bài tập câu hỏi đuôi

Câu chất vấn đuôi là 1 dạng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hết sức rất dễ gây nên lầm lẫn Lúc tiếp xúc. Vì thế, ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường xuyên tiếp tục khiến cho bạn học tập có thể kỹ năng và kiến thức và dùng nhuần nhuyễn rộng lớn. quý khách hàng đem thoải mái tự tin về kỹ năng Anh ngữ của tớ không? Cùng VUS thách thức phiên bản thân thích qua loa những bài tập câu hỏi đuôi sau đây nhé!

Lý thuyết về thắc mắc đuôi bạn phải nắm

Dù chỉ là 1 dạng thắc mắc ngắn ngủn tuy nhiên thắc mắc đuôi lại sở hữu thật nhiều phát triển thành thể với quy tắc dùng không giống nhau. Song, cốt lõi kỹ năng và kiến thức của thắc mắc đuôi tiếp tục gồm:

Bạn đang xem: bài tập câu hỏi đuôi

 • Vai trò: Dùng nhằm xác nhận lại vấn đề hoặc lôi kéo sự ưng ý.
 • Công thức: Câu xác minh, thắc mắc phủ định? (hoặc ngược lại)
 • Quy tắc chính: Các trợ động kể từ nhập thắc mắc đuôi tiếp tục thuận theo đòi số của công ty ngữ, thì và trái chiều với dạng câu xác minh hoặc xác minh của mệnh đề chủ yếu.

VD:

His brother likes coffee, doesn’t he? (Anh trai của anh ý ấy quí cafe, nên không?)

She will come tomorrow, won’t she? (Cô ấy sẽ tới vào trong ngày mai, nên không?)

They can swim, can’t they? (Họ biết bơi lội, nên không?)

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Công thức thắc mắc đuôi

Câu chất vấn đuôi sẽ có được dạng như thắc mắc Yes/No ngắn ngủn gọn gàng chỉ mất trợ động kể từ và công ty ngữ. Chúng tiếp tục theo đòi sau mệnh đề chủ yếu của câu và ngăn cơ hội bởi lốt phẩy muốn tạo trở nên một câu văn hoàn hảo.

Cấu trúc câu tiếp tục như sau:

KHẲNG ĐỊNH

Affirmative statement, negative tag?

VD: He does his homework, doesn’t he? (Anh ấy thực hiện bài bác tập luyện về ngôi nhà nên không?)

PHỦ ĐỊNH

Negative statement, affirmative tag?

VD: They don’t know má, bởi they? (Họ ko biết tôi, nên không?)

Các tình huống quan trọng đặc biệt nhập thắc mắc đuôi

Điều khiến cho kỹ năng và kiến thức thắc mắc đuôi trở thành thử thách với rất nhiều bạn làm việc cơ là việc phong phú về phong thái dùng của chính nó. Có thật nhiều tình huống nước ngoài lệ khiến cho thắc mắc đuôi ko tuân theo đòi quy tắc như:

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

 • “Must” tùy nhập nghĩa của câu nhưng mà sẽ có được thắc mắc đuôi không giống nhau như thể hiện tại sự nghiêm cấm là “must”, sự quan trọng là “need”, sự Dự kiến là “do/does”.
 • Câu đem mệnh đề phụ thì công ty ngữ thắc mắc đuôi tiếp tục theo đòi công ty ngữ của mệnh đề phụ.
 • Câu chính thức bởi “Let’s” thì thắc mắc đuôi luôn luôn là “Shall we”.
 • Câu khẩu lệnh sẽ có được thắc mắc đuôi là “Will you”.
 • Câu cảm thán thì thắc mắc đuôi tiếp tục dùng trợ động là Tobe ở thời điểm hiện tại.
 • Câu ước ham muốn đem “wish” thì thắc mắc đuôi sẽ có được cấu tạo “May + S”.
 • Đại kể từ biến động chỉ người thực hiện công ty ngữ mệnh đề chủ yếu thì công ty ngữ thắc mắc đuôi được xem là “they”.
 • Đại kể từ biến động chỉ vật thực hiện công ty ngữ mệnh đề chủ yếu thì công ty ngữ thắc mắc đuôi được xem là “it” hoặc “they”.
 • Khi nhập câu đem trạng kể từ phủ ấn định hoặc phân phối phủ ấn định thì thắc mắc đuôi tiếp tục không cần thiết phải thêm thắt “not”.

Để thuần thục được điểm ngữ pháp này, bạn phải tiến hành bài tập câu hỏi đuôi thông thường xuyên. Đồng thời, học hành và thao tác làm việc nhập môi trường xung quanh tiếp xúc Anh ngữ với gia tốc cao cũng là 1 cơ hội nâng lên hành động tự nhiên vô nằm trong hiệu suất cao.

