anh 9 unit 2 a closer look 2


Tổng hợp ý những bài bác luyện phần A closer look 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

Tổng hợp ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Task 1. Match the beginning to tướng the correct endings.

(Nối đoạn khai mạc với phần phần sót lại.)

1. It’s not as

2. That skyscaper is one

3. The exam was

4. Life in the past was

5. Mexico City is a lot

6. Kids are growing up

7. Nothing is worse

8. These fun cards will encourage kids

a. faster than thở ever.

b. to tướng spell better.

c. than thở being stuck in a traffic jam.

d. of the tallest buildings in the world.

e. more difficult than thở I expected.

f. simple as it looks!

g. bigger than thở Rome.

h. less comfortable than thở it is now.

Lời giải chi tiết:

1. f

2. d

3. e

4. h

5. g

6. a

7. c

8. b

 1 – f: It’s not as simple as it looks!

(Nó ko giản dị và đơn giản như Lúc nom.)

2 – d: That skyscaper is one of the tallest buildings in the world.

(Ngôi mái ấm chọc trời này là tòa mái ấm tối đa toàn cầu.)

3 – e: The exam was more difficult than thở I expected.

(Kỳ thi đua khó khăn rộng lớn tôi tưởng.)

4 – h: Life in the past was less comfortable than thở it is now.

(Cuộc sinh sống nhập quá khứ không nhiều tự do thoải mái rộng lớn giờ đây.)

5 – g: Mexico City is a lot bigger than thở Rome.

(Thành phố Mexico to hơn Rome thật nhiều.)

6 – a: Kids are growing up faster than thở ever.

(Những đứa con trẻ đang được phát triển thời gian nhanh rộng lớn khi nào không còn.)

7 – c: Nothing is worse than thở being stuck in a traffic.

(Không đem gì xấu đi là bị vướng kẹt nhập làn ùn tắc giao thông vận tải.)

8 – b: These fun cards will encourage kids to tướng spell better.

(Những tấm thẻ thú vị này tiếp tục khuyến nghị trẻ nhỏ tấn công vần đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Complete the text with the most suitable khuông of the adjectives in brackets. Add the where necessary. 

(Hoàn trở thành đoạn văn với dạng phù hợp của những tình kể từ nhập ngoặc. Thêm the nếu cần thiết.)

London is one of (1. large) _______ cities in the world. Its population is a lot (2. small) _______ than thở Tokyo or Shanghai, but it is by far (3. popular) _______ tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a (4. wide) _______range of peoples, cultures, and religions than thở many other places. People used to tướng say that it was (5. dirty) _______ đô thị too, but it is now much (6. clean) _______ than thở it was. To the surprise of many people, it now has some of (7. good) _______ restaurants in Europe too. For some people, this makes London (8. exciting) _______ đô thị in Europe.

Lời giải chi tiết:

1. the largest 

2. smaller

3. the most popular 

4. wider

5. the dirtiest 

6. cleaner 

7. the best 

8. the most exciting 

Giải thích:

1. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

2. Đằng sau xuất hiện tại than ==> đối chiếu rộng lớn của tính kể từ ngắn 

3. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ dài

4. Đằng sau xuất hiện tại than ==> dùng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

5.  Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

6. Đằng sau xuất hiện tại than ==> dùng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

7. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ đặc biệt: good ==>the best

8. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ dài

London is one of the largest cities in the world. Its population is a lot smaller than thở Tokyo or Shanghai, but it is by far the most popular tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a wider range of peoples, cultures, and religions than thở many other places. People used to tướng say that it was the dirtiest city too, but it is now much cleaner than it was. To the surprise of many people, it now has some of the best restaurants in Europe too. For some people, this makes London the most exciting city in Europe.

Tạm dịch:

London là 1 trong trong mỗi thành phố Hồ Chí Minh lớn số 1 toàn cầu. Dân số của chính nó thấp hơn đối với Tokyo hoặc Thượng Hải, tuy nhiên đến giờ nó là điểm đến lựa chọn phượt phổ cập nhất. London có lẽ rằng có tiếng với những viện kho lưu trữ bảo tàng, chống trưng bày, hoàng cung và những điểm tham lam quan tiền không giống, tuy nhiên nó cũng bao hàm nhiều phạm vi rộng lớn to hơn những dân tộc bản địa, nền văn hoá và tôn giáo rất nhiều điểm không giống. Mọi người thông thường bảo rằng nó là thành phố Hồ Chí Minh dơ nhất, tuy nhiên giờ đây nó tinh khiết rất nhiều. Đáng sửng sốt với tương đối nhiều người, giờ đây nó có tương đối nhiều nhà hàng quán ăn cực tốt ở châu Âu. Đối với một trong những người, điều này thực hiện mang đến London trở thành phố Hồ Chí Minh thú vị nhất ở Châu Âu.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find and underline the phrasal verbs. 

