bài tập toán lớp 1 kì 2

Bài luyện Toán lớp 1 học tập kỳ 2

Các dạng toán điển hình nổi bật trong những đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1 vì thế lực lượng thầy gia sư của VnDoc biên soạn bao hàm 6 dạng bài xích luyện Toán lớp 1 học tập kỳ 2 hoặc bắt gặp nhất kèm cặp đáp án vô đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán. Hi vọng tư liệu này canh ty những em học viên lớp 1 tự động ôn luyện và áp dụng những kỹ năng và kiến thức đang được học tập vô việc giải bài xích luyện toán. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 1 kì 2

A. Các dạng toán điển hình nổi bật vô đề ganh đua học tập kì 2

1. Dạng 1: Thực hiện tại quy tắc tính

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ tiến hành ôn luyện những cơ hội nằm trong, trừ những số với nhị chữ số; hoặc những quy tắc tính nằm trong, trừ với đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét.

Bài 1: Đặt rồi tính:

a, 32 + 7b, 58 - 4c, 77 - 3d, 14 + 5

Bài 2: Tính:

a, 45 + 34   b, 56 - 20c, 18 + 71             d, 74 - 3
e, 3 + 63f, 99 - 48g, 54 + 45h, 65 - 23

Bài 3: Tính:

a, 30cm + 4cmb, 18cm - 8cmc, 25cm + 14cm 
d, 48cm + 21cme, 74cm - 4cmf, 53cm + 3cm

2. Dạng 2: Điền vệt phù hợp vô khu vực chấm

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ tiến hành ôn luyện cơ hội đối chiếu những số với nhị chữ số, đối chiếu những số với nhị chữ số kèm cặp đơn vị chức năng đo hoặc những vấn đề tương quan cho tới điền vệt "+" hoặc "-" nhằm quy tắc tính đạt được thành quả đích thị.

Bài 4: Điền vệt <, >, = phù hợp vô khu vực chấm:

a, 25 + 0 … 45 - 12      b, 12 + 23 … 89 - 34
c, 19 - 4 … 25d, 30 + 40 … 60 + 10
e, 40 + 15 … 58 f, 42 + 5 … 58 - 8
g, 75 … 23 + 34 h, trăng tròn + 35 … 56

Bài 5: Điền vệt +, - phù hợp vô khu vực chấm:

a, 63 … 35 = 98  b, 31 … 46 = 77
c, 87 … 24 = 63d, 79 … 27 = 52
e, 16 … 33 = 49f, 50 … trăng tròn = 30

Bài 6: Điền vệt <, >, = phù hợp vô chố chấm:

a, 27cm - 21cm … 8cmb, 41cm + 8cm … 45cm
c, 34cm + 52cm … 52cm + 34cmd, 13cm + 43cm … 42cm + 13cm

3. Dạng 3: Điền số phù hợp vô khu vực chấm

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ tiến hành ôn luyện về định nghĩa "số ngay tắp lự trước", "số ngay tắp lự sau", tách những số với nhị chữ số, hoặc dò thám số điền vô khu vực chấm phù hợp vô một sản phẩm với quy tắc này bại.

Bài 7: Điền số phù hợp vô khu vực chấm:

a, Số ngay tắp lự sau của 23 là số …b, Số ngay tắp lự sau của 84 là số …
c, Số ngay tắp lự trước của 79 là số …d, Số ngay tắp lự trước của 99 là số …
e, Số 72 bao gồm … chục và … đơn vịf, Số 63 bao gồm … chục và … đơn vị

Bài 8: Điền số phù hợp vô khu vực chấm:

a, 60, …, …, …, 64

b, 23, …, …, …, 27

c, 54, …, …, …, 58

4. Dạng 4: Sắp xếp những số bám theo loại tự

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ tiến hành ôn luyện về đối chiếu những số với nhị chữ số, thông qua đó bố trí kể từ trái khoáy qua loa cần những số loại trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn hoặc bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu.

Bài 9: Viết những số tiếp sau đây bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

a, 62, 81, 38, 73b, 75, 58, 92, 87

Bài 10: Viết những số tiếp sau đây bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:

a, 47, 39, 41, 29b, 96, 24, 87, 78

5. Dạng 5: Bài toán với tiếng văn

Dạng Bài toán với tiếng văn này là một trong những dạng toán nâng lên, những em học viên tiếp tục suy đoán dựa vào đề bài xích và dùng phù hợp những quy tắc tính nằm trong và trừ những số với nhị chữ số nhằm giải vấn đề.

Bài 11: Lớp em với 24 học viên nữa, 23 học viên phái mạnh. Hỏi lớp em với toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 12: Một sợi dây tương đối dài 25cm. Hà hạn chế cút 5cm. Hỏi sợi thừng còn sót lại lâu năm bao nhiêu xăng - ti -mét?

Bài 13: Một siêu thị với 95 quyển vở, siêu thị đang được phân phối 40 quyển vở. Hỏi siêu thị còn sót lại từng nào quyển vở?

Bài 14: Thầy của An rộng lớn An 30 tuổi tác. sành rằng trong năm này tía của An 38 tuổi tác. Hỏi An từng nào tuổi?

Bài 15: Lớp 1A với 36 chúng ta học viên vô bại với 12 chúng ta học viên phái nữ. Hỏi lớp 1A với từng nào học viên nam?

6. Dạng 6: Bài toán điểm hình

Ở dạng Toán này, những em học viên tiếp tục ôn luyện được cơ hội điểm những đoạn trực tiếp, những hình tam giác, hình vuông vắn, hình chữ nhật, những hình tam giác ghép, hình vuông vắn ghép,....

Bài 16: Mỗi hình vẽ tiếp sau đây với từng nào đoạn thẳng?

Bài 17: Cho hình vẽ bên dưới đây:

Các dạng toán thông thường bắt gặp vô đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 hình họa số 4

Điền số phù hợp vô khu vực chấm:

a, Hình vẽ bên trên với … hình tam giác

b, Hình vẽ bên trên với … hình vuông

c, Hình vẽ bên trên với … hình tròn

Bài 18: Cho hình vẽ bên dưới đây:

Các dạng toán thông thường bắt gặp vô đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 hình họa số 5

Điền số phù hợp vô khu vực chấm:

Hình vẽ bên trên với … hình tam giác, … hình vuông

Bài 19: Cho hình vẽ bên dưới đây:

Các dạng toán thông thường bắt gặp vô đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 hình họa số 6

Điền số phù hợp vô khu vực chấm:

Hình vẽ bên trên với … hình tam giác, … hình trụ, … hình vuông

Bài 20: Cho hình vẽ bên dưới đây:

Các dạng toán thông thường bắt gặp vô đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 hình họa số 7

Hình vẽ bên trên với … hình chữ nhật, … hình tam giác

B. Đề ganh đua demo học tập kì 2 lớp 1

1. Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC: ......
Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số này lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết vô khu vực chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + trăng tròn …………74

36…………….78 - 36

20 …………….58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mày có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều

Câu 9. Số (M3-1đ)

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều Câu 9

Câu 10. Đức với 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

C. 78

b) Số này lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết vô khu vực chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + trăng tròn < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = 72cm

b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mày có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Đáp án câu 9

Câu 10. Đức với 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức còn sót lại 44 viên bi.

Xem chi tiết:

 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 4
 • Bộ 06 đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

2. Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách liên kết tri thức

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, ghi chép, đối chiếu những số vô phạm vi 100; nhận ra số chẵn, lẻ; tiến hành những phéo tính nằm trong trừ vô phạm vi 100; số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau, ghi chép quy tắc tính vô vấn đề giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết những hình và khối, biết coi đồng hồ đeo tay, đo phỏng lâu năm, coi thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập.........

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC ........

Ngày kiểm tra:……./……./ .....

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước đáp án đích thị từng bài xích luyện bên dưới đây:

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 gọi là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được ghi chép là:

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 1

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày với....... hình vuông?

Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số này rộng lớn nhất?

b. (M1) (0.5đ) Số này bé xíu nhất?

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 65 – 3 là:

b. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 46 + 12 là:

Câu 5. Số cần thiết điền vô khu vực chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số này là số chẵn?

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền vô khu vực chấm là:

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số này tại đây xếp bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12, 15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu nhất với nhị chữ số kiểu như nhau là:

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 cành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả nhị chúng ta hái được từng nào cành hoa ?

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhị ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 mon 5 là loại mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà với 86 con cái, vô bại với 5 chục con cái đang được vô chuồng. Hỏi còn sót lại từng nào kê ko vô chuồng?

Đề ganh đua HK2 lớp 1

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước đáp án đích thị từng bài xích luyện bên dưới đây:

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 gọi là:

B. Mười năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được ghi chép là:

C. 64

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày với....... hình vuông?

C. 5

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số này rộng lớn nhất?

C. 65

b. (M1) (0.5đ) Số này bé xíu nhất?

A. 23

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 65 – 3 là:

C. 62

b. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 46 + 12 là:

B. 57

Câu 5. Số cần thiết điền vô khu vực chấm là:

(M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số này là số chẵn?

A. 14

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền vô khu vực chấm là:

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số này tại đây xếp bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn?

B. 12,15, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu nhất với nhị chữ số kiểu như nhau là:

B. 11

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 cành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả nhị chúng ta hái được từng nào bông hoa?

B. 25

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhị ngày 10 mon 5. Vậy ngày 12 mon 5 là loại mấy?

B. Thứ tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

Đề ganh đua Toán lớp 1 HK2

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà với 86 con cái, vô bại với 5 chục con cái đang được vô chuồng. Hỏi còn sót lại từng nào kê ko vô chuồng?

86

-

50

=

36

 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 4
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối học thức bám theo Thông tư 27

3. Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC .......
MÔN TOÁN - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Nội dung

Nội dung từng câu
theo nút độ

Câu số

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm bám theo ND

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Số và những quy tắc tính nằm trong, trừ ko lưu giữ vô phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)

1

0.5

2

2

0.5

6

Số tự động nhiên

Cấu tạo nên số

I.1

0.5

0.5

Xếp số bám theo trật tự bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn, kể từ rộng lớn cho tới bé

I.2

0.5

0.5

Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau Hoặc số lớn số 1, số bé xíu nhất

I.3

0.5

0.5

Đặt tính rồi tính

II.1a

1

1

Tính nhẩm

II.1b

1

1

So sánh những số

II.1c

1

1

Tách gộp số

II.2

1

1

Điền số quí hợp

II.5

0.5

0.5

Yếu tố hình học tập (khoảng 2 điểm)

0.5

1

0.5

2

Hình tam giác, hình vuông vắn, hình trụ, hình vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Đếm hình

I.6

0.5

0.5

II.3a

1

1

Đo đoạn thẳng

II.3b

0.5

0.5

Giải toán với tiếng văn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Số học

Viết quy tắc tính rồi rằng câu trả lời

II.4

1

1

Yếu tố đo đại lượng, thời hạn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Thời gian

Tuần lễ, những ngày vô tuần

I.4

0.5

0.5

Viết, vẽ kim giờ bên trên đồng hồ

I.5

0.5

0.5

TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU

2

1

3

2

2

10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm bám theo cường độ nhận thức

Nhận biết

5

50%

Thông hiểu

3

30%

Vận dụng

2

20%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

7

(7đ)

TRƯỜNG TIỂU HỌC

HỌ TÊN: ……………………

LỚP: 1….

SỐ THỨ TỰ

…..

KTĐK CUỐI HỌC KÌ II ........

MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian: 35 phút (Ngày …/ 5 /..........)

GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

ĐIỂM

NHẬN XÉT

………………….…………………………..

……………………….………………………

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đích thị.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được ghi chép bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 với 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày ngày hôm nay.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ tía, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình mặt mày với từng nào khối lập phương?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Câu 6: Điền vô khu vực trống:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số phù hợp vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

a. Băng giấy tờ lâu năm từng nào cm?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi rằng câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 cành hoa, chúng ta Minh hái được 5 cành hoa. Hỏi cả nhị chúng ta hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số phù hợp vô khu vực trống:

Số ……… là số ngay tắp lự sau của 50 và ngay tắp lự trước của 52.

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1:

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh đích thị đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79

76 – 46 = 30

- Học sinh tiến hành đích thị thành quả 2 quy tắc tính đạt 1 điều.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện đích thị từng bài xích đạt 0.5điểm

30 + 40 = 70

70 - 40 – 10 = 20

c) Điền vệt >,<,=

Học sinh điền đích thị thành quả từng bài xích đạt 0.5 điểm

34 < 43

40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số phù hợp vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

 • 1 hình vuông vắn (0.5 điểm)
 • 5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy tờ lâu năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhị chúng ta hái được 15 cành hoa (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

Số 51 là số ngay tắp lự trước của 52 và ngay tắp lự sau của 50.

 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ 04 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

C. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều

 • 1000 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều
 • 29 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt
 • 44 đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán
 • 88 đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1
 • 52 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 bám theo Thông tư 27
 • 8 Đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 1

Tất cả Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 đều là tư liệu hữu ích được design bám theo lịch trình học tập toán lớp 1 học tập kỳ 2 bám theo quy quyết định của cục Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên biên soạn 03 nút bám theo Thông tư 27. Các nhà giáo và cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm, cho tới học viên ôn luyện thích hợp.

Ngoài những dạng toán điển hình nổi bật trong những đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 bên trên, những em học viên lớp 1 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 tuy nhiên VnDoc.com đang được thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 1 và Tiếng Việt lớp 1 rộng lớn.