ankan có công thức tổng quát là

Ankan là 1 group hóa học cơ học rộng lớn. Để dò xét nắm rõ rộng lớn về Ankan, hãy nằm trong VUIHOC dò xét hiểu về công thức; đồng phân; đặc thù vật lý cơ, hóa học; điều chế; phần mềm của ankan và đối chiếu ankan, anken, ankin. Từ cơ vận dụng với một trong những thắc mắc trắc nghiệm qua quýt nội dung bài viết sau.

1. Ankan là gì? Công thức kết cấu của ankan

1.1. Ankan là gì?

Ankan là những hidrocacbon no, dạng mạch hở, vô phân tử chỉ mất links đơn C - C, C - H và sở hữu công thức cộng đồng là: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Bạn đang xem: ankan có công thức tổng quát là

1.2. Đồng đẳng, công thức kết cấu của ankan

a. Đồng đẳng

- Tên gọi cộng đồng là của những hidrocabon no mạch hở là ankan hoặc paraffin.

- Công thức giản dị nhất của ankan là metan (CH4).

- Mạch cacbon ở dạng mạch hở, rất có thể phân nhánh hoặc ko phân nhánh.

- Trong phân tử chỉ mất links đơn tạo nên trở nên kể từ 4 obitan lai hóa sp3 của vẹn toàn tử cacbon, triết lý loại tứ diện đều. Vậy nên mạch cacbon sở hữu dạng vội vàng khúc. Các vẹn toàn tử cacbon rất có thể xoay kha khá tự tại xung xung quanh những links đơn.

b. Công thức kết cấu của ankan

Ankan sở hữu công thức tổng quát tháo cộng đồng là CnH2n+2 (n ≥ 1).

1.3. Tên gọi của ankan 

a. Danh pháp ankan mạch thẳng:

Tên mạch cacbon + an

Ví dụ:

CH4: Metan

C2H6: Etan

C3H8: Propan

C4H10: Butan

b. Danh pháp ankan mạch nhánh:

Số chỉ địa điểm xuất hiện nay nhánh - thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + an

Chọn mạch cacbon chính: là mạch nhiều năm nhất và có khá nhiều group thế nhất.

Đánh số địa điểm cacbon vô mạch chủ yếu chính thức từ trên đầu sát nhánh rộng lớn.

Nếu có khá nhiều nhánh kiểu như nhau thì dùng chi phí tố theo đòi số đếm: lên đường, tri, tera,… Khi có khá nhiều nhánh trật tự gọi thương hiệu nhánh theo đòi bảng vần âm.

Gốc hidrocacbon là phần sót lại của phân tử hidrocacbon sau khoản thời gian tiếp tục ngắn hơn một trong những vẹn toàn tử hidro tuy nhiên vẫn còn đấy tồn bên trên vô phân tử ở hiện trạng links và ko đem electron tự tại tựa như gốc tự tại.

Công thức tổng quát tháo group ankyl: CnH2n+1

Ví dụ:

tên gọi một trong những ankan - ankan hóa 11 

Tên gọi thường:

 • Trong tình huống chỉ tồn tại một nhánh CH3 ở vẹn toàn tử C số 2 thì tăng chi phí tố iso.

    tên gọi thông thường “iso” - ankan hóa 11

 • Trong tình huống sở hữu 2 nhánh CH3 ở C số 2 thì tăng chi phí tố neo.

tên gọi thông thường “neo” - ankan hóa 11

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu ôn tập luyện kỹ năng và kiến thức và tổ hợp cách thức giải từng dạng bài bác tập luyện vô đề ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia

2. Đồng phân ankan

2.1. Đồng phân mạch cacbon

 Ankan chỉ xuất hiện nay đồng phân Lúc mạch sở hữu kể từ 4C trở lên trên.

    Ví dụ:Đồng phân của C5H12.

