truy vấn dữ liệu có nghĩa là

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 8: Truy vấn tài liệu đem đáp án cụ thể không hề thiếu những cường độ canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 12 đạt thành quả cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 8 (có đáp án): Truy vấn dữ liệu

Quảng cáo

Bạn đang xem: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

Câu 1: Truy vấn tài liệu đem nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Cập nhật dữ liệu

C. Tìm lần và hiển thị dữ liệu

D. Xóa những tài liệu ko sử dụng nữa

Trả lời: Truy vấn tài liệu Có nghĩa là lần tìm kiếm và hiển thị tài liệu. Nếu thắc mắc chỉ tương quan cho tới một bảng người sử dụng cách thức lần tìm kiếm và thanh lọc hoàn toàn có thể lần câu vấn đáp. Nhưng với thắc mắc phưc tạp, tương quan cho tới nhiều bảng thì nên cần dùng kiểu chất vấn.

Đáp án: C

Câu 2: Nếu những Việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sử dụng:

A. Mẫu hỏi     B. Bảng     C. Báo cáo      D. Biểu mẫu

Trả lời: Nếu Việc chỉ tương quan cho tới một bảng người sử dụng cách thức lần tìm kiếm và thanh lọc hoàn toàn có thể lần câu vấn đáp. Nhưng với thắc mắc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng thì nên cần dùng kiểu chất vấn.

Đáp án: A

Câu 3: Để hiển thị một số trong những bạn dạng ghi này cơ nhập hạ tầng tài liệu, tổng hợp tài liệu, tao dùng:

A. Mẫu hỏi      B. Câu hỏi      C. Liệt kê      D. Trả lời

Trả lời: Mẫu chất vấn thông thường được dùng nhằm bố trí những bạn dạng ghi, lựa chọn những ngôi trường nhằm hiển thị, tiến hành đo lường và tính toán, lựa chọn những bạn dạng ghi vừa lòng ĐK cho tới trước, tổ hợp và hiển thị vấn đề từ khá nhiều bảng hoặc kiểu chất vấn không giống.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 4: Các cơ chế thao tác làm việc với kiểu chất vấn là:

A. Mẫu hỏi

B. Mẫu chất vấn và thiết kế

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và kiểu hỏi

Trả lời: Có nhì cơ chế thông thường dùng để làm thao tác làm việc với kiểu hỏi: cơ chế kiến thiết và cơ chế trang tài liệu. Trong cơ chế kiến thiết, tao hoàn toàn có thể kiến thiết mới nhất hoặc coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ của kiểu chất vấn.

Đáp án: C

Câu 5: Kết trái ngược tiến hành kiểu chất vấn hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập việc tạo ra ra:

A. Bảng, biểu kiểu, kiểu chất vấn hoặc báo cáo

B. Bảng, biểu kiểu không giống, kiểu chất vấn không giống hoặc những trang khác

C. Bảng, biểu kiểu, kiểu chất vấn không giống hoặc báo cáo

D.Bảng, biểu kiểu, kiểu chất vấn khác

Trả lời: Kết trái ngược tiến hành kiểu chất vấn hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập việc tạo nên bảng, biểu kiểu, kiểu chất vấn không giống hoặc report.

Đáp án: C

Câu 6: “ /” là quy tắc toán nằm trong nhóm:

A. Phép toán so sánh sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Không với mọi group trên

Trả lời: Phép toán số học tập được dùng nhằm tế bào miêu tả những quy tắc đo lường và tính toán. Ví dụ: +, -, *, /.

Xem thêm: công thức tính thể tích khối cầu

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 7: Phát biểu này sai trong số tuyên bố sau thời điểm nói tới kiểu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào miêu tả những ngôi trường đo lường và tính toán

B. Biểu thức logic được dùng khi thiết lập cỗ thanh lọc cho tới bảng, thiết lập ĐK thanh lọc sẽ tạo kiểu hỏi

C. Hằng văn bạn dạng được ghi chép nhập cặp vệt nháy đơn

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Trả lời: Hằng văn bạn dạng được ghi chép nhập cặp vệt nháy kép.

Đáp án: C

Câu 8: Trong lưới QBE của hành lang cửa số kiểu chất vấn (mẫu chất vấn ở cơ chế thiết kế) thì mặt hàng Criteria ý nghĩa gì?

A. Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành kiểu hỏi

B. Xác quyết định những ngôi trường xuất hiện tại nhập kiểu hỏi

C. Xác quyết định những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Trả lời: Trong lưới QBE của hành lang cửa số kiểu chất vấn (mẫu chất vấn ở cơ chế thiết kế) thì mặt hàng Criteria ý nghĩa là tế bào miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành kiểu chất vấn. Các ĐK được ghi chép bên dưới dạng biểu thức logic.

Đáp án: A

Câu 9: Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để lần những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm ganh đua học tập kỳ bên trên 5 , nhập loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK này sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Trả lời: Toán hạng trong số biểu thức hoàn toàn có thể là:

+ Hằng văn bạn dạng được ghi chép nhập cặp vệt nháy kép ví dụ: “Nam”

+ Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000,…

+ Tên ngôi trường ( vào vai trò những biến) được ghi nhập vệt ngoặc vuông. Ví dụ: điểm một tiết bên trên 7 và điểm ganh đua học tập kỳ bên trên 5 , nhập loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK là [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY] > 5

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 10: Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu chất vấn, biểu thức số học tập sẽ tạo ngôi trường mới nhất TRUNG_BINH, mệnh lệnh này sau đấy là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

C. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5

D. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

Trả lời: . Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào miêu tả những ngôi trường đo lường và tính toán nhập kiểu chất vấn và được dùng vệt nhì chấm.

Đáp án: A

Xem thêm: mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh

Xem thêm thắt những bài xích Lý thuyết và thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 12 đem đáp án hoặc khác:

  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài tập dượt và thực hành thực tế 6: Mẫu chất vấn bên trên một bảng hoặc, chi tiết
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài tập dượt và thực hành thực tế 7: Mẫu chất vấn trên rất nhiều bảng hoặc, chi tiết
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất report hoặc, chi tiết
  • Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 9 (có đáp án): Báo cáo và kết xuất báo cáo

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-8-truy-van-du-lieu.jsp