biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu hỏi:

18/06/2019 178,418

Bạn đang xem: biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A.  Pha lúc đầu của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của quỷ sát nhớt) ứng dụng lên vật.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn A

Dao động chống bức: Là xấp xỉ chịu đựng ứng dụng của nước ngoài lực đổi thay thiên tuần trả theo đuổi thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên phỏng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu xấp xỉ của hệ là một trong những xấp xỉ phức tạp bởi sự tổ hợp của xấp xỉ riêng rẽ và xấp xỉ chống bức tiếp sau đó xấp xỉ riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục xấp xỉ ổn định tấp tểnh với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên phỏng của xấp xỉ chống bức tăng nếu như biên phỏng nước ngoài lực (cường phỏng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của xấp xỉ chống bức hạn chế nếu như lực cản môi trường xung quanh tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của xấp xỉ chống bức tăng nếu như phỏng chênh chéo thân thích tần số của nước ngoài lực và tần số xấp xỉ riêng rẽ hạn chế.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy xấp xỉ điều tiết, Lúc tăng lượng của vật lên 4 thứ tự thì tần số xấp xỉ của vật:

A. tăng thêm 4 thứ tự.

B. giảm xuống 4 thứ tự.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. giảm xuống gấp đôi.

Câu 2:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật sở hữu lượng m và lốc xoáy có tính cứng k ko thay đổi, xấp xỉ điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống là 2s. Để chu kì con cái nhấp lên xuống là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

Câu 3:

Khi mang 1 con cái nhấp lên xuống đơn lên rất cao theo đuổi phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống đơn ko đổi) thì tần số xấp xỉ điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì thế vận tốc trọng ngôi trường thuyên giảm phỏng cao.

B.  tăng vì thế chu kì xấp xỉ điều tiết của chính nó hạn chế.

C. tăng vì thế tần số xấp xỉ điều tiết của chính nó tỉ lệ thành phần nghịch tặc với vận tốc trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì thế chu kì xấp xỉ điều tiết của chính nó ko tùy thuộc vào vận tốc trọng ngôi trường.

Câu 4:

Một vật nhỏ triển khai xấp xỉ điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vày giây. Động năng của vật cơ đổi thay thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm l, trong tầm thời hạn Δt nó thực hiện nay được 6 xấp xỉ. Người tớ giảm sút phỏng lâu năm của chính nó chuồn 16 centimet, cũng trong tầm thời hạn Δt như lúc trước nó triển khai được 10 xấp xỉ. Chiều lâu năm lúc đầu của con cái nhấp lên xuống là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật sở hữu lượng m treo nhập lốc xoáy có tính cứng k. Kích mến cho tới vật xấp xỉ điều hoà với biên phỏng 3cm, thì chu kì xấp xỉ của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng cho tới vật xấp xỉ với biên phỏng vày 6cm thì chu kì đổi thay thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

D. 0,423s