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá tài năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Các dạng bài tập câu hỏi đuôi nhập giờ đồng hồ Anh

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Nào, nằm trong VUS ôn lại kỹ năng và kiến thức nằm trong chuỗi bài tập câu hỏi đuôi bên dưới. Hãy ra soát đáp án nhằm tự động chấm coi chúng ta đạt được từng nào điểm nhé!

Bài tập luyện 1 – Choose the best answer

 1. There’ll be lots lớn see in Thành Phố New York, _____ ?
A – aren’t thereB – isn’t itC – won’t thereD – will there
 1. I’m wrong, _____ ?
A – bởi IB – aren’t youC – am not ID – aren’t I
 1. He would rather stay in, _____ ?
A – would heB – wouldn’t heC – shouldn’t heD – don’t he
 1. We took this one last holiday, _____ ?
A – didn’t weB – did weC – didn’t theyD – did they
 1. Switch on the television, _____ ?
A – bởi youB – don’t youC – will youD – won’t you
 1. He won’t tell her, _____ ?
A – will heB – does heC – won’t heD – doesn’t he
 1. You’ve got a xế hộp, _____ ?
A – bởi youB – have youC – haven’t youD – don’t you
 1. They are going lớn attend the meeting, _____ ?
A – aren’t theyB – will theyC – are theyD – won’t they
 1. Hoi An was first named Faifo, _____ ?
A – isn’t itB – was itC – is itD – wasn’t it
 1. Let’s go lớn the tiệc ngọt, _____ ?
A – will weB – shall weC – don’t weD – bởi we

Đáp án

12345678910
CDBACACADB

Bài tập luyện 2 – Complete the tag questions

 1. She’s a wonderful doctor, _____ ?
 2. You haven’t finished your exam yet, _____ ?
 3. Let’s go lớn dinner after the play, _____ ?
 4. Someone told you the meeting started at ten, _____ ?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, _____ ?
 6. My brother is a great football player, _____ ?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, _____ ?
 8. I’m getting much better at English, _____ ?

Đáp án

 1. She’s a wonderful doctor, isn’t she?
 2. You haven’t finished your exam yet, have you?
 3. Let’s go lớn dinner after the play, shall we?
 4. Someone told you the meeting started at ten, didn’t they?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, did we?
 6. My brother is a great football player, isn’t he?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, has she?
 8. I’m getting much better at English, aren’t I?

Bài tập luyện 3 – Complete the sentences with tag question

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp
 1. He can’t bởi everything he wants, _____ ?
 2. He must go now lớn not miss the bus, _____ ?
 3. Students should finish their homework on time, _____ ?
 4. Juliet must love Romeo a lot, _____ ?
 5. I think Santa Claus is not real, _____ ?
 6. Let’s go out for dinner, _____ ?
 7. Keep silent, _____ ?
 8. What huge buildings, _____ ?
 9. No one likes that chef, _____ ?
 10. I am your best friend, _____ ?

Đáp án

 1. He can’t bởi everything he wants, can he?
 2. He must go now lớn not miss the bus, needn’t he?
 3. Students should finish their homework on time, shouldn’t they?
 4. Juliet must love Romeo a lot, doesn’t she?
 5. I think Santa Claus is not real, isn’t he?
 6. Let’s go out for dinner, shall we?
 7. Keep silent, will you?
 8. What huge buildings, aren’t they?
 9. No one likes that chef, do they?
 10. I am your best friend, aren’t I?

Bài tập luyện 4 – True or False

 1. I wish lớn see my children, don’t I? – (True/False)
 2. Nothing was there, was it? – (True/False)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True/False)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (True/False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (True/False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True/False)
 7. We wish lớn take a day off next week, don’t we? – (True/False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True/False)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True/False)
 10. Do not touch that door, bởi you? – (True/False)

Đáp án

 1. I wish lớn see my children, don’t I? (False)
 2. Nothing was there, was it? – (True)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True)
 7. We wish lớn take a day off next week, don’t we? – (False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True)
 10. Do not touch that door, bởi you? – (False)

VUS tiếp mức độ mang lại mới con trẻ đoạt được sau này ngời sáng sủa nằm trong Anh ngữ chuẩn chỉnh quốc tế

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Mỗi một lứa tuổi tiếp tục quí phù hợp với lượng kỹ năng và kiến thức và cách thức học tập không giống nhau. Nhằm mang đến quãng thời gian học hành chuẩn chỉnh quốc tế, khơi cởi Anh ngữ một cơ hội ngẫu nhiên và hiệu suất cao mang lại học tập viên ở từng khoảng tuổi với từng yêu cầu, VUS tiếp tục design những khóa huấn luyện độc quyền:

 • Tiếng Anh THCS vững chãi khiến cho bạn con trẻ thoải mái tự tin tiến thủ bước ước mơ nằm trong Young Leaders (11 – 15 tuổi).
 • Vững vàng toàn vẹn tài năng, thạo những kế hoạch thực hiện bài bác mang lại học tập viên đoạt được thành công xuất sắc những chứng từ Anh ngữ quốc tế với kết quả ước mong nằm trong IELTS ExpertIELTS Express.
 • Mở khóa kho báu kỹ năng và kiến thức nhiều nghành nghề, tiếp mức độ cho chính mình con trẻ hội nhập trái đất và giao tiếp giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh như người phiên bản xứ nằm trong iTalk.
 • Biến tan nỗi sợ hãi mất gốc giờ đồng hồ Anh với quãng thời gian cải cách và phát triển kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên nằm trong English Hub.

