trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 81,527

Bạn đang xem: trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

C. Từ phản xạ của nhôm cacbua với nước. 

D.  A, C.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

CH3COONa  +NaOH à CH4 + Na2CO3

Al4C3  +12H2à 3CH4 + 4Al(OH)3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan hòa tan đảm bảo chất lượng nhập dung môi này tại đây ?

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH. 

Câu 2:

Ankan có thương hiệu là :

A. 3- isopropylpentan.

B. 2-metyl-3-etylpentan.

C. 3-etyl-2-metylpentan.

D. 3-etyl-4-metylpentan.

Câu 3:

Cho iso-pentan ứng dụng với Br2 theo dõi tỉ trọng 1 : 1 về số mol nhập ĐK khả năng chiếu sáng khuếch nghiền thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom với công thức kết cấu là :

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

Xem thêm: số tự nhiên chẵn lớn nhất có tám chữ số khác nhau

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Câu 4:

Nhiệt phân metan nhận được lếu láo hợp ý X bao gồm C2H2, CH4 và H2. Tỉ khối tương đối của X đối với H2 vì chưng 5. Hiệu suất quy trình nhiệt độ phân là:

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

Câu 5:

Hợp hóa học Y với công thức kết cấu :

                 

Y hoàn toàn có thể tạo ra đ­ược từng nào dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 6:

Ankan có thương hiệu là :

A. 2-metyl-2,4-đietylhexan.

B. 2,4-đietyl-2-metylhexan.

C. 3,3,5-trimetylheptan.

Xem thêm: các trường đại học ở thái nguyên

D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan.