vở bài tập toán lớp 4 trang 37

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 37

Tính nhẩm.

a) 52 613 x 10 = …………………..               

    8 482 x 100 = ……………………                    

    9 358 x 1 000 = ………………….                    

b) 235 400 : 100 = ……………………

    943 700 : 10 = ……………………..

    740 000 : 1 000 = …………………..

Phương pháp giải:

- Khi nhân một trong những với 10, 100, 1000, ... tớ chỉ việc viết lách thêm 1, nhì, phụ vương, ... chữ số 0 vô ở bên phải số cơ.

- Khi phân chia số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn ngàn, ... mang đến 10, 100, 1 000, ... tớ chỉ việc loại trừ chuồn một, nhì, phụ vương, ... chữ số 0 ở ở bên phải số cơ.

Lời giải chi tiết:

a) 52 613 x 10 = 526 130                                  

   8 482 x 100 = 848 200                                        

9 358 x 1 000 = 9 358 000                                  

b) 235 400 : 100 = 2 354

943 700 : 10 = 94 370

740 000 : 1 000 = 740

Quảng cáo

Câu 2

Đặt tính rồi tính.

81 207 x 6

41 072 : 8

3 512 x 54

159 200 : 67

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho những chữ số ở và một sản phẩm trực tiếp cột cùng nhau.  

- Nhân thứu tự kể từ cần thanh lịch trái

- Chia thứu tự kể từ trái ngược thanh lịch phải

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đ, S ?

Trường Tiểu học tập Nguyễn Trãi sở hữu nhì miếng vườn trồng hoa. Mảnh vườn trồng huê hồng hình dạng chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 16 m, chiều rộng lớn 10 m.

Mảnh vườn trồng hoa cúc dạng hình vuông vắn sở hữu cạnh 13 m.

a) Chu vi của nhì miếng vườn cân nhau. ......

Xem thêm: quãng đường ab dài 120km

b) Diện tích miếng vườn trồng huê hồng vị diện tích S miếng vườn trồng hoa cúc. ......

c) Diện tích miếng vườn trồng huê hồng bé nhiều hơn diện tích S miếng vườn trồng hoa cúc.  .......

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh x 4

Diện tích hình chữ nhật = chiều lâu năm x chiều rộng

Diện tích hình vuông vắn = cạnh x cạnh

Lời giải chi tiết:

Chu vi miếng vườn trồng huê hồng là: (16 + 10) x 2 = 52 (m)

Chu vi miếng vườn trồng hoa cúc là: 13 x 4 = 52 (m)

Diện tích miếng vườn trồng huê hồng là: 16 x 10 = 160 (m2)

Diện tích miếng vườn trồng hoa cúc là: 13 x 13 = 169 (m2)

Vậy tớ sở hữu thành phẩm sau:

a) Chu vi của nhì miếng vườn cân nhau. Đ

b) Diện tích miếng vườn trồng huê hồng vị diện tích S miếng vườn trồng hoa cúc. S

c) Diện tích miếng vườn trồng huê hồng bé nhiều hơn diện tích S miếng vườn trồng hoa cúc.  Đ

Câu 4

Khối 4 của Trường Tiểu học tập Hoà Bình bao gồm 6 lớp, từng lớp sở hữu 35 học viên và 3 lớp, từng lớp sở hữu 32 học viên. Hỏi tầm từng lớp khối 4 của ngôi trường cơ sở hữu từng nào học tập sinh?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên khối lớp 4 sở hữu vớ cả

- Tìm tổng số lớp của khối Bốn

- Tìm số học viên học trò tầm của từng lớp = số học viên khối Bốn : số lớp khối Bốn

Lời giải chi tiết:

Số học viên khối 4 là:

35 x 6 + 32 x 3 = 306 (học sinh)

Số lớp của khối 4 là:

6 + 3 = 9 (lớp)

Trung bình từng lớp khối 4 của ngôi trường cơ sở hữu số học viên là:

306 : 9 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh

Câu 5

Tính độ quý hiếm của biểu thức.

89 175 – 37 076 : 46 x 100 

Phương pháp giải:

Trong biểu thức sở hữu chứa chấp luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ tiến hành luật lệ tính nhân, phân chia trước; tiến hành luật lệ tính nằm trong, trừ sau.

Xem thêm: tác dụng của biện pháp ẩn dụ

Lời giải chi tiết:

89 175 – 37 076 : 46 x 100 = 89 175 – 806 x 100

                                            = 89 175 – 80 600 = 8 575