ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở tây nguyên là

Câu hỏi:

04/08/2019 30,190

B. tăng nhiều lượng sản phẩm nông nghiệp.

C. dùng hợp lý và phải chăng những khoáng sản.

Đáp án chủ yếu xác

D. nâng lên cuộc sống người dân.

Hướng dẫn: SGK/170, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa hầu hết của việc cải tiến và phát triển những vùng thường xuyên canh cây lâu năm ở Tây Nguyên là

A. dùng hợp lý và phải chăng khoáng sản, tạo ra thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

B. nâng lên chuyên môn của những người làm việc, đảm bảo môi trường thiên nhiên.

C. tạo nên quy mô phát triển mới mẻ, xử lý việc thực hiện.

D. giới hạn nàn du canh, góp thêm phần phân bổ lại dân sinh sống.

Câu 2:

Biện pháp hiệu suất cao nhất để ngăn cản nàn phá huỷ rừng ở Tây Nguyên là:

A. chỉ khai quật rừng phát triển.

B. đẩy mạnh đánh giá, xử trị những vi phạm.

C. tích cự trồng rừng nhằm bù lại diện tích S rừng bị mất mặt.

D. phó khu đất, phó rừng nhằm người dân quản lí lí.

Câu 3:

Biện pháp cung cấp bách nhất lúc này nhằm đảm bảo rừng đương nhiên ở Tây Nguyên là

A. tạm dừng hoạt động rừng, ngăn ngừa hiện tượng phá huỷ rừng.

Xem thêm: độ dẻo biểu thị khả năng gì của vật liệu

B. chú ý phó khu đất, phó rừng cho tất cả những người dân.

C. tăng cường việc khoanh nuôi, trồng rừng mới mẻ.

D. khai quật rừng hợp lý và phải chăng, tăng cường chế biến chuyển mộc.

Câu 4:

Giải pháp hầu hết nhằm nâng lên độ quý hiếm phát triển cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. Đẩy mạnh mạng chế biến chuyển và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

B. Ứng dụng technology trồng mới mẻ, hạn chế thâm thúy căn bệnh.

C. Đảm bảo mối cung cấp nước tưới, dùng như là mới mẻ.

D. Mở rộng lớn diện tích S hợp lý và phải chăng song song với đảm bảo rừng.

Câu 5:

Cây trà được trồng nhiều ở Tây Nguyên, hầu hết là vì điểm trên đây có

A. một mùa mưa và thô rõ ràng rệt.

B. tổng lượng mưa nhập năm rộng lớn.

C. nhiệt độ thoáng mát ở những cao nguyên trung bộ cao.

D. nhiệt độ khá lạnh lẽo ở những cao nguyên trung bộ thấp.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây không chính về ĐK sinh thái xanh nông nghiệp của Tây Nguyên?

A. Các cao nguyên trung bộ badan xếp tầng.

B.Thiếu nước trong dịp thô.

C. Có nhị mùa mưa, thô rõ ràng rệt.

Xem thêm: vận chuyển là quá trình

D. Đất nâu đỏ lòm đá vôi phì nhiêu màu mỡ.