văn minh phù nam được hình thành và phát triển chủ yếu ở khu vực nào

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: văn minh phù nam được hình thành và phát triển chủ yếu ở khu vực nào

Câu 1. Nền văn minh Chăm-pa được tạo hình ở điểm này của VN hiện nay nay?

A. Vùng duyên hải và một trong những phần cao nguyên trung bộ miền Trung.

B. Các tỉnh vùng đồng vày Bắc Sở và Bắc Trung Sở.

C. Toàn cỗ những tỉnh vùng duyên hải miền Trung

D. Vùng ven bờ biển Nam Trung Sở và những tỉnh Nam Sở.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Chăm-pa tạo hình bên trên vùng duyên hải và một trong những phần cao nguyên trung bộ miền Trung Việt phái mạnh ngày này.

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Điều khiếu nại ngẫu nhiên này sau đây không phải là hạ tầng tạo hình của nền văn minh Chăm-pa?

A. Phù rơi sông Thu Bồn tạo ra những cánh đồng phì nhiều, phì nhiêu màu mỡ.

B. Khí hậu ôn đới thoáng mát xung quanh năm, tiện lợi mang đến trồng cây lâu năm.

C. Địa hình xen kẹt điểm cao nguyên trung bộ với đồng vày thu hẹp.

D. Bờ đại dương lâu năm tạo ra ĐK nhằm chia sẻ, xúc tiếp với những nền văn minh bên phía ngoài.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Điều khiếu nại ngẫu nhiên là hạ tầng tạo hình của nền văn minh Chăm-pa là những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ ven sông Thu Bồn, địa hình xen kẹt điểm cao nguyên trung bộ với đồng vày thu hẹp và đàng bờ đại dương kéo lại, quốc gia Chăm-pa sớm trở nên điểm tiêu thụ nhiều luồng di trú, xúc tiếp và chia sẻ văn hóa truyền thống kể từ bên phía ngoài.

Chọn B

Câu 3

Câu 3. Cơ sở dân ở của nền văn minh Chăm-pa là

A. Những người phát biểu giờ Thái và giờ Môn - Khơ-me.

B. Sự hoà phù hợp thân thiết người Lạc Việt và người Âu Việt.

C. Những người phát biểu giờ Môn cổ và một phần tử người dân phát biểu giờ Mã Lai - Đa Đảo.

D. Cư dân phát biểu giờ Mã Lai-Đa Đảo với người dân tới từ bên phía ngoài.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Cư dân phiên bản địa sinh sinh sống lâu lăm ở vùng duyên hải và một trong những phần cao nguyên trung bộ miền Trung là những người dân phát biểu giờ Môn cổ. Bên cạnh đó, dân ở của nền văn minh Chăm-pa là với sự xuất hiện nay của phần tử người dân lời nói Mã Lai - Đa Đảo.

Chọn C

Câu 4

Câu 4. Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tay chân nghiệp của người dân Chăm-pa là kĩ thuật

A. Làm đồ dùng gốm và thi công đền rồng tháp.

B. Đúc đồng và kỹ năng in.

C. Rèn Fe và thực hiện dung dịch súng

D. Đúc đồng và thực hiện dung dịch súng.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tay chân nghiệp của người dân Chăm-pa là kĩ thuật là thực hiện đồ dùng gốm và thi công đền rồng tháp.

Chọn A

Câu 5

Câu 5. Nền văn minh Phù Nam được tạo hình ở điểm này của VN hiện nay nay?

A. Đồng vày sông Cửu Long.

B. Các tỉnh vùng đồng vày Bắc Sở và Bắc Trung Sở.

C. Toàn cỗ những tỉnh vùng duyên hải miền Trung.

D. Vùng ven bờ biển Nam Trung Sở.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Phù Nam tạo hình bên trên lưu vực châu thổ sông Cửu Long với khối hệ thống sông ngòi, sông ngòi dằng dịt sụp đổ rời khỏi đại dương.

Chọn A

Câu 6

Câu 6. Nội dung này tại đây phản hình họa ko đích hạ tầng tạo hình của nền văn minh Phù Nam?

