anh 11 unit 1 the generation gapLời giải bài bác tập dượt Unit 1: A long and healthy life Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 1.

Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 11 unit 1 the generation gap

 • Từ vựng Unit 1 lớp 11

  Xem chi tiết

 • I. Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh 11): 1: Listen and read (Nghe và đọc) ...

  Xem điều giải

 • II. Language (trang 9, 10, 11 Tiếng Anh 11): 1: Listen and repeat. Pay attention đồ sộ the strong and weak forms of the auxiliary verbs. Then practise saying them ...

  Xem điều giải

 • III. Reading (trang 11, 12 Tiếng Anh 11): 1: Work in pairs. Look at the photos and discuss the questions. (Làm việc theo đòi cặp. Nhìn vô những tấm hình và thảo luận những thắc mắc.) ...

  Xem điều giải

 • IV. Speaking (trang 12, 13 Tiếng Anh 11): 1: Look at the diagram. Match the two parts of each sentence đồ sộ complete the instructions. (Nhìn vô sơ vật ...

  Xem điều giải

Quảng cáo

 • V. Listening (trang 13, 14 Tiếng Anh 11): 1: Choose the correct meanings of the underlined word and phrase. (Chọn nghĩa chính của kể từ ...

  Xem điều giải

 • VI. Writing (trang 14, 15 Tiếng Anh 11): 1: Below is a short message. Put the parts in the correct order (Dưới đấy là một lời nhắn cụt. Đặt những phần theo như đúng loại tự) ...

  Xem điều giải

  Xem thêm: toán lớp 5 trang 58 59

 • VII. Communication and Culture (trang 15, 16 Tiếng Anh 11): 1: Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs ...

  Xem điều giải

 • VIII. Looking Back (trang 16, 17 Tiếng Anh 11): Circle the common pronunciation of the underlined auxiliary verbs. Then listen and kiểm tra. Practise saying ...

  Xem điều giải

 • Project (trang 17 Tiếng Anh 11): Work in groups. Design a poster đồ sộ help teens đồ sộ develop a healthy habit (e.g. having a balanced diet, taking regular exercise ...

  Xem điều giải

Quảng cáo

Xem tăng điều giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem tăng những tư liệu canh ty học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án
 • 600 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học