bán cầu bắc sẽ nhận được nhiều nhiệt nhất vào ngày nào

Đề bài

Hãy điền kể từ phù hợp vô vị trí trống không (...) trong những câu sau:

Bạn đang xem: bán cầu bắc sẽ nhận được nhiều nhiệt nhất vào ngày nào

- Từ sau ngày 21 - 3 cho tới trước thời gian ngày 23 - 9, chào bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. Lúc này là mùa ... của chào bán cầu ... và là mùa ... của chào bán cầu ...

- Từ sau ngày 23 - 9 cho tới trước thời gian ngày 21 - 3 năm tiếp theo, chào bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. Lúc này là mùa ... của chào bán cầu ... và là mùa ... của chào bán cầu...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ sau ngày 21 - 3 cho tới trước thời gian ngày 23 - 9, chào bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. trái lại, từ sau ngày 23 - 9 cho tới trước thời gian ngày 21 - 3 năm tiếp theo, chào bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. 

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

- Bán cầu này ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa thì nhận được không ít sức nóng và độ sáng rộng lớn, thời điểm này là mùa rét. trái lại, chào bán cầu này ngả về phía Mặt Trời thấp hơn tiếp tục có được không nhiều sức nóng và độ sáng rộng lớn, thời điểm này là mùa rét mướt.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: ông đồ vũ đình liên

- Từ sau ngày 21 - 3 cho tới trước thời gian ngày 23 - 9, chào bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. Lúc này là mùa nóng của chào bán cầu Bắc và là mùa lạnh của chào bán cầu Nam.

- Từ sau ngày 23 - 9 cho tới trước thời gian ngày 21 - 3 năm tiếp theo, chào bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. Lúc này là mùa nóng của chào bán cầu Nam và là mùa lạnh của chào bán cầu Bắc.

Loigiaihay.com