bài 112 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 112 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò đùa “Rút thẻ” : 

- Lấy những tấm thẻ đem ghi công thức tính véc tơ vận tốc tức thời, quãng lối, thời hạn :


- Mỗi các bạn rút một tấm thẻ, gọi và lý giải nội dung ghi bên trên thẻ rồi lấy ví dụ minh họa mang lại chúng ta vô group nghe. 

Phương pháp giải:

Xem lại công thức tính véc tơ vận tốc tức thời, quãng lối, thời hạn đang được học tập rồi đùa trò đùa theo phía dẫn đang được mang lại.

Lời giải chi tiết:

• Thẻ gold color :  Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng lối phân chia mang lại thời hạn.

Ví dụ : Một người chuồn xe pháo máy được quãng lối 170km không còn 5 giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người chuồn xe pháo máy.

Giải :

Vận tốc của những người chuồn xe pháo máy là :

            170 : 5 = 34 (km/giờ)

                        Đáp số : 34 km/giờ.

• Thẻ greed color :  Muốn tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Ví dụ : Một xe hơi chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ. Tính quãng lối xe hơi chuồn được vô 2 tiếng 15 phút.

Giải :

Đổi : 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ.

Quãng lối xe hơi chuồn được vô 2 tiếng 15 phút là :

            60 × 2,25 = 135 (km)

                        Đáp số : 135km.

• Thẻ màu sắc hồng :  Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng lối phân chia mang lại véc tơ vận tốc tức thời.

Ví dụ : Vận tốc cất cánh của một con cái chim ưng là 90 km/giờ. Tính thời hạn nhằm chim ưng cất cánh được quãng lối 60km.

Giải :

Thời gian trá nhằm chim ưng cất cánh được quãng lối 60km là :

            60 : 90 = \(\dfrac{2}{3}\) (giờ) = 40 phút

                        Đáp số : 40 phút.

Quảng cáo

Câu 2

a) Tính véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi ê chuồn được 125km vô 2 tiếng một phần hai tiếng.

b) Hoa chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ kể từ ngôi nhà cho tới bến xe pháo không còn nửa giờ. Hỏi ngôi nhà Hoa cơ hội bến xe pháo từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5 km/giờ và chuồn được quãng lối 3km. Hỏi người này đã chuồn vô bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong ê \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ

    Vận tốc của xe hơi là :

               125 : 2,5 = 50 (km/giờ)

                              Đáp số: 50 km/giờ.

b) Đổi : Nửa giờ = một phần hai tiếng = 0,5 giờ

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

    Nhà Hoa cơ hội bến xe pháo số ki-lô-mét là :

               12 × 0,5 = 6 (km)

                              Đáp số : 6km.

c) Thời gian trá người này đã chuồn là :

               3 : 5 = 0,6 (giờ) = 36 (phút)

                              Đáp số: 36 phút.

Câu 3

Giải vấn đề : Quãng lối AB lâu năm 90 km. Một xe hơi và một xe pháo máy xuất trị và một khi kể từ A cho tới B. Hỏi xe hơi cho tới B trước xe pháo máy bao lâu biết thời hạn xe hơi chuồn là 1 trong,5 giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi vội vàng gấp đôi véc tơ vận tốc tức thời xe pháo máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong ê \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của xe hơi là :

             90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

Vận tốc của xe pháo máy là :

             60 : 2 = 30 (km/giờ)

Thời gian trá xe pháo máy chuồn không còn quãng lối AB là :

             90 : 30 = 3 (giờ)

Thời gian trá xe hơi cho tới trước xe pháo máy là :

             3 – 1,5 = 1,5 (giờ)

                         Đáp số : 1,5 giờ.

Câu 4

Giải vấn đề : Hai xe hơi khởi đầu từ A và B và một khi và chuồn trái chiều nhau, sau 2 tiếng bọn chúng gặp gỡ nhau. Quãng lối AB lâu năm 180km. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của  từng xe hơi, hiểu được véc tơ vận tốc tức thời xe hơi chuồn kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi chuồn kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe pháo xuất trị nằm trong 1 khi và hoạt động trái chiều nhau nên tớ lần tổng véc tơ vận tốc tức thời theo gót công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng lối AB : thời hạn chuồn nhằm gặp gỡ nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe pháo theo hình thức toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi là :

            180 : 2 = 90 (km/giờ)

Ta đem sơ loại :

Theo sơ loại, tổng số phần cân nhau là:

             2 + 3 = 5 (phần)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ A là:

            90 : 5 × 2 = 36 (km/giờ)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ B là:

             90 – 36 = 54 (km/giờ)

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

               Đáp số : Ô tô chuồn kể từ A: 36 km/giờ ;

                             Ô tô chuồn kể từ B: 54 km/giờ.

  Loigiaihay.com