baoh2 có kết tủa không

Phản ứng CuSO4 + Ba(OH)2 hoặc CuSO4 rời khỏi BaSO4 hoặc CuSO4 rời khỏi Cu(OH)2 hoặc Ba(OH)2 rời khỏi BaSO4 hoặc Ba(OH)2 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích tập dượt sở hữu tương quan về CuSO4 sở hữu lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaSO4

Quảng cáo

Bạn đang xem: baoh2 có kết tủa không

Điều khiếu nại phản ứng

- Nhiệt chừng chống.

Cách triển khai phản ứng

- Cho Ba(OH)2 vô ống thử chứa chấp hỗn hợp CuSO4.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

- Ba(OH)2 tan dần dần vô hỗn hợp và tạo nên kết tủa white color BaSO4 và kết tủa Cu(OH)2.

Bạn sở hữu biết

- Tương tự động muối bột sunfat như FeSO4, Na2SO4 … Khi cho tới vô hỗn hợp Ba(OH)2 đều tạo nên trở thành kết tủa.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi cho tới Ba(OH)2 dư vô hỗn hợp chứa chấp FeCl2, CuSO4, AlCl3 chiếm được kết tủa. Nung kết tủa vô không gian cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được lếu láo ăn ý hóa học rắn X. Chất rắn X gồm:

A. FeO, CuO, BaSO4

B. Fe2O3, CuO, Al2O3

C. FeO, CuO, Al2O3

D. Fe2O3, CuO, BaSO4

Đáp án C

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho Ba vô những hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau sau: NaHCO3; CuSO4; (NH4)2CO3; NaNO3; AgNO3; NH4NO3. Số hỗn hợp tạo nên kết tủa là:

A. 3      B. 4

C. 5      D. 6

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Số hỗn hợp tạo nên kết tủa là: NaHCO3; CuSO4; (NH4)2CO3; AgNO3

Xem thêm: khối đa diện được bao bởi

Chú ý Khi cho tới Ba vô hỗn hợp thì có: 2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

(1) với NaHCO3:

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

Ba2+ + CO32- → BaCO3

(2) với CuSO4 cho tới nhì kết tủa là BaSO4 và Cu(OH)2

(3) Với (NH4)2CO3 cho tới kết tủa BaCO3

(4) với AgNO3 cho tới Ag2O chú ý: Ag+ + OH- → AgOH → (không bền) Ag2O

Ví dụ 3: Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư vô 200ml hỗn hợp H2SO4 0,2M, CuSO4 0,1M, Al2(SO4)3 0,2M, và FeCl3 0,2M, sau phản xạ chiếm được kết tủa. Đem kết tủa nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

Hướng dẫn giải:

Bảo toàn thành phần

CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO

0,02..........................0,02

Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 → Al2O3

0,04...............................0,04

FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3

0,02.........................0,02

m = mCuO + mAl2O3 + mFe2O3 + mBaSO4

Ba2+ + SO42- → BaSO4

0,18......0,18.............0,18 → mBaSO4 = 41,94g

Xem thêm: x1^2+x2^2

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
 • CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 ↓ + 2(NH4)2SO4
 • CuSO4 + Ba(NO3)2 → Cu(NO3)2 + BaSO4
 • CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4
 • 3CuSO4 + 2Al → 3Cu + Al2(SO4)3
 • CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4
 • CuSO4 + Zn → Cu + ZnSO4
 • CuSO4 + Mg → Cu + MgSO4
 • CuSO4 + Cd → Cu + CdSO4
 • CuSO4 + H2O → Cu + H2SO4 + 1/2O2
 • CuSO4 + H2S → CuS ↓ + H2SO4
 • CuSO4 + Na2S → CuS ↓ + Na2SO4
 • CuSO4 + (NH4)2S → CuS + (NH4)2SO4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp