vở bài tập toán lớp 5 bài 61


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài xích 61 : Luyện tập luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 61

Video chỉ dẫn giải

Tính :

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính bám theo những quy tắc vẫn học tập về quy tắc nằm trong, quy tắc trừ, quy tắc nhân số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Ta đặt điều tính và tính như sau : 

Vậy tao đem thành quả như sau :

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính nhẩm : 

a) 8,37 × 10 = .....                                            39,4 × 0, 1 = .....

b) 138,05 × 100 = ....                                       420,1 × 0,01 = ....

c) 0,29 × 10 =..........                                        0,98 × 0,1 = .......

Phương pháp giải:

- Khi nhân một trong những thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ... tao chỉ việc gửi vết phẩy của số bại liệt thứu tự sang trọng phía trái một, nhị, thân phụ, ... chữ số.

- Khi nhân một trong những thập phân với 10 ; 100 ; 1000 ; ... tao chỉ việc gửi vết phẩy của số bại liệt thứu tự sang trọng phía bên phải một, nhị, thân phụ ... chữ số. 

Lời giải chi tiết:

a) 8,37 × 10 = 83,7                                          39,4 × 0, 1 = 3,94

b) 138,05 × 100 = 13805                                 420,1 × 0,01 = 4,201

c) 0,29 × 10 = 2,9                                            0,98 × 0,1 = 0,098

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mua 7m vải vóc cần trả 455 000 đồng. Hỏi mua sắm 4,2m vải vóc nằm trong loại cần trả thấp hơn từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí lúc mua 1m vải vóc = số chi phí mua sắm 7m vải vóc : 7.

- Số chi phí lúc mua 4,2m vải vóc = số chi phí mua sắm 1m vải × 4,2.

- Số chi phí cần trả thấp hơn = Số chi phí lúc mua 7m vải vóc \(-\)  số chi phí mua sắm 4,2m vải vóc.

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1 mét vải vóc là :

455 000 : 7 = 65 000 (đồng) 

Số chi phí mua sắm 4,2m vải vóc là :

65 000 × 4,2 = 273 000 (đồng)

Số chi phí cần trả thấp hơn là :

455 000 – 273 000 = 182 000 (đồng)

Xem thêm: the heavy rain has caused

                     Đáp số: 182 000 đồng.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Viết tiếp nhập vị trí chấm mang đến phù hợp : 

Nhận xét : (a + b) × c = a × ..... + b × ..... hoặc a × c + b × c = (a + .....) × .....

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

    12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5 = ..................

    0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81 = ..................

    16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5 = ................

Phương pháp giải:

a) Thay những độ quý hiếm của a, b, c nhập biểu thức rồi tính độ quý hiếm biểu thức bại liệt.

Biểu thức đem vết ngoặc thì tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Biểu thức đem quy tắc nhân và quy tắc nằm trong thì tính quy tắc nhân trước, tính quy tắc nằm trong sau.

b) gí dụng công thức: \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\).

Lời giải chi tiết:

a) 

Nhận xét: (a + b) × c = a × c + b × c  hoặc a × c + b × c = (a + b) × c.

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

• 12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5

   = 12,1 × (5,5 + 4,5)

   = 12,1 × 10 = 121

• 0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81

   = 0,81 × (8,4 + 2,6)

   = 0,81 × 11 = 8,91

• 16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5

   = 47,8 × (16,5 + 3,5)

   = 47,8 × 20 = 956

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 62 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77, 78 VBT toán 5 bài xích 62 : Luyện tập luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 63 : Chia một trong những thập phân mang đến một trong những đương nhiên

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 78, 79 VBT toán 5 bài xích 63 : Chia một trong những thập phân mang đến một trong những đương nhiên với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 64 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài xích 64 : Luyện tập luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 65 : Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000, ...

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 VBT toán 5 bài xích 65 : Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000, ... với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 66 : Chia một trong những đương nhiên mang đến một trong những đương nhiên nhưng mà thương tìm kiếm được là một trong những thập phân

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 5 bài xích 66 : Chia một trong những đương nhiên mang đến một trong những đương nhiên nhưng mà thương tìm kiếm được là một trong những thập phân với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: các khối cơ bản của máy tăng âm gồm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.