đồng phân C5H12 - ankan

2.2. Bậc của Cacbon vô ankan

Bậc của ankan đó là bậc của một vẹn toàn tử cacbon vô phân tử ankan thông qua số vẹn toàn tử cacbon links thẳng với nó.

bậc của ankan - ankan

 • Ankan ko phân nhánh là ankan chỉ chứa chấp vẹn toàn tử C bậc I hoặc bậc II vô mạch.

 • - Ankan phân nhánh là ankan sở hữu chứa chấp cả C bậc III hoặc C bậc IV.

3. Tính hóa học vật lý cơ của ankan

Trong ĐK thông thường, những ankan tồn bên trên ở hiện trạng không giống nhau tùy nằm trong vô chừng nhiều năm mạch C:

 • Từ C1 cho tới C4 tồn bên trên ở hiện trạng khí,

 • Từ C5 cho tới khoảng tầm C18 tồn bên trên ở hiện trạng lỏng

 • Từ khoảng tầm C18 trở lên đường tồn bên trên ở hiện trạng rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy tương đương nhiệt độ chừng sôi tăng dần dần Lúc tăng số vẹn toàn tử cacbon vô phân tử: 4 ankan đầu là hóa học khí, những ankan sở hữu n kể từ 5 cho tới 19 là hóa học lỏng và Lúc n ≥ trăng tròn là hóa học rắn.

Các ankan đều ko tan nội địa tuy nhiên đều tan dễ dàng trong những dung môi cơ học.

Ankan đều là những hóa học ko màu sắc.

Các ankan nhẹ nhàng nhất như metan, etan, propan đều là những khí không tồn tại hương thơm. Các ankan kể từ C5 cho tới C10 sở hữu hương thơm xăng và kể từ C10 cho tới C16 sở hữu hương thơm dầu hỏa. Các ankan rắn cất cánh khá với tỷ lệ đặc biệt không nhiều, vì thế vậyhầu như ankan ko hương thơm.

4. Tính Hóa chất của ankan

4.1. Phản ứng thế

Phản ứng thế clo và brom: Xảy đi ra bên dưới xúc tác của askt hoặc nhiệt độ chừng và tạo nên trở nên một lếu láo thích hợp những thành phầm.

- Phản ứng thế Hidro vì chưng halogen nằm trong phản xạ halogen hóa. Sản phẩm cơ học sở hữu chứa chấp halogen gọi là dẫn xuất của halogen.

- Clo thế được vô H ở những cacbon bậc không giống nhau; Brom thì hầu hết chỉ thế vô H ở cacbon bậc cao. Flo xẩy ra phản xạ mạnh mẽ nên phân diệt ankan trở nên C và HF. Iot vượt lên trước yếu hèn nên ko phản xạ được với ankan.

phản ứng thế của ankan - ankan hóa 11

Những ankan sở hữu phân tử rộng lớn nhập cuộc phản xạ thế nhẹ nhàng rộng lớn và ưu tiên đưa đến thành phầm chủ yếu bằng phương pháp thế vô những vẹn toàn tử H của vẹn toàn tử C bậc cao.

4.2. Phản ứng tách

Phản ứng tách hiđro: ở 400 - 900ºC với xúc tác Cr2O3 + Al2O3.

CH3–CH2-CH3 → CH3-CH=CH2 + H2

Phản ứng phân hạn chế mạch cacbon:

C5H12 → C2H6 + C3H6

Nhận xét: Dưới ứng dụng của nhiệt độ và xúc tác (Cr2O3, Fe, Pt,...) những ankan bị tách hidro tạo nên trở nên hidrocacbon ko no và bị đứt gãy những links thân thiết C−C tạo nên trở nên những phân tử mới mẻ nhỏ rộng lớn.

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng nhen cháy ankan tạo nên thành phầm là CO2 và H2O tất nhiên lan nhiều nhiệt:

CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O

Nhận xét:

 • Đốt ankan thu nCO2 < nH2O

 • Nếu nhen cháy hidrocacbon chiếm được nCO2 < nH2O thì hidrocacbon rước nhen đó là ankan (CnH2n+2).

