trùng hợp etilen sản phẩm thu được có cấu tạo là

  1. Lớp 11

  2. Trùng hợp ý eten, thành phầm chiếm được đem kết cấu là:

hint-header

Cập nhật ngày: 19-09-2022


Chia sẻ bởi: Phạm Hải Phong


Trùng hợp ý eten, thành phầm chiếm được đem kết cấu là:

A

(-CH2=CH2-)n

B

(-CH2-CH2-)n

C

(-CH3-CH3-)n

D

(-CH=CH-)n.

Chủ đề liên quan

Phản ứng đặc thù của anken là:

A

phản xạ nằm trong

B

phản xạ cháy

C

phản xạ lão hóa

D

phản xạ thế.

Đốt cháy anken tớ chiếm được CO2 và nước đem quan hệ về số mol là:

A

CO2 > H2O

B

CO2 = H2O.

C

CO2 < H2O

D

CO2 ≤ H2O

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vô tình huống nào là sau đây?

A

Phản ứng nằm trong của Br2 với anken đối xứng.

B

Phản ứng trùng khớp của anken.

C

Phản ứng nằm trong của HX vô anken đối xứng.

D

Phản ứng nằm trong của HX vô anken bất đối xứng.

Chất nào là tại đây dùng làm pha trộn thẳng được đụng chạm (etanol) vô công nghiệp với xt: H+, t0C ?

A

C2H2.

B

C2H4.

C

C2H5Cl.

D

CH4.

Để phân biệt etilen và metan người tớ sử dụng thuốc demo tại đây ?

A

H2O.

B

Dung dịch AgNO3/NH3.

C

Dung dịch Br2.

D

H2

Để làm sạch sẽ etan đem lộn propen người tớ cho tới láo hợp ý này trải qua hỗn hợp nào là tại đây dư

A

H2O.

B

Dung dịch AgNO3/NH3.

C

Dung dịch Br2.

D

H2O, xt: HgSO4; 800C.

Chất nào là tại đây dùng làm pha trộn thẳng được etilen (xt: H2SO4 quánh, t0C = 1700C) ?

A

CH4.

B

C2H6.

C

C2H5OH.

D

CaC2.

Chất nào là tại đây dùng làm pha trộn thẳng được etilen vô công nghiệp ?

A

CH4.

B

C2H6.

C

C3H8.

D

C2H5OH.

Chất nào là sau ko dùng làm pha trộn thẳng được axetilen?

A

Ag2C2.

B

CH4.

C

Al4C3.

D

CaC2.

Chất nào là tại đây dùng làm pha trộn thẳng được benzene (xt: 6000C và C hoạt tính)?

Xem thêm: trong những tình huống nào sau đây máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

A

Ag2C2.

B

C2H4.

C

C3H4.

D

C2H2.

Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tớ sử dụng thuốc demo tại đây ?

A

Dung dịch láo hợp ý KMnO4 + H2SO4.

B

Dung dịch AgNO3/NH3.

C

Dung dịch Br2.

D

H2O, xt: HgSO4; 800C.

Để phân biệt but-1-in và buta-1,3-dien người tớ sử dụng thuốc demo sau đây?

A

Dung dịch láo hợp ý KMnO4 + H2SO4.

B

Dung dịch AgNO3/NH3.

C

Dung dịch Br2.

D

H2O, xt: HgSO4; 800C.

Câu nào là đúng vào khi nói đến hidrocacbon no: Hidrocacbon no là:

A

hidrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ mất links đơn.

B

hợp ý hóa học hữu tuy thế vô phân tử chỉ mất links đơn.

C

hidrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ chứa chấp 1 nối song.

D

hợp ý hóa học cơ học vô phân tử chỉ mất nhì yếu tắc C và H.

Công thức nào là sau đó là công thức tổng quát tháo của hiđrocacbon?

A

CnH2n+2

B

CnH2n+2-2k

C

CnH2n-6

D

CnH2n-2

Đốt cháy một láo hợp ý bao gồm nhiều hiđrocacbon vô và một mặt hàng đồng đẳng nếu như tớ chiếm được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT cộng đồng của mặt hàng là:

A

CnHn, n ≥ 2.

B

CnH2n+2, n ≥1 (các độ quý hiếm n đều nguyên).

C

CnH2n-2, n≥ 2.

D

Tất cả đều sai.

Sản phẩm của phản xạ thế clo (1:1, ánh sáng) vô metan là :

A

CH3Cl.

B

CH2Cl2.

C

CHCl3 (2).

D

C2H5Cl

Định nghĩa nào là sau đó là trúng về anken?

A

là hiđrocacbon mạch hở chỉ có một links song (C=C) vô phân tử còn sót lại là links đơn.

B

là hiđrocacbon có duy nhất một links song (C=C) vô phân tử còn sót lại là links đơn.

C

là hợp ý hóa học cơ học mạch hở chỉ có một links song (C=C) vô phân tử còn sót lại là links đơn.

D

là hợp ý hóa học cơ học chỉ mất chứa chấp links pi (π) vô phân tử.

Công thức nào là sau đó là công thức tổng quát tháo của anken?

A

CnH2n(n≥ 3)

B

CnH2n(n≥2)

C

CnH2n-2(n≥2)

D

CnH2n-2(n≥3)

Công thức phân tử của anken chứa chấp 4 nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử là:

A

C4H6

B

C4H12

C

C4H10

D

C4H8

Chất X đem công thức phân tử của là C2H4. Tên gọi X là:

A

Etan

B

Axetilen

D

Etilen