trong những tình huống nào sau đây máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

Câu hỏi:

04/07/2020 42,666

Bạn đang xem: trong những tình huống nào sau đây máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

B. Khi phân tách tâm lí con cái người

C. Khi tiến hành một quy tắc toán phức tạp

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây về ROM là sai?

A. ROM là bộ nhớ lưu trữ trong

B. tin tức nhập ROM vẫn tồn tại khi thất lạc điện/ tắt máy

C. ROM là bộ nhớ lưu trữ nhập rất có thể đọc/ ghi dữ liệu

D. ROM chứa chấp một số ít lịch trình hệ thống

Câu 2:

Con số 40 GB nhập khối hệ thống PC với nghĩa là:

A. Tốc chừng xử lí của cục lưu giữ trong

B. Dung lượng tối nhiều của đĩa mềm

C. Máy in với vận tốc in 40 GB một giây

D. Ổ đĩa cứng với dung tích là 40 GB

Câu 3:

Bộ phận nào là tại đây nằm trong bộ nhớ lưu trữ ngoài?

A. Bàn giấy phím;    

B. Chuột;     

Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

C. Ram;     

D. Đĩa mềm 

Câu 4:

Cho số k = 2 ,i← 1 và sản phẩm A bao gồm những số: 5, 7, 1, 4, 2, 9, 8, 11, 25, 51. Tìm chỉ số i nhằm Ai = k?

A. 5    

B. 4    

C. 3     

D. 2

Câu 5:

Sau khi tiến hành thường xuyên thân phụ câu lệnh: a← 3; b ← 5; c ← 2*a+b; tiếp tục mang đến thành phẩm là gì?

A. 11    

B. 6     

C. 5   

D. 16

Câu 6:

Trong hệ cơ số 16 thì ký tự động D có mức giá trị ứng vì thế từng nào nhập hệ cơ số 10 (hệ thập phân)?

A. 12     

B. 14       

C. 13   

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

D. 15