Trong ĐK thiếu thốn oxi ngoài CO2 và H2O phản xạ nhen cháy còn tạo nên CO - muội than thở tổn hại so với môi trường xung quanh.

Nếu sở hữu xúc tác và nhiệt độ chừng tương thích, ankan bị lão hóa ko trọn vẹn tạo nên trở nên dẫn xuất chứa chấp oxi.

Phương trình phản ứng: CH4 + O2 -to, xúc tác → HCH = O + H2O

5. So sánh ankan, anken, ankin về Điểm sáng kết cấu và tính chất

Bảng đối chiếu ankan anken ankin về Điểm sáng kết cấu và đặc thù của bọn chúng.

 

Ankan 

Anken 

Ankin 

Thành phần vẹn toàn tố

Gồm 2 yếu tố C và H

Công thức phân tử

CnH2n+2 (n ≥ 1).

CnH2n (n ≥ 2).

CnH2n-2 (n ≥ 2).

Liên kết hóa học

Gồm toàn những links đơn

Có 1 links song và những links đơn

Có 1 links tía và những links đơn

Tính hóa học hóa học

Phản ứng cháy

 

Phản ứng thế 

Phản ứng công, phản xạ lão hóa ko trả toàn

Phản ứng công, phản xạ lão hóa ko trả toàn

   

Phản ứng trùng hợp

Dime hóa, trime hóa

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tư vấn và xây cất trong suốt lộ trình học môn Hóa sớm kể từ tổn thất gốc cho tới 9+ 

6. Điều chế và phần mềm của ankan

6.1. Điều chế ankan

a) Trong công nghiệp

Metan và những đồng đẳng được tách đi ra kể từ dầu lửa và khí ngẫu nhiên.

b) Trong chống thí nghiệm

Khi chỉ việc một lượng nhỏ metan (CH4), người tớ nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc rất có thể cho tới nhôm cacbua ứng dụng với nước:

Phương trình phản xạ nhiệt độ phân muối hạt Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

 CH3COONa + NaOH CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH CnH2n+2 + xNa2CO3

– Riêng so với pha chế CH4 rất có thể người sử dụng những phản ứng:

  Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3 

  Al4C3 + 12HCl → 3CH4+ 4AlCl

Xem thêm: quãng đường ab dài 120km

  C + 2H2 CH4

6.2. Ứng dụng của ankan

Dùng thực hiện dầu dung dịch trơn, dung môi và thực hiện nhiên liệu. VD: CH4 được sử dụng vô đèn xì nhằm hàn, hạn chế sắt kẽm kim loại.

Dùng vô tổ hợp nhiều loại hóa học cơ học khác: CF2Cl2, CCl4, CH2Cl2, CH3Cl,…

Đặc biệt kể từ CH4 pha chế đi ra được không ít hóa học không giống nhau: amoniac NH3, lếu láo thích hợp CO + H2, axit axetic, anđehit fomic (HCHO)và rượu metylic (C2H5OH).

7. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Công thức tổng quát tháo cho tới Ankan là:

A. CnHn+2

B. CnH2n+2

C. CnH2n

D. CnH2n-2

→ Đáp án thực sự B CnH2n+2 (n ≥ 1).

Câu 2: Nhiên liệu thông thường thực hiện kể từ những hidrocacbon no vì:

A. Hiđrocacbon no rất có thể xẩy ra phản xạ thế.

B. Hiđrocacbon no có khá nhiều ở ngẫu nhiên.

C. Hiđrocacbon no nhẹ nhàng rộng lớn nước.

D. Hiđrocacbon no Lúc cháy lan nhiệt độ nhiều và có khá nhiều vô ngẫu nhiên.

→ Đáp án thực sự D: Hiđrocacbon no Lúc cháy lan nhiệt độ nhiều và có khá nhiều vô tự động nhiên

.

