ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Linh 11K


Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959- 1960) là

trả quần chúng lên thực hiện ngôi nhà ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B

thực hiện lung rung rinh 100% tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

C

giáng một đòn u ám vô quyết sách thực dân mới mẻ của Mĩ.

D

Chuyển cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng thanh lịch thế tấn công..

Chủ đề liên quan

Biện pháp được xem như “xương sống” của kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” là

A

phanh những cuộc hành binh thám thính khử.

B

tăng thời gian nhanh lực lượng quân team TP.Sài Gòn.

C

tổ chức dồn dân, lập “Ấp chiến lược”.

D

dùng giải pháp “trực thăng vận”.

Vai trò chủ yếu của Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam VN (20-12-1960) vô cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu giúp nước?

A

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

B

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng tấn công.

C

Lãnh đạo quần chúng miền Nam thiết kế địa thế căn cứ.

D

Đoàn kết toàn dân kháng Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai.

Chiến thắng nào là của quân dân miền Nam vẫn phanh đi ra cao trào “tìm Mĩ tuy nhiên tiến công, lùng ngụy tuy nhiên diệt” bên trên từng miền Nam?

D

Chiến thắng vô nhị mùa khô

Nội dung nào là không phải là giải pháp của Mĩ Lúc xây dựng triển khai kế hoạch cuộc chiến tranh toàn cục (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam?

A

Ồ ạt trả quân Mĩ và quân liên minh Mĩ vô miền Nam VN.

B

Tiến hành cuộc chiến tranh tiêu hủy miền Bắc phiên loại nhất.

C

Rút dần dần quân Mĩ và quân liên minh ngoài mặt trận miền Nam.

D

Mở những cuộc hành binh tiến công vô vùng “đất thánh Việt cộng”.

So với kế hoạch Chiến tranh giành quan trọng đặc biệt (1961-1965), kế hoạch Chiến tranh giành toàn cục (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam VN đem điểm mới mẻ nào?

A

Quân team Mĩ vào vai trò đa phần bên trên mặt trận.

B

Quân team TP.Sài Gòn vào vai trò đa phần bên trên mặt trận.

C

Sở lãnh đạo quân sự chiến lược Mĩ ở miền Nam được xây dựng.

D

Mĩ dùng quân team TP.Sài Gòn nhằm xâm lăng Camphuchia.

Trên mặt mày trân quân sự chiến lược, thắng lợi nào là của tớ minh chứng tớ rất có thể vượt mặt kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ ở miền Nam?

A

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

B

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C

Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa).

D

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng phiên loại 21 tháng 7 năm 1973 vẫn nêu rõ ràng trọng trách cơ phiên bản của cách mệnh miền Nam là

A

nối tiếp cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

B

trả thanh lịch cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

C

triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D

trả thanh lịch tiến độ đấu tranh giành độc lập nhằm thống nhất tổ quốc.

Thắng lợi nào là của quân dân miền Nam buộc Mĩ cần tuyên tía “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B

Trận “Điện Biên Phủ bên trên không” năm 1972.

C

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Nội dung nào là tại đây không phản ánh đích tình hình VN vô thời gian 1954-1975?

A

Miền Nam và đã được hóa giải.

B

Xem thêm: đơn vị của áp suất là

Miền Nam không được hóa giải.

C

Miền Bắc và đã được hóa giải.

D

Đất nước trong thời điểm tạm thời bị phân chia rời thực hiện nhị miền.

Thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là sự thay đổi cho tới cuộc kháng chiến kháng Mĩ của quần chúng VN vì

A

buộc quân Mĩ và quân liên minh cần rút về nước.

B

trả cuộc kháng chiến thanh lịch tiến độ một vừa hai phải tiến công một vừa hai phải đàm.

C

buộc Mĩ cần hoàn thành cuộc chiến tranh và lập lại độc lập ở VN.

D

thực hiện vỡ nợ kế hoạch toàn thế giới của Mĩ.

Sắp xếp những sự khiếu nại sau theo dõi trình tự động thời gian:
1. Chiến thắng Vạn Tường. 2. Chiến thắng Ba Gia.
3. Chiến thắng nhị mùa thô. 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ bên trên ko.

Thắng lợi nào là vẫn phanh đi ra kỉ nguyên vẹn mới mẻ cho tới dân tộc bản địa Việt Nam: kỉ nguyên vẹn song lập dân tộc bản địa, thống nhất, tăng trưởng ngôi nhà nghĩa xã hội?

A

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

Điểm mới mẻ vô kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A

dùng thủ đoạn nước ngoài phú.

B

dùng thủ đoạn chủ yếu trị.

C

dùng thủ đoạn quân sự chiến lược.

D

dùng thủ đoạn tài chính.

Lực lượng vào vai trò đa phần vô kế hoạch “Chiến tranh giành viên bộ” (1965-1968) của Mĩ là ở miền Nam VN là

Ý nghĩa cần thiết nhất của thắng lợi “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972 là

A

buộc Mĩ cần tuyên tía ngừng hẳn từng sinh hoạt kháng đập miền Bắc.

B

vượt mặt thủ đoạn tiêu hủy việc làm thiết kế CNXH ở miền Bắc của Mĩ.

C

buộc Mĩ cần kí Hiệp quyết định Pari về hoàn thành cuộc chiến tranh, lập lại độc lập ở VN.

D

buộc Mĩ cần hoàn thành cuộc chiến tranh xâm lăng VN.

Thắng lợi ý nghĩa triển khai xong cơ phiên bản trọng trách tiến công cho tới “Mĩ cút”, tạo nên thời cơ thuận tiện nhằm quần chúng tớ tiến thủ lên hóa giải trọn vẹn miền Nam là

A

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B

Cuộc tấn công kế hoạch xuân – hè 1972.

C

Chiến thắng “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972.

D

Hiệp quyết định Pari 1973 về hoàn thành cuộc chiến tranh, lập lại độc lập ở VN.

Một trong mỗi thủ đoạn của Mĩ vô thời gian 1954 - 1975 là biến đổi miền Nam VN thành

B

địa thế căn cứ quân sự chiến lược có một không hai.

C

thị ngôi trường xuất khẩu có một không hai.

Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất trả tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975 là do

A

Nhân dân tớ có truyền thống yêu thương nước nồng nàn.

B

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C

Có hậu phương vững vững ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

D

Sự đoàn kết của quần chúng thân phụ nước Đông Dương.

Chiến thắng của quân dân VN trong những công việc vượt mặt cuộc tập dượt kích kế hoạch hàng không của Mĩ thời điểm cuối năm 1972 được xem như

B

trận “Điện Biên Phủ bên trên không”.

D

trận “Chi Lăng – Xương Giang”.

Thắng lợi nào là của quân dân miền Nam VN đã cho thấy sự suy giảm và bất lực của quân team TP.Sài Gòn, kĩ năng can thiệp quay về tự quân sự chiến lược rất rất giới hạn của Mĩ?

A

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965.

B

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

C

Xem thêm: thi thử thpt quốc gia 2022

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

D

Chiến thắng Đường 14 – Phước Long (1974).