trường đại học tân trào

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Tân Trào
 • Tên giờ đồng hồ Anh: Tan Trao University  (TTU)
 • Mã trường: TQU
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ moi tạo: Trung cấp cho - Cao đẳng - Đại học tập - Liên thông - Văn vì chưng 2 - Tại chức - Liên kết moi tạo
 • Địa chỉ:
  • Cơ sở 1: Km6, xã Trung Môn, thị xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
  • Cơ sở 2: Tổ 10, Phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
  • Cơ sở 3: Xóm 10, xã Trung Môn, thị xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
 • SĐT: 02073.892.012
 • Email: [email protected]
 • Website: http://daihoctantrao.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/TanTraoUniversity/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời gian giảo xét tuyển

* Phương thức xét tuyển chọn thẳng

Bạn đang xem: trường đại học tân trào

Thời gian giảo nhận ĐK xét tuyển: trước 17 giờ ngày 30/6/2023 (theo vết bưu năng lượng điện nếu như chuyển sang lối bưu điện). 

* Các công thức xét tuyển chọn khác 

- Đợt xét tuyển chọn 1

 • Thời gian giảo nhận ĐK xét tuyển: Từ 10/7/2023 cho tới 17h ngày 30/7/2023. 

- Đợt xét tuyển chọn xẻ sung

 • Thời gian giảo nhận ĐK xét tuyển: Nhà ngôi trường sẽ có được thông tin rõ ràng các mùa tuyển chọn sinh bổ sung cập nhật.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thi sinh tiếp tục đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên phạm vi toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn trực tiếp.
 • Phương thức 2: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành phẩm kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023.
 • Phương thức 3: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành phẩm kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông trước năm 2023/ THPTQG.
 • Phương thức 4: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành phẩm học hành năm lớp 12.
 • Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa vào chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế phối hợp 02 môn ganh đua TN THPT/ THPTQG.
 • Phương thức 6: Xét tuyển chọn dựa vào chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế phối hợp điểm 02 môn học tập năm lớp 12.

4.2. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận làm hồ sơ ĐKXT

4.2.1. Đối với những ngành ĐH ko nằm trong group ngành huấn luyện và giảng dạy nhà giáo, group ngành sức mạnh với cấp cho chứng từ hành nghề nghiệp thì ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào như sau:

* Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng

 • Theo Quy chế tuyển chọn sinh Đại học tập, tuyển chọn sinh Cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non phát hành tất nhiên ra quyết định số 23/QĐ-ĐHTTr ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học tập Tân Trào.

* Phương thức 2: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành phẩm kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023

 • Tổng điểm 03 môn của tổng hợp môn xét tuyển chọn và điểm ưu tiên (nếu có) đạt: 15,00 điểm. Riêng ngành Công nghệ vấn đề phối hợp ĐK môn Toán nên đạt kể từ 5,0 điểm trở lên trên.

* Phương thức 3: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành phẩm kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông trước năm 2023/ THPTQG

 • Tổng điểm 03 môn của tổng hợp môn xét tuyển chọn và điểm ưu tiên (nếu có) đạt: 15,00 điểm. Riêng ngành Công nghệ vấn đề phối hợp ĐK môn Toán nên đạt kể từ 5,0 điểm trở lên trên.

* Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa vào chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế phối hợp 02 môn ganh đua TN THPT/ THPTQG

 • Tổng điểm 03 môn của tổng hợp môn xét tuyển chọn và điểm ưu tiên (nếu có) đạt: 15,00 điểm. Riêng ngành Công nghệ vấn đề phối hợp ĐK môn Toán nên đạt kể từ 5,0 điểm trở lên trên.

* Phương thức 6: Xét tuyển chọn dựa vào chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế phối hợp điểm 02 môn học tập năm lớp 12

 • Tổng điểm 03 môn của tổng hợp môn xét tuyển chọn và điểm ưu tiên (nếu có) đạt: 16,00 điểm. Riêng ngành Công nghệ vấn đề phối hợp ĐK môn Toán nên đạt kể từ 5,5 điểm trở lên trên.

4.2.2. Đối với những ngành Đại học tập nằm trong group ngành huấn luyện và giảng dạy nhà giáo, group ngành sức mạnh với cấp cho chứng từ hành nghề

* Phương thức xét tuyển chọn thẳng

 • Đủ ĐK xét tuyển chọn trực tiếp theo đòi điều 8, qui chế tuyển chọn sinh ĐH, tuyển chọn sinh cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non phát hành tất nhiên ra quyết định số 23/QĐ-ĐHTTr ngày 31 mon 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học tập Tân Trào.

* Phương thức xét tuyển chọn theo đòi thành phẩm ganh đua TN trung học phổ thông năm 2023, thành phẩm ganh đua TN trung học phổ thông trước năm 2023 /THPTQG

 • Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào tự Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra xác lập.

