ tương Một trong những loại vật nằm trong loại cùng nhau và hiệu quả hỗ tương Một trong những loại vật với môi trường

Chủ đề liên quan

Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái xanh bao gồm:

A

loại vật tạo ra, loại vật hấp phụ, loại vật phân giải

B

loại vật tạo ra, loại vật ăn thực vật, loại vật phân giải

C

loại vật ăn thực vật, loại vật ăn động vật hoang dã, loại vật phân giải

D

loại vật tạo ra, loại vật ăn động vật hoang dã, loại vật phân giải

Sinh vật tạo ra (sinh vật tự động dưỡng) là những sinh vật

A

phân giải vật hóa học (xác bị tiêu diệt, hóa học thải) trở nên những hóa học vô sinh trả lại cho tới môi trường

B

động vật hoang dã ăn thực vật và động vật hoang dã ăn động vật

C

với kĩ năng tự động tổ hợp nên những hóa học cơ học nhằm tự động nuôi sinh sống phiên bản thân

D

với kĩ năng dùng tích điện độ sáng nhằm tổ hợp hóa học cơ học như thực vật và nấm

Trong hệ sinh thái xanh, group loại vật vào vai trò phân huỷ hóa học cơ học trở nên hóa học vô sinh trả lại môi trường xung quanh là

A

vi trùng hoại sinh và nấm.

Trong hệ sinh thái xanh, group loại vật phân giải xác bị tiêu diệt và hóa học thải của loại vật trở nên những hóa học vô sinh là

B

vi trùng, nấm, một số trong những động vật hoang dã ko xương sinh sống (giun khu đất, thâm thúy bọ,...).

C

thực vật và một số trong những vi loại vật tự động chăm sóc.

D

động vật hoang dã và một số trong những vi loại vật tự động chăm sóc.

Hệ sinh thái xanh bao gồm

A

Các loại quần tụ cùng nhau bên trên một không khí xác lập

B

Quần xã loại vật và sinh cảnh

C

Các loại vật luôn luôn hiệu quả cho nhau

D

Các hiệu quả của yếu tố vô sinh lên những loài

Hệ sinh thái xanh nào là tại đây có tính nhiều mẫu mã sinh học tập cao nhất ?

C

Rừng lá kim phương Bắc (rừng Taiga).

Trong một hệ sinh thái xanh, group loại vật nào là tại đây được xếp vô loại vật sản xuất?

Một hệ sinh thái xanh điển hình nổi bật, với những bộ phận cấu hình là

A

sinh vật tạo ra và loại vật hấp phụ.

B

thành phần vô sinh và loại vật tạo ra.

C

thành phần hữu sinh và loại vật hấp phụ.

D

thành phần vô sinh và bộ phận hữu sinh.

Xem thêm: tơ được sản xuất từ xenlulozơ

Dựa theo đuổi xuất xứ tạo hình hệ sinh thái xanh được phân thành 2 group rộng lớn là

A

các hệ sinh thái xanh bên dưới nước và những hệ sinh thái xanh bên trên cạn.

B

các hệ sinh thái xanh rừng sức nóng đời và những hệ sinh thái xanh phí phạm mạc.

C

hệ sinh thái xanh ao hồ nước và hệ sinh thái xanh xa bờ.

D

các hệ sinh thái xanh đương nhiên và những hệ sinh thái xanh tự tạo.

Khác nhau cơ phiên bản thân thuộc hệ sinh thái xanh đương nhiên và hệ sinh thái xanh tự tạo là

A

hệ sinh thái xanh đương nhiên với bộ phận loại nhiều mẫu mã rộng lớn hệ sinh thái xanh tự tạo.

B

hệ sinh thái xanh đương nhiên với năng suất sinh học tập cao hơn nữa hệ sinh thái xanh tự tạo.

C

hệ sinh thái xanh đương nhiên dễ dàng thay cho thay đổi với ĐK môi trường xung quanh rộng lớn đối với hệ sinh thái xanh tự tạo.