A. Văn minh Phù Nam tạo hình bên trên lưu vực đồng vày sông Cửu Long.

B. Nguồn nước đầy đủ, khối hệ thống sông ngòi, sông ngòi dằng dịt, tiện lợi đổ canh tác nông nghiệp và đi đi lại lại.

C. Có địa điểm địa lí tiếp giáp đại dương, tiện lợi mang đến việc chia sẻ với những nền văn minh bên phía ngoài.

D. Chủ nhân của nền văn minh Phù Nam là người dân phát biểu giờ Mã Lai - Đa Đảo.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Cơ sở tạo hình của nền văn minh Phù Nam là: Địa hình điểm thấp, mối cung cấp nước đầy đủ, tiện lợi đổ canh tác nông nghiệp khi nước, địa điểm địa lí tiếp giáp đại dương, có không ít điểm tiện lợi mang đến việc tách bão và người dân sớm với điều liện chia sẻ với nền văn minh của đa số vương quốc không giống, nhất là nền văn minh bấm Độ.

Chọn D

Câu 7

Câu 7. Văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam đều Chịu đựng tác động mạnh mẽ và tự tin của văn minh

A. Trung Hoa.

B. bấm Độ.

C. Ai Cập.

D. Hy Lạp.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam đều Chịu đựng tác động mạnh mẽ và tự tin của văn minh bấm Độ

Chọn B

Câu 8

Câu 8. Cho những cụm kể từ sau: A. Hin-đu giáo, B. giai tầng xã hội, C. mộ chum, D. truyền thuyết thần thoại, E. chữ Phạn, G. Áp-sa-ra; H. Nhạc cụ

Hãy bịa đặt những cụm kể từ bên trên nhập vị trí chấm (...) ở những câu sau mang đến phù phù hợp với trở thành tựu của văn minh Chăm-pa:

1. Phật giáo được quảng bá rộng thoải mái trong số ……...(1).

2. Có tục thờ cúng tổ tiên, chôn người bị tiêu diệt trong số ……...(2).

3. Văn học tập với ............(3), truyền thuyết, vẫn bị kí, sử đua, thơ, ngôi trường ca.

4. Chữ ghi chép Chăm Ra đời bên trên hạ tầng thu nhận .............(4).

5. Biểu thao diễn điệu múa ..........(5) nhập cung đình.

6. ………….6) đa dạng và phong phú như đàn câm, trọng, kèn,..

7. Chịu tác động của tôn giáo bấm Độ, nhất là súng bái những vị thần …….(7).

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức và kỹ năng đã và đang được học tập và nắm vững vốn liếng với của phiên bản thân thiết, tao hoàn toàn có thể điền những kể từ vẫn mang đến nhập vị trí rỗng tuếch theo lần lượt như sau:

1, Tầng lớp xã hội.    

2, Mộ chum.    

3, Thần thoại    

4, Chữ Phạn.

5, Áp-sa-ra     

6, Nhạc cụ     

7, Hin-đu giáo.

Câu 9

Câu 9. Cho những cụm kể từ sau: 1. Thuộc quan; 2 Ngoại quan; 3. Tôn quan; 4. Vua

a) Đặt những cụm kể từ bên trên nhập sơ sụp đổ 13 sao mang đến phù phù hợp với tổ chức triển khai quốc gia Chăm-pa.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

b) Rút rời khỏi phán xét về tổ chức triển khai quốc gia Chăm-pa.

Sơ đồ dùng 13. Tổ chức quốc gia Chăm - Pa

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

a. Từ kiến thức và kỹ năng được học tập nhập bài xích và nắm vững vốn liếng với của phiên bản thân thiết, t hoàn toàn có thể bố trí những cụm kể từ bên trên theo đuổi sơ đồ dùng tổ chức triển khai quốc gia Chăm – Pa như sau:

1. Vua.     2. Tôn quan tiền.     3. Thuộc quan tiền.     4. Ngại quan tiền.

b. Từ sơ đồ dùng bên trên, tao hoàn toàn có thể thể hiện phán xét về tổ chức triển khai ngôi nhà nướch Chăm – Pa như sau:

+ Nhà nước vẫn với sự phân cấp cho thân thiết tổ chức chính quyền TW và khu vực.