* Phương thức xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành phẩm học hành năm học tập lớp 12 (xét học tập bạ)

 • Đối với group ngành huấn luyện và giảng dạy nhà giáo và ngành Dược học tập với học tập lực lớp 12 xếp loại đảm bảo chất lượng hoặc điểm xét đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông kể từ 8.0 trở lên trên. Đối với ngành Điều chăm sóc với học tập lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông kể từ 6.5 trở lên trên.

* Phương thức xét tuyển chọn dựa vào chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế phối hợp điểm 02 môn  TN THPT/THPTQG Ngưỡng đáp ứng unique

 • Như ngưỡng đáp ứng unique công thức xét tuyển chọn học tập bạ.

* Phương thức xét tuyển chọn dựa vào chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế phối hợp điểm tổng kết 02 môn học tập năm lớp 12

 • Ngưỡng đáp ứng hóa học lượng: Như ngưỡng đáp ứng unique công thức xét tuyển chọn học tập bạ.

4.2.3. Đối với ngành cao đẳng giáo dục và đào tạo chồi non

* Phương thức xét tuyển chọn theo đòi thành phẩm ganh đua TN trung học phổ thông năm 2023, thành phẩm ganh đua TN trung học phổ thông trước năm 2023 /THPTQG

Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào tự Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra xác lập.

* Phương thức xét tuyển chọn không giống công thức xét tuyển chọn theo đòi thành phẩm ganh đua TN trung học phổ thông năm 2023, thành phẩm ganh đua TN trung học phổ thông trước năm 2023 /THPTQG

 • Có học tập lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN trung học phổ thông kể từ 6.5 trở lên trên.

5. Học phí 

STT Ngành Học phí dự con kiến năm học tập 2023 - 2024
I. Các ngành huấn luyện và giảng dạy đại học
1 Giáo dục Mầm non

262.000đ/tín chỉ

(980.000đ/ tháng)

2 Giáo dục Tiểu học
3 Sư phạm Toán học
4 Sư phạm Sinh học
5 Sư phạm Ngữ văn
6 Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên
7 Kế toán
8 Quản trị Thương Mại & Dịch Vụ Du lịch và Lữ hành
9 Quản lý văn hóa
10 Công tác xã hội
11 Điều dưỡng

465.000/tín chỉ

(1.430.000đ/tháng)

12 Dược học
13 Công nghệ thông tin

310.000/tín chỉ

(1.170.000đ/tháng)

14 Khoa học tập cây trồng
15 Lâm sinh
II. Các ngành huấn luyện và giảng dạy cao đẳng
1. Giáo dục Mầm non

192.000/tín chỉ

(780.000đ/ tháng)

II. Các ngành tuyển chọn sinh 

STT Ngành học Mã ngành Tổ ăn ý môn xét tuyển Mã tổng hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
I.

Các ngành huấn luyện và giảng dạy đại học:

       
1 Điều dưỡng 7720301 1. Toán, Hóa, Sinh;
2. Toán, Văn, Sinh;
3. Toán, Hóa, Anh;
4. Văn, Hóa, Sinh;
1. B00
2. B03
3. D07
4. C08
85
2 Dược học 7720201 1. Toán, Hóa, Sinh;
2. Toán, Lý, Hóa;
3. Toán, Hóa, Anh;
4. Văn, Hóa, Lý.
1. B00
2. A00
3. D07
4. C05
50
3 Giáo dục Mầm non 7140201 1. Văn, Toán, GDCD
2. Văn, Sử, GDCD
3. Văn, Địa, GDCD
4. Văn, Sử, Địa
1. C14
2. C19
3. C20
4. C00
300
4 Giáo dục Tiểu học 7140202 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, Địa;
4. Văn, Sử, GDCD
1. A00
2. D01
3. C00
4.C19
350
5 Sư phạm Toán học 7140209 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Hóa, Sinh;
4. Toán, Văn, GDCD
1. A00
2. A01
3. B00
4. C14
20
6 Sư phạm Sinh học 7140213 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Hóa, Sinh;
3. Toán, Sinh, Văn;
4. Toán, Sinh, Tiếng Anh
1. A00
2. B00
3. B03
4. B08
20
7 Sư phạm Ngữ văn 7140217   C00
C19
C20
D14
50
8 Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên 7140247   A00
A02
B00
D08
30
9

Công nghệ thông tin

+ Chuyên ngành Khoa học tập máy tính
+ Chuyên ngành Hệ thống thông tin
+ Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

7480201 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
4. Toán, Hóa, Anh;
1. A00
2. A01
3. B00
4. D07
60
10 Kế toán 7340301 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh;
1. A00
2. A01
3. D01
110
11

Quản trị Thương Mại & Dịch Vụ Du lịch và Lữ hành

+ Chuyên ngành Quản trị lữ khách.
+ Chuyên ngành Quản trị hotel.
+ Chuyên ngành Quản trị sự khiếu nại.

