ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

Tư tưởng chủ yếu nhập tín ngưỡng bạn dạng địa của Đông Nam á ko bao gồm

a tín ngưỡng sử dụng bá tự động nhiên 

Bạn đang xem: ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

b tín ngưỡng phồn thực

c tín ngưỡng thờ cúng người đang được rơi rụng

D bụt giáo đạo nho đáp án này nhé

Xem thêm: sách chuyên đề toán 10 cánh diều

chỉ sở hữu Tín ngưỡng sùng bái ngẫu nhiên, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng người đang được rơi rụng. 

Xem thêm: khối lập phương là gì

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar