bị động hiện tại đơn

Bên cạnh câu dữ thế chủ động nằm trong vô vàn loại câu nhập giờ đồng hồ Anh, câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn lưu giữ một địa điểm vô nằm trong cần thiết. Đây là dạng câu thông thường gặp gỡ nhập cuộc sống rưa rứa nhập sách vở và giấy tờ. Hãy nằm trong Langmaster bới thâm thúy nhập kiến thức và kỹ năng lý thuyết và thực hành thực tế bài xích tập dượt của dạng câu này nhé!

1. Khái niệm câu bị động

Câu tiêu cực (Passive Voice) là dạng câu được sử dụng khi ham muốn nhấn mạnh vấn đề cho tới đối tượng người sử dụng (chủ ngữ) là kẻ hoặc vật Chịu đựng hiệu quả của hành vi rộng lớn là phiên bản thân thuộc hành vi cơ. Thì của động kể từ của câu tiêu cực nên tuân bám theo thì của động kể từ của câu dữ thế chủ động.

Bạn đang xem: bị động hiện tại đơn

Ví dụ. My wallet was stolen yesterday. (Ví gia sản tôi bị trộm rơi rụng ngày ngày qua.)

→ Chủ thể là “ví gia sản tôi” ko thể tự động “trộm” được nhưng mà bị một ai cơ “trộm” rơi rụng. Vậy nên  nhập tình huống này nhớ dùng câu tiêu cực.

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH

2. Công thức công tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn

 • Câu khẳng định

Công thức: S + am/is/are + PII + (by O)

Ví dụ. 

 • Lipsticks are often collected by my sister. (Những thỏi son thông thường được thuế tầm bởi chị tôi.)
 • This tree is planted by my father. (Cái cây này được trồng bởi phụ vương tôi.)
 • I am punished by my teacher because of not doing homework. (Tôi bị trừng trị bởi nghề giáo vì thế ko thực hiện bài xích tập dượt về ngôi nhà.)
 • Câu phủ định

Công thức: S + am/is/are + not + PII + (by O)

Ví dụ. 

 • This task isn’t done. (Công việc này không được thực hiện kết thúc.)
 • The flowers aren’t watered by my mother today. (Những nhành hoa vẫn không được u tôi tưới nước nhập ngày hôm nay.)
 • My dog isn’t fed by my father. (Chú chó của tôi vẫn không được phụ vương tôi mang đến ăn.)
 • Câu ngờ vực vấn

Công thức: Am/is/are + S + PII + (by O)?

Ví dụ.

 • Is this letter written by Anna? (Bức thư này còn có nên được viết lách bởi Anna không?)
 • Is your motorbike bought by your dad? (Xe máy chúng ta đem nên bởi phụ vương bạn đặt hàng không?)
 • Are Math classes taught here every day? (Các lớp học tập Toán giành được dạy dỗ ở trên đây thường ngày không?)

null

3. Phân biệt câu dữ thế chủ động thì thời điểm hiện tại đơn và câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn

 • Câu dữ thế chủ động thì thời điểm hiện tại đơn
 •  Khái niệm: Câu dữ thế chủ động là câu được sử dụng khi phiên bản thân thuộc cửa hàng được nói tới hoàn toàn có thể tự động triển khai được hành vi.
 • Công thức khái quát: S + V (s/es) + O
 • Ví dụ: My wife waters the flowers everyday. (Vợ tôi tưới nước mang đến hoa từng ngày.)
 • Câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn
 •  Khái niệm: Câu tiêu cực là câu nhưng mà cửa hàng phải chịu bởi một hành vi.
 • Công thức bao quát : S + am/is/are + PII + (by O)
 • Ví dụ: The flowers are watered by my wife everyday. (Những nhành hoa được tưới nước bởi bà xã tôi từng ngày.)

null

Phân biệt câu dữ thế chủ động và câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn

4. Cách quy đổi kể từ câu dữ thế chủ động quý phái câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn

 • Để trả câu dữ thế chủ động quý phái câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn, tao triển khai 3 bước sau đây:
 • Bước 1: Xác toan tân ngữ nhập câu dữ thế chủ động nhằm trả trở nên ngôi nhà ngữ của câu tiêu cực.
 • Bước 2: Xác toan thì của động kể từ nhập câu dữ thế chủ động (ở đó là thì thời điểm hiện tại đơn) rồi vận động kể từ về thể tiêu cực (có quy tắc thì thêm thắt -ed, bất quy tắc thì người sử dụng phân kể từ 2).
 • Bước 3: Chuyển ngôi nhà ngữ nhập câu dữ thế chủ động trở nên tân ngữ nhập câu tiêu cực, thêm thắt “by” phần bên trước tân ngữ. Đối với cửa hàng ko xác lập như by them, by people thì hoàn toàn có thể bỏ lỡ.

Ví dụ: Câu ngôi nhà động: My grandmother waters the trees every morning. (Bà tôi tưới nước mang đến cây vào cụ thể từng buổi sớm.)

=>  Câu bị động: The trees are watered by my grandmother every morning. (Những loại cây được bà tôi tưới nước nhập hằng sáng.)

 • Cách quy đổi ở thì thời điểm hiện tại đơn
 • Câu ngôi nhà động: S1 + V + O
 • Câu bị động: S2 + To Be + PII

(Chủ ngữ + dạng của động kể từ to lớn be is/am/are + động kể từ dạng phân kể từ 2).

 • Một số cảnh báo khi trả kể từ câu dữ thế chủ động quý phái câu bị động:
 • Những nội động kể từ (là động kể từ ko đòi hỏi tân ngữ) thì ko người sử dụng ở dạng tiêu cực. Ví dụ. My leg hurts. (Chân của tôi nhức.)
 • Nếu ngôi nhà ngữ nhập câu phụ trách mang đến chủ yếu của hành vi thì cũng ko được trả trở nên câu tiêu cực. 

Ví dụ: My brother goes jogging in the morning. (Anh tôi lên đường chạy cỗ nhập buổi sớm.)

 • Người hoặc vật thẳng tạo ra hành vi thì người sử dụng với by, vật loại gián tiếp tạo ra hành vi thì người sử dụng với with. 

Ví dụ: The fish was killed with a knife. (Con cá bị thực hiện thịt bươi con cái dao.)

           The fish was killed by my mother. (Con cá bị thực hiện thịt bởi u tôi.)

 • Trong một trong những tình huống, động kể từ to lớn be/to get + P2 ko đem nghĩa tiêu cực. Nó hoàn toàn có thể trình diễn miêu tả trường hợp nhưng mà ngôi nhà ngữ đang được gặp gỡ phải 

Ví dụ: He got lost on the street. (Anh ấy lạc lối phía trên phố.)

hoặc chỉ việc ngôi nhà ngữ tự động thực hiện lấy 

The little girl gets dressed very quickly. (Cô bé nhỏ khoác ăn mặc quần áo vô cùng nhanh chóng.)

 • Sự chuyển đổi về thời và thế đều thay cho thay đổi với động kể từ to lớn be, còn phân kể từ 2 không thay đổi.

Xem thêm:

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

=> THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE) - CÔNG THỨC, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

5. Một số dạng câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn phổ biến

5.1. Câu tiêu cực đem 2 tân ngữ

Trong giờ đồng hồ Anh, đem một trong những động kể từ được bám theo sau bởi 2 tân ngữ: give, show, tell, ask, teach, send… 

Những câu chứa chấp động kể từ chủ yếu này sẽ có được 2 dạng câu tiêu cực. Tân ngữ chỉ người thực hiện ngôi nhà ngữ sẽ không còn cần thiết giới kể từ kèm theo. trái lại, nếu như trả tân ngữ chỉ vật lên trước, chúng ta nên người sử dụng một giới kể từ phù hợp tất nhiên. 

Ví dụ: I gave Arian a gift. (Tôi tặng mang đến Arian một khoản quà) 

=> Arian was given a gift (by me). (Arian được tặng một khoản quà)

=> A gift was given to lớn Arian by bầm. (Một phần quà được tôi tặng mang đến Arian)

5.2. Câu tiêu cực với động kể từ tường thuật

Các động kể từ trần thuật bao gồm:  consider, know, think, suppose, believe, rumour, say, declare, feel, report, find,...

 • Câu ngôi nhà động:  S + V + that + S’ + V’ + O … (trong cơ S là ngôi nhà ngữ, S’ là ngôi nhà ngữ tiêu cực, O là tân ngữ, O’ là tân ngữ bị động).
 • Cấu trúc: S + V + that + S’ + V’ + O …

=>Cách 1: S + be + PII + to lớn V’

=> Cách 2: It + be + PII + that + S’ + V’

Ví dụ: Everyone says that Kris is rich.

=> Kris is said to lớn be rich.

=> It is said that Kris is rich.

null

Một số dạng câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn

5.3. Câu tiêu cực được trả kể từ câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả

 • Câu ngôi nhà động: …have someone + V (bare) something

=> Câu bị động: …have something + PII (+ by someone)

Ví dụ. Adam has his son buy a cup of tea. (Adam nhờ nam nhi bản thân mua sắm một tách trà.)

→ Adam has a cup of tea bought by his son. (Adam đem tách trà nhưng mà anh nhờ nam nhi bản thân mua sắm.)

 • Câu ngôi nhà động: … make someone + V (bare) something

=> Câu bị động: … (something) + be made + to lớn V + (by someone)

Ví dụ. Elena makes the hairdresser cut her hair. (Elena nhằm người công nhân hạn chế tóc hạn chế tóc cho bản thân.)

→ Her hair is made to lớn cut by the hairdresser. (Tóc của cô ấy ấy được hạn chế bởi người công nhân hạn chế tóc.)