7810103 1. Toán, Văn, Tiếng Anh;
2. Văn, Sử, Địa;
3. Văn, Sử, GDCD;
4. Văn, Địa, GDCD.
1. D01
2. C00
3. C19
4. C20
50
12 Quản lý văn hóa 7229042 1. Văn, Sử, Địa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, GDCD;
4. Văn, Địa, GDCD.
1. C00
2. D01
3. C19
4. C20
30
13 Công tác xã hội 7760101 1. Văn, Sử, Địa;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, GDCD;
4. Văn, Địa, GDCD.
1. C00
2. D01
3. C19
4. C20
30
14

Khoa học tập cây trồng

+ Chuyên ngành Khoa học tập cây trồng
+ Chuyên ngành Nông nghiệp technology cao

7620110 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
1. A00
2. A01
3. B00
30
15 Kinh tế Nông nghiệp 7620115 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh;
4. Toán, Hóa, Sinh
1. A00
2. A01
3. D01
4. B00
 
16 Lâm sinh 7620205 1. Toán, Lý, Sinh;
2. Toán, Hóa, Sinh;
3. Toán, Sinh, Tiếng Anh;
4. Văn, Sinh, Địa lý
1. A02
2. B00
3. B08
4. C13
30
II.

Các ngành huấn luyện và giảng dạy cao đẳng:

       
1 Giáo dục Mầm non 51140201 1. Văn, Toán, GDCD
2. Văn , Sử, GDCD
3. Văn, Địa, GDCD
4. Văn, Sử, Địa
1. C14
2. C19
3. C20
4. C00
90

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Chỉ chi tiêu và điểm của Trường Đại học tập Tân Trào năm 2018 như sau:

Ngành

Năm 2020
Năm 2021

Năm 2022 Năm 2023

Xét theo đòi KQ ganh đua trung học phổ thông 2020

Xét theo đòi KQ ganh đua trung học phổ thông QG các năm trước

Xét theo đòi học bạ

Xét kết hợp

Xét theo đòi KQ ganh đua THPT

Xét phối hợp 1 môn ganh đua trung học phổ thông và 2 môn năm học tập lớp 12

Xét phối hợp 2 môn ganh đua trung học phổ thông và 1 môn năm học tập lớp 12

Xét theo đòi học tập bạ

Xét theo đòi KQ thiTN trung học phổ thông năm 2022

Xét theo đòi điểm ganh đua TN trung học phổ thông trước năm 2022

Xét theo đòi học tập bạ THPT

Kết trái khoáy kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp THPT

Kết trái khoáy học hành lớp 12

Giáo dục Mầm non

20,33

20,4

21

22,2

19

22,33

20,67

22

19

19

22

19,00

23,00

Giáo dục Tiểu học

18,5

18,5

21

22,2

19

22,33

20,67

22

19

19

22

23,94

25,15

Sư phạm Toán học

18,5

18,5

21

22,2

19

22,33

20,67

22

19

19

22

20,45

23,00

Sư phạm Sinh học

18,5

18,5

21

22,2

19

22,33

20,67

22

19

19

22

19,00

23,00

Kế toán

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

15,00

16,00

Vật lý học

15

15

15

15

15

15

15

15

Khoa học tập môi trường

15

15

15

15

Khoa học tập cây trồng

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

15,00

16,00

Chăn nuôi

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

Kinh tế nông nghiệp

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

Văn học

15

15

15

15

15

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

15

15

15

Quản lý khu đất đai

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

Quản lý văn hoá

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

15,00

16,00

Công tác xã hội

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

15,00

16,00

Quản trị cty phượt và lữ hành

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

15,00

16,00

Điều dưỡng

19

19

19,5

19,5

19

22,33

20,67

19

19

19

19

19,00

19,00

Dược học

21

21

22

23

21

23

22

22

21

21

22

21,00

23,00

Giáo dục học

15

15

15

15

15

15

15

15

Công nghệ thông tin

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

15,00

16,00

Tâm lý học

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

Chính trị học

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

Kinh tế đầu tư

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

Lâm sinh

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

15,00

16,00

Sinh học ứng dụng

15

15

15

15

15

15

15

15

Sư phạm Ngữ văn

24,50

23,00

Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên

19,00

23,00

Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng)

15

17,5

19

18,5

17

18,67

17,83

19

17

17

19

17,00

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

19,00

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Tân Trào

Cuộc ganh đua mang lại SV trường Đại học tập Tân Trào

Khi với đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường mừng lòng gửi mail tới: [email protected]