(Nhìn nhập đoạn đối thoại nhập phần Getting Started. Tìm và gạch ốp chân những cụm động kể từ.)

Duong: Hey, Paul! Over here!

Paul: Hi, Duong! How's it going? Getting over the jet lag?

Duong: Yes, I slept pretty well last night. Hey, thanks so sánh much for showing bầm around today.

Paul: No worries, it'll be good fun.

Duong: So, are you from around here?

Paul: Me? Yes, I was born and grew up here. Sydney's my hometown.

Duong: It's fabulous. Is it an ancient city?

Paul: No, it's not very old, but it's Australia's biggest đô thị, and the history of our country began here.

Duong: Wow! So what are the greatest attractions in Sydney?

Paul: Well, its natural features include Sydney Harbour, the Royal National Park, and Bondi Beach. Man-made attractions such as the Royal Botanic Gardens, Sydney Opera House, and the Harbour Bridge are also well known to tướng visitors.

Duong: What about transport?

Paul: Public transport here is convenient and reliable: you can go by bus, by train, or light rail. Taxis are more expensive, of course.

Duong: And is Sydney good for shopping?

Paul: Of course! You know, Sydney's a metropolitan and multicultural đô thị, so sánh we have a great variety of things and foods from different countries. I'll take you to tướng Paddington Market later, if you lượt thích.

Duong: Wonderful. What about education? Are there many universities?

Paul: Sydney has five big universities and some smaller ones. The oldest of them was phối up in 1850, I believe.

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

Duong: Oh, it sounds lượt thích a good place to tướng get higher education. I lượt thích this town!

Lời giải chi tiết:

Paul: Hi, Duong! How's it going? Getting over the jet lag?

Paul: Me? Yes, I was born and grew up here. Sydney's my hometown.

Paul: Sydney has five big universities and some smaller ones. The oldest of them was set up in 1850, I believe.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Underline the corect particle to tướng complete each phrasal verb. 

(Gạch chân giới kể từ phù hợp cho từng cụm động kể từ.)

1. The đô thị has recently phối up/off/out a library in the West Suburb.

2. I don't think Fred gets over/through/on with Daniel. They always argue.

3. You should take your hat in/over/off in the cinema.

4. Their children have all grown up/out/out of and left trang chính for the đô thị to tướng work.

5. We were shown up/off/around the town by a volunteer student.

6. The town council decided to tướng pull up/over/down the building, as it was unsafe.

Phương pháp giải:

- phối up: trở thành lập

- get on with: đem từng mối liên hệ với ai

- take your hats off: tháo dỡ mũ

- grow up: trưởng thành

- show around: dạo bước quanh

- pull down: huỷ hủy

Lời giải chi tiết:

1. phối up 

2. gets on with 

3. take your hats off

4. grown up

5. shown around

6. pull down

1. The đô thị has recently set up a library in the West Suburb.

(Thành phố vừa phải mới mẻ xây dựng một tủ sách ở Ngoại dù phía Tây.)

2. I don't think Fred gets on with Daniel. They always argue.

(Tôi ko nghĩ về Fred hạnh phúc quay về với Daniel. Họ luôn luôn trực tiếp giành giật cãi.)

3. You should take your hat off in the cinema.

(Bạn nên quăng quật nón nhập rạp chiếu phim.)

4. Their children have all grown up of and left trang chính for the đô thị to tướng work.

(Những đứa con trẻ của mình vẫn phát triển và tách quê nhà cho tới thành phố Hồ Chí Minh thao tác làm việc.)

5. We were shown around the town by a volunteer student.

(Chúng tôi được đưa theo một vòng xung quanh thị xã vì chưng một SV tự nguyện.)

6. The town council decided to tướng pull down the building, as it was unsafe.

(Hội đồng thị xã đưa ra quyết định huỷ quăng quật những tòa mái ấm, vì thế nó ko tin cậy.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Underline the phrasal verbs in the sentences and match them to tướng their meaning from the box

(Gạch chân những cụm động kể từ nhập câu và nối bọn chúng với nghĩa nhập bảng.)

remove              examine              press with switch            refuse              make a note              continue doing

1. You don't need the light on in here. Turn it off, please.

(Bạn ko cần thiết bật đèn sáng ở phía trên. Tắt nó chuồn.)

2. They offered him a place at the company but turned it down.

(Họ sẵn sàng mang đến anh ấy một địa điểm ở công ty lớn tuy nhiên anh ấy vẫn kể từ chối.)