Giáo trình của những khóa huấn luyện đều được biên soạn kể từ những NXB dạy dỗ toàn thị trường quốc tế như Oxford University Press, National Geographic Learning, Cambridge University Press and Assessment, British Council IELTS Vietnam, Macmillan Education,… và tinh anh chỉnh thích hợp mang lại học tập viên phiên bản địa.

Học viên bên trên VUS sẽ tiến hành khơi cởi ngữ điệu một cơ hội ngẫu nhiên nhất nhập môi trường xung quanh tiếp xúc 100% giờ đồng hồ Anh. phẳng phiu những cách thức dạy dỗ học tập khoa học tập như cách thức học tập mày mò (Discovery-based Learning), cách thức học tập truy vấn (Inquiry-based Learning), cách thức học tập triệu tập tài năng (Skill-based Learning), giảng dạy dỗ phần mềm technology (Technology-based Learning)… học tập viên cởi khóa cỗ tài năng quan trọng nhất của thế kỷ:

 • Kỹ năng tiếp xúc (Communication).
 • Kỹ năng thao tác làm việc group (Collaboration).
 • Kỹ năng dùng technology (Computer Literacy).
 • Kỹ năng phản biện (Critical Thinking).
 • Kỹ năng tạo nên (Creativity).

Với hệ sinh thái xanh học hành tiến bộ tích thích hợp technology 4.0, học tập viên rất có thể đơn giản tiếp cận bài học kinh nghiệm, ôn tập luyện và rèn luyện trị âm chuẩn chỉnh bởi trí tuệ tự tạo (AI) bất kể ở đâu và ngẫu nhiên lúc nào. Như vậy hùn học tập viên tối ưu hóa thời hạn và học hành một cơ hội hiệu suất cao rộng lớn.

VUS – Hệ thống trung tâm Anh ngữ và sinh hoạt nước ngoài khóa tiên phong hàng đầu nước ta

Xem thêm: delay to v hay ving

Với những xài chuẩn chỉnh cao về quality dạy dỗ học tập và công ty, VUS dã thuyết phục được rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt và phát triển thành người chúng ta sát cánh đồng hành uy tín mang lại nhiều mới con trẻ nằm trong niềm mơ ước Anh ngữ.

 • 6 năm được NEAS Reviews đạt chuẩn chỉnh quality giảng dạy dỗ toàn thị trường quốc tế.
 • 100% hạ tầng thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn quality về giảng dạy dỗ và công ty chuẩn chỉnh quốc tế.
 • 100% lớp học tập đem nghề giáo là kẻ phiên bản xứ tới từ những vương quốc dùng giờ đồng hồ Anh là ngữ điệu chủ yếu.
 • 2.700+ nghề giáo xuất sắc và tài năng chiếm hữu bởi giảng dạy dỗ ngữ điệu Anh toàn thị trường quốc tế như TESOL, CELTA, TEFL,…
 • Đối tác hạng nấc Vàng với Cambridge University Press & Assessment (hạng nấc cao nhất).
 • Đối tác hạng nấc Platinum với British Council (hạng nấc cao nhất).

Trong hành trình dài 30 năm không ngừng nghỉ tiếp mức độ, VUS tiếp tục nâng bước mang lại rộng lớn 180.918 học tập viên tài năng đoạt được những chứng từ Starters, Movers, Flyers, IELTS,… với kết quả khá. Như vậy đã hỗ trợ khối hệ thống đạt Kỷ lục Việt Nam về con số học tập viên đạt chứng từ Anh ngữ quốc tế tối đa VN. Đây là 1 trong mỗi minh triệu chứng mang lại quality giảng dạy dỗ tiên phong hàng đầu bên trên VUS.

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Thông qua loa những bài tập câu hỏi đuôi bên trên, bạn cũng có thể đơn giản ôn luyện kỹ năng và kiến thức tận nơi và nâng lên kỹ năng dùng giờ đồng hồ Anh của tớ. Song, nhằm tu dưỡng tài năng và không ngừng mở rộng kỹ năng phần mềm ngữ điệu, bạn làm việc rất cần phải rèn luyện thông thường xuyên bên trên môi trường xung quanh học hành gọn gàng và có trách nhiệm. VUS được xem là lựa lựa chọn hoàn hảo mang lại bạn!