D

hệ sinh thái xanh đương nhiên trao thay đổi vật hóa học liên tiếp, hệ sinh thái xanh tự tạo trao thay đổi hóa học loại gián đoạn.

Điểm không giống nhau cơ phiên bản của hệ sinh thái xanh tự tạo đối với hệ sinh thái xanh đương nhiên là

A

Hệ sinh thái xanh tự tạo có tính nhiều mẫu mã sinh học tập cao hơn nữa đối với hệ sinh thái xanh đương nhiên.

B

Do với sự can thiệp của loài người nên hệ sinh thái xanh tự tạo với kĩ năng tự động kiểm soát và điều chỉnh cao hơn nữa đối với hệ sinh thái xanh đương nhiên.

C

Hệ sinh thái xanh tự tạo là 1 hệ hé còn hệ sinh thái xanh đương nhiên là 1 hệ kín.

D

Để giữ lại hiện trạng ổn định toan của hệ sinh thái xanh tự tạo, loài người thông thường bổ sung cập nhật tích điện cho tới bọn chúng.

Một trong mỗi điểm không giống nhau thân thuộc hệ sinh thái xanh tự tạo và hệ sinh thái xanh đương nhiên là

A

hệ ST tự tạo với kĩ năng tự động kiểm soát và điều chỉnh cao hơn nữa đối với hệ ST đương nhiên bởi với sự can thiệp của loài người.

B

hệ ST tự tạo thông thường với chuỗi đồ ăn ngắn ngủn và lưới đồ ăn đơn giản và giản dị rộng lớn đối với hệ ST đương nhiên.

C

hệ ST tự tạo có tính nhiều mẫu mã sinh học tập cao hơn nữa đối với hệ ST đương nhiên bởi được loài người bổ sung cập nhật tăng những loại sinh vật

D

hệ ST tự tạo vẫn là một khối hệ thống kín, còn hệ sinh thái xanh đương nhiên là 1 khối hệ thống hé.

Chuỗi đồ ăn bao gồm nhiều loại loại vật với quan hệ về

Cho chuỗi đồ ăn sau: Tảo lục đơn bào Tôm Cá rô Chim chim thầy bói.
Chuỗi đồ ăn bên trên được khai mạc bằng:

C

loại vật phân giải hóa học cơ học.

Trong một chuỗi đồ ăn ở một hệ sinh thái xanh bên trên cạn, group loại vật nào là với sinh khối rộng lớn nhất

B

Sinh vật hấp phụ những bậc

D

Sinh vật tạo ra hoặc loại vật phân hủy

Cho chuỗi thức ăn: Cỏ → Sâu → Ngóe kẻ sọc → Chuột đồng → Rắn mang bành → Đại bàng. Trong chuỗi đồ ăn này, rắn mang bành là loại vật hấp phụ

Loại tháp nào là tại đây được kiến thiết dựa vào số tích điện được thu thập bên trên một đơn vị chức năng diện tích S hoặc thể tích, vô một đơn vị chức năng thời hạn ở từng bậc đủ dinh dưỡng

Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn mang bành → Diều hâu. Trong chuỗi đồ ăn này, rắn mang bành là loại vật hấp phụ

Trong lưới đồ ăn của một quần xã loại vật bên trên cạn, bậc đủ dinh dưỡng nào là tại đây với sinh khối rộng lớn nhất?

B

Bậc đủ dinh dưỡng cấp cho tối đa.

Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào Tôm Cá rô Chim chim thầy bói. Trong chuỗi đồ ăn này, cá rô là

A

loại vật hấp phụ bậc 1 và nằm trong bậc đủ dinh dưỡng cấp cho 3.

B

loại vật hấp phụ bậc 3 và nằm trong bậc đủ dinh dưỡng cấp cho 3

C

Xem thêm: em hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn

loại vật hấp phụ bậc 2 và nằm trong bậc đủ dinh dưỡng cấp cho 3

D

loại vật hấp phụ bậc 3 và nằm trong bậc đủ dinh dưỡng cấp cho 2