3. The doctor wanted to tướng go over the test results with her patient.

(Bác sĩ mong muốn kiểm tra kỹ lưỡng thành phẩm đánh giá với người bệnh của tớ.)

4. Once you've finished cleaning, you can go on with your work.

(Một khi chúng ta vẫn hoàn thành lau chùi, chúng ta cũng có thể nối tiếp việc làm của khách hàng.)

5.  When you come inside, you should take off your coat and hat.

(Khi chúng ta nhập nhập, chúng ta nên tháo dỡ áo khoác bên ngoài và nón của khách hàng.)

6.  The local meeting is on Oct. 15th. Put it down in your diary.

(Cuộc họp địa hạt ra mắt vào trong ngày 15 mon 10. Ghi nó nhập vào nhật ký của khách hàng.)

Lời giải chi tiết:

1. turn it off → press the switch: tắt đèn

2. turn it down → refuse: từ chối

3. go over → examine: kiểm tra

4. go on with → continue doing: tiếp tục làm

5. take off → remove: cởi, gỡ

6. put it down in → make a note: ghi chú

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Read the text and find eight phrasal verbs. Match each of them with a definition the box.

(Đọc đoạn văn và dò la 8 cụm động kể từ. Nối từng cụm động kể từ với nghĩa phù hợp nhập bảng.)

consider                    ask for a job)                    arrive                   put on smart clothes                    discover                   continue                   make someone feel happier                    make progress

For her first evening's work at the bar, Sarah dressed up. She wore a đen sì skirt and white blouse, as she had been told to tướng look smart. However, when she turned up, she found out that the manager had been less than thở honest with her about the job. She had to tướng serve the customers and also work in the kitchen. Still, she decided to tướng go on working at the bar for the time being. After all, she was getting on well in the job. Three months later, she saw an advertisement in the paper for a sales assistant at a department store. She thought it over carefully, and decided to tướng apply for it. 'But I won't tell anyone until I've got the new job!' she thought. The prospect of doing something different cheered her up considerably.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Buổi tối thứ nhất của cô ý ấy thao tác làm việc bên trên sàn bar, Sarah đem váy. Cô ấy mang trong mình 1 cái váy đen sì và áo choàng White, vì thế cô ấy nom duyên dáng vẻ rộng lớn. Tuy nhiên, Lúc cô ấy trở về, cô ấy trừng trị sinh ra rằng người quản lý và vận hành đang không chân thực với cô ấy về việc làm. Cô vừa phải cần đáp ứng khách hàng và cũng vừa phải cần thao tác làm việc nhập mái ấm nhà bếp. Tuy nhiên, cô ấy vẫn đưa ra quyết định đi làm việc việc bên trên quầy bar nhập thời hạn này. Cuối nằm trong, cô ấy đã trải đảm bảo chất lượng việc làm. Ba mon sau, cô vẫn phát hiện ra một lăng xê bên trên báo tuyển chọn một trợ lý bán sản phẩm bên trên một siêu thị bách hóa. Cô tâm lý nó cẩn trọng và đưa ra quyết định nộp đơn. "Nhưng tôi sẽ không còn trình bày mang đến ai cho tới Lúc tôi dành được việc làm mới!" Cô nghĩ về. Tin tưởng nhập việc tiến hành những điều khác lạ đã trải mang đến cô cảm nhận thấy niềm hạnh phúc rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

For her first evening's work at the bar, Sarah dressed up. She wore a đen sì skirt and white blouse, as she had been told to tướng look smart. However, when she turned up, she found out that the manager had been less than thở honest with her about the job. She had to tướng serve the customers and also work in the kitchen. Still, she decided to tướng go on working at the bar for the time being. After all, she was getting on well in the job. Three months later, she saw an advertisement in the paper for a sales assistant at a department store. She thought it over carefully, and decided to tướng apply for it. 'But I won't tell anyone until I've got the new job!' she thought. The prospect of doing something different cheered her up considerably.

dress up = put on smart clothes: mặc quần áo

turn up = arrive: xuất hiện

find out = discover: khám phá

go on = continue: tiếp tục

get on = make progress: tiến bộ

think over = consider: cân nhắc

apply for = ask for (a job): xin việc

cheer up = make someone feel happier: động viên


Bình luận

Chia sẻ

 • Communication Unit 2 trang 21 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý những bài bác luyện phần Communication Trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 2 trang 22 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài bác luyện phần Skills 1 Trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 2 trang 23 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài bác luyện phần Skills 2 Trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Looking back Unit 2 trang 25 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  3. Complete each sentence with the word given, using comparison. Include any other necessary words. Hoàn trở thành câu với những kể từ vẫn mang đến, dùng cấu hình đối chiếu.

 • Project Unit 2 Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý bài bác luyện phần Project Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định gom học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.