âm sắc là đặc tính sinh lí của âm

Câu hỏi:

14/10/2019 54,028

A. Chỉ tùy theo tần số những họa âm và biên chừng những họa âm

Bạn đang xem: âm sắc là đặc tính sinh lí của âm

B. Chỉ tùy theo biên chừng những họa âm

C. Tần số những họa âm, biên chừng những họa âm và con số những họa âm tự mối cung cấp phân phát ra

Đáp án chủ yếu xác

D. Chỉ phụ thuôc̣ nhập tần số những họa âm

Đáp án C

Âm sắc tùy theo tần số những họa âm, biên chừng những họa âm và con số những họa âm tự mối cung cấp phân phát ra

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sóng ngang là sóng đem phương giao động của những thành phần vật hóa học nhập môi trường

A. luôn phía theo đòi phương trực tiếp đứng

B. trùng với phương truyền sóng

C. luôn phía theo đòi phương ở ngang

D. vuông góc với phương truyền sóng

Câu 2:

Khi sóng cơ truyền bên trên sợi thừng bị bản năng bên trên đầu thắt chặt và cố định thì

A. tần số của sóng bản năng luôn luôn nhỏ rộng lớn tần số của sóng tới

B. sóng bản năng luôn luôn nằm trong trộn với sóng cho tới ở điểm phản xạ

C. sóng bản năng luôn luôn ngược trộn với sóng cho tới ở điểm phản xạ

D. tần số của sóng bản năng luôn luôn to hơn tần số của sóng tới

Câu 3:

Để phân loại sóng dọc, sóng ngang, người tớ địa thế căn cứ nhập nhân tố nào là sau đây?

A. Vận tốc truyền sóng và bước sóng

Xem thêm: vị ngữ trong câu kể ai thế nào

B. Phương truyền sóng và bước sóng

C. Phương giao động của những phân tử môi trường xung quanh với phương truyền sóng

D. Phương giao động của những thành phần môi trường xung quanh và véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng.

Câu 4:

Một sóng cơ học tập đem tần số f Viral nhập môi trường xung quanh vật hóa học đàn hồi với vận tốc v, khi cơ bước sóng được xem theo đòi công thức

A. λ = vf.

B. λ = 2vf.

C. λ = v/f.

D. λ = 2v/f.

Câu 5:

Khi nói đến một hệ giao động chống bức ở tiến độ ổn định toan, tuyên bố nào là sau đây là sai?

A. Biên chừng của hệ giao động chống bức dựa vào biên chừng của nước ngoài lực chống bức.

B. Biên chừng của hệ giao động chống bức tùy theo tần số của nước ngoài lực chống bức.

C. Tần số của hệ giao động chống bức luôn luôn vày tần số giao động riêng rẽ của hệ.

D. Tần số của hệ giao động chống bức vày tần số của nước ngoài lực chống bức.

Câu 6:

Năng lượng của sóng âm truyền nhập một đơn vị chức năng thời hạn, qua chuyện một đơn vị chức năng diện tích đặt vuông góc với phương truyền được gọi là

A. độ to tát của âm.

B. tích điện âm.

C. độ mạnh âm.

Xem thêm: căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 9

D. mức độ mạnh âm.