unit 9 cities of the future

Bình chọn:

3.8 bên trên 169 phiếu

Bạn đang xem: unit 9 cities of the future

Ngữ pháp - Question tag (Câu căn vặn đuôi) - Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng phải chăng thuyết không hề thiếu và cụ thể về cấu tạo và cách sử dụng của thắc mắc đuôi, gom học viên áp dụng nhập ghi chép câu và giải những bài xích tập Xem cụ thể

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Tổng thích hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 11 mới mẻ unit 9

Xem lời nói giải

Luyện luyện kể từ vựng Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 11 mới Xem lời nói giải Language Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới1. Match the question tags with the statements lớn make complete sentences. Xem lời nói giải Communication and Culture Unit 9 Tiếng Anh 11 mớiRead the text about Songdo, a smart đô thị, and complete the table below. Xem lời nói giải

Looking Back Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

1. Complete the sentences with the correct size of the words or phrases in the box.

Xem lời nói giải

Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới mẻ. Introduce your poster lớn the class. Present the features of your đô thị and explain what makes it the most liveable đô thị in the world. Xem lời nói giải