Câu 3: Số đồng phân kết cấu ứng với ankan sở hữu công thức phân tử C5H12 là:

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

→ Đáp án thực sự D: 3

Câu 4: Số đồng phân kết cấu ứng với ankan sở hữu công thức phân tử C6H14 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

→ Đáp án thực sự C: 3

Câu 5: Công thức phân tử của ankan X là C5H12. Clo hóa X, được 4 thành phầm là dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2-metylbutan

C. pentan  

D. 2-đimetylpropan

→ Đáp án thực sự B: Clo hóa 2–metylbutan được 4 thành phầm thế monoclo.

Câu 6: Công thức phân tử của ankan X là C6H14. Clo hóa X, được 4 thành phầm là dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3-metylpentan

C. hexan

D. 2,3-đimetylbutan

→ Đáp án thực sự B: Clo hóa 3–metylpentan được 4 thành phầm thế monoclo.

Câu 7: Ankan X chứa chấp 82,76% lượng là cacbon. Số vẹn toàn tử hidro trong những phân tử X là:

A. 6   

B. 8

C. 10   

D. 12.

→ Đáp án thực sự C

 • Đặt CTPT của X là CnH2n+2

 • 12n/(14n +2). 100% = 82,76 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10 ⇒ sở hữu 10 vẹn toàn tử hiđro trong những phân tử X.

Câu 8: Ankan X sở hữu chứa chấp 20% lượng là hidro. Tổng số vẹn toàn tử trong những phân tử X là:

A. 8   

B. 11   

C. 6

D. 14

→ Đáp án thực sự A

 • Đặt CTPT của X là CnH2n+2

 • 12n/(14n +2). 100% = trăng tròn ⇒ n = 2

⇒ CTPT: C2H6

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn 2,9 gam ankan X, thành phầm chiếm được ở đktc 4,48 lít CO2. Vậy công thức phân tử của X cần thiết dò xét là:

A. C3H  

B. C4H10   

C. C5H10   

D. C5H12

→ Đáp án thực sự B

Đặt CTPT của X là CnH2n+2

2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn một hidrocacbon X chiếm được thành phầm bao gồm 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X ứng dụng với khí clo (theo tỉ trọng số mol 1 : 1) chiếm được một thành phầm thế có một không hai. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan

B. etan

C. 2-metylpropan

D. 2-metylbutan

→ Đáp án thực sự A

 • nCO2 > nH2O ⇒ Hiđrocacbon là ankan CnH2n+2

 • nankan = nH2O – nCO2 = 0,022 ⇒ n = 5. Vậy X là C5H12

 • X ứng dụng với Cl2 theo đòi tỉ trọng 1:1 thu được một thành phầm thế có một không hai. 

 • Vậy X là: 2,2-đimetylprotan

Câu 11: Đốt cháy trọn vẹn vì chưng oxi bầu không khí luôn tiện tích khí vạn vật thiên nhiên bao gồm metan, etan, propan (O2 cướp 20% thể tích vô ko khí), chiếm được 7,84l khí Cacbonic (đktc) và 9,9g nước. Thể tích bầu không khí (đktc) tối thiểu cần thiết dùng để làm nhen cháy trọn vẹn thể tích khí thiên niên bên trên là:

A. 70,0 lít   

B. 78,4 lít

C. 84,0 lít

D. 56,0 lít

→ Đáp án thực sự A

Bảo toàn Oxy: nO2 = nCO2 + 50% nH2O = 0,35 + 50%.0,55 = 0,625 (mol)

Vkk = 0,625.22,4 : 20% = 70 lít

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Xem thêm: công thức hình học lớp 5

Đăng ký học tập test không lấy phí ngay!!

Trên đó là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới ankan của lịch trình chất hóa học cơ học. Đây là 1 phần đặc biệt cần thiết vô lịch trình ôn ganh đua ĐH và đòi hỏi những em nên cầm thiệt chắc chắn. Chúc những em ôn tập luyện đảm bảo chất lượng. Trong khi, em rất có thể truy vấn vô Vuihoc.vn nhằm xem thêm tăng nhiều bài bác giảng hoặc tương tác trung tâm tương hỗ và để được chỉ dẫn cụ thể nhé!