 • Câu ngôi nhà động: … get + someone + to lớn V + something

=> Câu bị động: … get + something + PII (by someone) 

Ví dụ. Emma gets her husband to lớn clean the windows for her. (Emma nhờ ông xã bản thân làm sạch sẽ hành lang cửa số mang đến cô ấy.) 

→ Emma gets the windows cleaned by her husband. (Emma nhằm hành lang cửa số được tạo sạch sẽ bởi ông xã bản thân.)

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM

5.4. Câu tiêu cực được trả kể từ câu dữ thế chủ động là câu hỏi

Công thức: Do/does + S + V-inf + O …? 

=> Am/ is/ are + S’ + PII + (by O)?

Ví dụ: Do you clean the floor? (Bạn làm sạch sẽ sàn ngôi nhà nên không?)

=> Is the floor cleaned (by you)? (Sàn ngôi nhà được tạo sạch sẽ bởi chúng ta nên không?)

5.5. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan tiền là các động từ chỉ sự nhận thức của loài người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

Công thức : S + V1 + Sb + V2. (nhìn/xem/nghe ai cơ thực hiện gì)

=> Sb + am/is/are + PII + to lớn V-inf + (by O)

Ví dụ: I hear her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

=> She is heard to lớn cry. (Cô ấy được nghe thấy là đang được khóc.)

5.6. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

 • Câu khẳng định:

Chủ động: V + O + …

=> Bị Động: Let O + be + PII

Ví dụ: Put your hand down 

=> Let your hand be put down. (Bỏ tay cây viết xuống)

 • Câu phủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …

=> Bị động: Let + O + NOT + be + PII

Ví dụ: Do not take this dress. 

=> Let this dress not be taken. (Không lấy cái váy này)

null

Một số dạng câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

6. Bài tập dượt câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn

6.1. Bài tập

Bài 1: Điền am / is / are nhập địa điểm trống trải sao mang đến quí hợp

1. This cake………….. eaten by Nana.

2. Her exercises…………..corrected by teacher.

3. The grass…………….cut by Thomas everyday.

4. My room ……………..cleaned by my mother everyday.

5. A report………………written by Edward.

6. The class……………taught by Mrs.Lily

7. Books …………read by my grandfather every morning.

8. This pencil case……………….bought.

9. This ice-cream ……………. eaten by John.

10. Sandwiches………………eaten by Mia every night.

Bài 2: Chuyến những câu sau quý phái câu bị động

1. Jake gets his sister to lớn clean his shoes.

2. Anny has a friend type her composition.

3. Ricky has a barber cut his hair.

4. They has the police arrest the shoplifter.

5. Do you have the shoemaker repair your shoes?

6. She has Jack wash her siêu xe.

7. They have her tell the story again.

8. My father buys that book.

9. Ms.Jane manages the export division.

10. People speak Chinese.

11. Chales rides the xe đạp everyday.

12. Students study Maths everyday.

Bài 3: Chia động kể từ nhập ngoặc trở nên thể bị động

1. This type of computer ________ (call) a tablet PC.

2. A lot of criminals ________ (catch) by the police everyday.

3. German ________ (speak) in five European countries.

4. Thousands of things ________ (pay) by credit thẻ every day.

5. Trash ________ (throw) in the bin.

6. This wine ________ (not make) in Italy.

7. Clothes ________ (wash) in the washing machine.

8. A lot of useful information ________ (find) on the Internet.

9. Food ________ (keep) in the fridge.

10. Dishes ________ often________  (wash) by my mother.

null

6.2. Đáp án

Bài 1:

1. is

2. are

3. is

4. is

5. is

6. is

7. are

8. is

9. are

10. are

Bài 2:

1. John gets his shoes cleaned by his sister.

2. Anny has her composition typed by a friend.

3. Ricky has his hair cut.

4. They have the shoplifter arrested.

5. Do you have your shoes repaired?

6. She has her siêu xe washed.

7. They have the story told again.

8. That book is bought by my father.

9. The export division is managed by Ms.Jane.

10. Chinese is spoken.

11. The xe đạp is ridden by Chales everyday.

12. Maths is studied everyday.

Bài 3:

1. is called

2. are caught

3. is spoken

4. are paid

5. is thrown

6. is not made

7. are washed

8. is found

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

9. is kept

10. are – washed

Vậy là chúng ta vẫn nằm trong Langmaster trải qua toàn cỗ kiến thức và kỹ năng lý thuyết về câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn và thực hiện bài xích tập dượt thực hành thực tế về dạng câu này. Đây là phần kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản tuy nhiên vô cùng cần thiết cho nên hãy tiếp thu kiến thức thiệt cẩn trọng và thực hiện bài xích tập dượt thông thường xuyên nhé. Bên cạnh đó chúng ta có thể đánh giá chuyên môn giờ đồng hồ Anh không lấy phí tại trên đây. Chúc bạn làm việc tốt!