with its thousands of rocks and caves

With its thousands of rocks and caves _________ out of the water, Ha Long Bay has won international recognition.

A. being emerged

Bạn đang xem: with its thousands of rocks and caves

B. emerged

C. emerging

D. emerge

Đáp án C

Cụm kể từ "with its thousand of rocks and caves" ko cần căn nhà ngữ nên ko thể lựa chọn D phân chia nó ở thời điểm hiện tại đơn được. Hơn nữa, như thế tiếp tục thực hiện câu với nhị mệnh đề song lập cùng nhau nhưng mà ko sử dụng liên kể từ nên cũng ko đúng mực. Tại phía trên tao rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ với động kể từ đem nghĩa dữ thế chủ động, nên trả về dạng Ving.

Dịch nghĩa: Với mặt hàng ngàn những tảng đá và lỗ động nhô lên bề ngoài nước, Vịnh Hạ Long vẫn dành riêng được sự thừa nhận quốc tế.

DC Circuit Court Nếu ko thì chỉ việc PP là đủ

. 22/02/2020

DC Circuit Court Đều tiêu cực cả, tuy nhiên nếu như địa điểm cần thiết điền đòi hỏi dạng thức thêm thắt ing, thì những các bạn sẽ sử dụng being PP

. 22/02/2020

Xem thêm: sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế

Nguyễn Minh Tiến being Ved thì thông thường sử dụng sau when hoặc giới kể từ. Hoặc đầu câu nhằm nhấn mạnh vấn đề. Hoặc sau những động kể từ đi kèm theo Ving

. 21/02/2020

Phạm Quỳnh Phương Anh A và B

. 21/02/2020

Phạm Quỳnh Phương Anh Vậy không giống nhau thân ái Anh và B là gì ạ ?

. 21/02/2020

Nguyễn Minh Tiến lam bi dong

. 21/02/2020

Phạm Quỳnh Phương Anh Being + Vp2 dùng để làm làm những gì ạ ?

. 21/02/2020

DC Circuit Court chưa em nhé, cụm with... k cần là căn nhà ngữ

. 09/02/2020

Nguyễn Thị Cẩm Hà Tại vế trước vết phẩy em thấy với S rồi,chỉ thiếu hụt động kể từ nữa là dc vậy sao k lựa chọn D ak

. 09/02/2020

Xem thêm: bài văn tả con gà

DC Circuit Court S là vịnh Hạ Long sau vết phẩy em à

. 03/12/2019

DC Circuit Court its là tính kể từ (sở hữu) nhưng mà em, đâu cần danh kể từ thực hiện S

. 03/12/2019

Lê Thị Giang Từ its ở phía trên nhập vai trò S thay cho thế cho tới Ha Long Bay ạ?

. 03/12/2019