+ Bên cạnh đó còn tồn tại tăng phần tử tôn quan-là trung gian ngoan thân thiết ngôi nhà vua và những quan tiền văn, quan tiền võ

Câu 10

Câu 10. Hãy lập bảng thể hiện nay trở thành tựu của những nền văn minh Chăm-pa và Phù Nam theo đuổi kiểu bên dưới đây:

Thành tựu

Văn minh Chăm - Pa

Văn minh Phù Nam

Đời sinh sống vật chất

?

?

Đời sinh sống tinh anh thần

?

?

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức và kỹ năng đã và đang được học tập và nắm vững của phiên bản thân thiết, tao hoàn toàn có thể hoàn thành xong bảng như sau:

Thành tựu

Văn minh Chăm - Pa

Văn minh Phù Nam

Đời sinh sống vật chất

Ăn

Nguồn thực phẩm chủ yếu là: Gạo nếp, gạo tẻ.

Ăn

Nguồn thực phẩm chủ yếu là: Lúa gạo, rau xanh, củ, trái khoáy, gia súc, gia nuốm, thủy thủy hải sản,…

Mặc

Nam, nữ giới quấn ngang tấm vải vóc kể từ sườn lưng trở xuống, tai treo trang sức quý.

Mặc

Mặc áo chui đầu, sử dụng vải vóc quấn thực hiện váy. Người dân mến treo trang sức quý.

Vua ở nhập ngôi nhà cao; dân trong nhà sàn được làm bằng gỗ.

Ở ngôi nhà sàn được làm bằng gỗ, đi đi lại lại vày thuyền, bè,…

Đời sinh sống tinh anh thần

Chữ viết

Dựa bên trên hạ tầng chữ Phạn, chữ Chăm-pa Ra đời.

Chữ viết

Chữ Hán, chữ Phạn

Văn hoá

Văn học tập dân gian ngoan và văn học tập chữ ghi chép nằm trong tuy nhiên hành cùng nhau.

Văn hoá

Tín ngưỡng

Thờ cúng tổ tiên; chôn người bị tiêu diệt nhập mộ chum.

Sùng bái những vị thần Hin-đu giáo, Phật giáo,…

Tín ngưỡng

Sùng bái những vị thần Hin-đu giáo, Phật giáo,…

Tín ngưỡng sùng bái núi linh,…

Câu 11

Câu 11. Hãy lập bảng về những nghành nghề biểu lộ nhập cuộc sống niềm tin của văn minh Chăm và văn minh Phù Nam Chịu đựng tác động của văn minh bấm Độ theo đuổi kiểu sau:

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ nắm vững và kiến thức và kỹ năng của phiên bản thân thiết, tao hoàn toàn có thể hoàn thành xong bảng bên trên như sau:

Lĩnh vực

Biểu hiện

Chữ viết

Tiếp thu, cải thay đổi chữ Phạn

Tín ngưỡng, tôn giáo

Chịu tác động của Hin-đu giáo, Phật giáo…

Câu 12

Câu 12.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Địa điểm: Tháp Bánh Ít ở bên trên thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, thị trấn Tuy Phước, tỉnh Tỉnh Bình Định.

Thời gian ngoan xây dựng: Được thi công vào tầm vào cuối thế kỷ XI – cho tới thời điểm đầu thế kỷ XII.

Giá trị:

Tháp nằm trong phong thái gửi tiếp kể từ phong thái Mỹ Sơn A1 quý phái phong thái Tỉnh Bình Định, là việc phối hợp hợp lý của vẻ đẹp nhất thân thiết nhị khuynh phía lịch sự và trang nhã, uyển chuyển và trẻ trung và tràn đầy năng lượng, sang trọng và hoành tráng nhập nghệ thuật và thẩm mỹ phong cách thiết kế Chăm.

Tháp Bánh Ít là một trong trong mỗi cụm tháp với niên đại nhanh nhất có thể ở Tỉnh Bình Định. Đây là group tháp mở màn và thay mặt đại diện tiêu biểu vượt trội mang đến phong thái Tỉnh Bình Định nhập phong cách thiết kế tháp Chăm. Đây là quần thể phong cách thiết kế lạ mắt, có mức giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ cao, là gia sản văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa.

Câu 13

Câu 13.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

1, Văn hoá Sa Huỳnh

Giới thiệu: Văn hóa Sa Huỳnh là một nền văn hóa truyền thống được xác lập ở vào tầm năm 1000 TCN đến cuối thế kỷ thứ hai. Nền văn hóa truyền thống Sa Huỳnh là một trong nhập tía trung tâm thượng cổ về văn minh bên trên lãnh thổ Việt Nam, nằm trong với Văn hóa Đông Sơn và Văn hóa Đồng Nai tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam thời kỳ đồ dùng sắt

Năm vạc hiện: Sa Huỳnh đư­ợc nhà khảo cổ ng­ười Pháp M. Vinet vạc hiện nay phiên thứ nhất nhập năm 1909 khi ông nhìn thấy bên đầm An Khê  một vài lượng rộng lớn quan tiền tài vày chum (khoảng 200 chiếc).

Niên đại: Xuất hiện nay cơ hội ni khoảng chừng 3.000 năm và kết thúc giục vào thế kỷ loại 1, văn hóa truyền thống Sa Huỳnh có lẽ rằng vẫn tồn bên trên rộng lớn 5.000 năm kéo dãn dài kể từ hậu kỳ thời đại đồ dùng đá mới nhất cho tới đầu thời đại đồ dùng Fe.

Phân bố:  Trên địa phận những tỉnh từ Quảng Bình đến những tỉnh Nam Trung cỗ và Tây Nguyên.

Chủ nhân: Chủ nhân văn hóa truyền thống Sa Huỳnh với nền kinh tế tài chính nhiều bộ phận, bao gồm trồng trọt bên trên nương rẫy và khai quật thành phầm rừng núi, trồng lúa ở đồng vày, cải tiến và phát triển những nghề ngỗng tay chân, đánh bắt cá cá ven bờ biển và trao thay đổi kinh doanh với những tộc người nhập điểm Khu vực Đông Nam Á và xa xôi rộng lớn, với Trung Quốc và bấm Độ.

Đặc trưng khí cụ và kỹ thuật: khí cụ bằng sắt như cuốc, dao, kiếm, lao, đục, xà beng... 

2, Văn hoá Óc Eo

Giới thiệu: Văn hóa Óc Eo là nền văn hóa truyền thống phiên bản địa nối sát với việc tồn bên trên của Phù Nam – một quốc gia hùng cường bên trên Khu vực Đông Nam Á trong mỗi thế kỷ đầu Công nguyên vẹn. Đây là một trong nền văn hóa truyền thống rộng lớn nhập lịch sử hào hùng VN, nối sát với quốc gia, loài người ở vùng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông và với mối liên hệ trực tiếp với lịch sử Đông Nam Á cổ đại.

Năm vạc hiện: được nhìn thấy thứ nhất những di chỉ cần thiết của nền văn minh này nhập năm 1944 ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Niên đại: từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7 sau Công Nguyên.

Phân bố:

Phạm vi phân bổ của nền văn hóa truyền thống này trải rộng lớn không chỉ có ở Nam Sở VN, mà còn phải tác động sang Campuchia, Thái Lan, Myanmar và một phần Malaysia hiện ni.

Tại Nam Sở, nhiều di tích lịch sử văn hóa truyền thống Óc Eo đã và đang được khai thác ở những thành phố như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Thành phố Sài Gòn, Đồng Nai...

Xem thêm: vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là

Khu vực Óc Eo – Ba Thê được coi là trung tâm của nền văn hóa truyền thống này.

Chủ nhân: người sở hữu đa phần là những người dân Mã Lai – Đa Đảo.

Đặc trưng khí cụ và kỹ thuật: gạch ngói, chi phí tệ, con cái vết, đồ dùng trang sức quý,…