biểu đồ kết hợp cột và đường

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí (hay, chi tiết)

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: biểu đồ kết hợp cột và đường

- Khả năng thể hiện nay : Biểu loại cột thể hiện nay được ông tơ tương tác của 2 đối tượng người tiêu dùng nhưng mà những dạng biểu loại không giống ko thể hiện nay được.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: quy tế bào và cơ cấu tổ chức, sự cải tiến và phát triển, sự cải tiến và phát triển, tình hình cải tiến và phát triển,…

+ Mốc thời gian: >= 4 năm.

+ Có 2 đơn vị chức năng không giống nhau.

- Một số dạng biểu loại cột thông thường bắt gặp : Cột và lối, cột và tròn trặn.

2. Cách vẽ biểu loại kết hợp

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thiết kế hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu nhằm lần số lớn số 1, nhỏ nhất nhằm mục tiêu phân chia hệ trục tọa phỏng.

- Xác toan tỉ trọng, phạm vi khung giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng phù hợp độ cao 2 trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục 2 tung nên cơ hội đều nhau (lưu ý 2 trục ko tương quan nhau về số liệu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Thông thông thường - Cột (nhiều đơn vị chức năng như thể nhau - cột chồng) là trục tung phía trái (số liệu khá phức tạp).

- Đường (có 1 đơn vị) là trục tung ở bên phải (số liệu khá đơn giản).

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm trước tiên và năm sau cuối nên cơ hội 2 trục tung khoảng tầm 0,5 - 1,0 centimet (trừ tình huống sức nóng phỏng và lượng mưa của 12 mon nhập năm).

- Điểm của Đường nên ở ở vị trí chính giữa năm (nên hoàn thành xong lối nhằm rời nối nhầm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi không thiếu thốn số liệu mang lại Cột và lối.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu loại.

* Lưu ý :

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng chuẩn.

- Không sử dụng những đường nét đứt nhằm nối quý phái trục tung (gây rườm kiểm tra, lối và cột sẽ ảnh hưởng cắt).

3. Cách phán xét biểu loại kết hợp

- Nhận xét cộng đồng nhất.

- Nhận xét từng đối tượng người tiêu dùng (cột phán xét tương tự động biểu loại cột), sự tăng hoặc rời của những đối tượng người tiêu dùng, sự liên tiếp hay là không liên tiếp,…

- Nhận xét những mốc năm (tăng, rời như vậy nào)?

- Tìm ông tơ tương tác Một trong những đối tượng người tiêu dùng.

- Kết luận và phân tích và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Lúc vẽ biểu loại kết hợp

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột.

+ Thiếu đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người tiêu dùng tuy nhiên với kí hiệu không giống nhau.

+ Chiều cao 2 trục tung ko cân nhau, khoảng cách kể từ cột cho tới 2 trục tung không giống nhau.

+ Điểm của hàng không ở ở vị trí chính giữa cột.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu loại hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập luyện minh họa về biểu loại kết hợp

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay sản lượng và độ quý hiếm phát hành thủy sản của việt nam nhập quy trình 2005 - 2017?

b) Nhận xét tình hình cải tiến và phát triển của ngành thủy sản ở việt nam và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng và độ quý hiếm phát hành thuỷ sản qua loa trong thời gian đều tăng.

+ Tổng sản lượng thủy sản tăng: 1661 ngàn tấn; nhập cơ sản lượng thủy sản khai quật gia tăng 433 ngàn tấn, nuôi trồng tăng 1228 ngàn tấn.

Xem thêm: hai cuộc kháng chiến của nhân dân việt nam chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược

+ Giá trị phát hành tăng: 18182 ngàn tỷ vnđ.

- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh chóng rộng lớn khai quật.

- Năm 2005, sản lượng khai quật to hơn sản lượng nuôi trồng. Nhưng từ thời điểm năm 2010, sản lượng nuôi trồng đang được vượt qua bên trên sản lượng khai quật.

* Giải thích

- Lý do đa số thực hiện tăng sản lượng và độ quý hiếm phát hành thuỷ sản là vì việt nam không ngừng mở rộng được thị ngôi trường quốc tế, nhập nước). Trong khi, vì thế một vài ba nguyên vẹn nhân không giống về bất ngờ, tài chính - xã hội.

- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh chóng rộng lớn khai quật là vì nuôi trồng dữ thế chủ động được về sản lượng và quality thành phầm nhằm đáp ứng thị ngôi trường.

- Từ 2010, sản lượng nuôi trồng vượt lên trên sản lượng khai quật vì thế với vận tốc tăng nhanh chóng rộng lớn, trong những lúc cơ khai quật bắt gặp một số trong những trở ngại về phương tiện đi lại, mối cung cấp lợi thủy sản ven bờ suy rời,...

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất nhằm thể hiện nay tình hình phát hành lúa của việt nam quy trình 2010 - 2018.

b) Nhận xét tình hình phát hành lúa của việt nam và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Diện tích lúa cả năm và diện tích S lúa mùa đều sở hữu Xu thế rời (266 ngàn ha so với lúa cả năm và 342 ngàn ha so với lúa mùa).

- Năng suất lúa cả năm tăng liên tiếp (từ 42,4 tạ/ha lên 52,3 tạ/ha).

* Giải thích

- Diện tích lúa với Xu thế rời đa số là vì thành phẩm của quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới (đất nông nghiệp fake quý phái trở thành khu đất thường dùng, khu đất ở).

- Năng suất lúa cả năm tăng vì thế rạm canh, tăng vụ,...

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay sản lượng năng lượng điện và kêu ca của Mi-an-ma, quy trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét tình hình cải tiến và phát triển của ngành kêu ca và năng lượng điện. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng kêu ca và sản lượng năng lượng điện của Mi-an-ma tăng tuy nhiên tạm bợ.

- Sản lượng năng lượng điện tăng liên tiếp qua loa trong thời gian, gia tăng 7,4 tỉ kWh.

- Sản lượng kêu ca với Xu thế tăng (tăng 180 ngàn tấn) tuy nhiên bất ổn định:

+ Giai đoạn 2010 - 2012 và 2013 - năm ngoái tăng.

+ Giai đoạn 2012 - 2013 rời.

- Điện tăng nhanh chóng rộng lớn kêu ca (186,0% đối với 175,0%).

* Giải thích

- Điện tạo thêm liên tiếp là phù phù hợp với yêu cầu cải tiến và phát triển quốc gia theo phía công nghiệp hóa, phát hành công nghiệp cần thiết nhiều tích điện (điện, kêu ca đều tăng).

- Than tạm bợ và tăng lừ đừ rộng lớn năng lượng điện là vì kêu ca làm cho ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh, sự dịch chuyển của thị ngôi trường kêu ca (giá, yêu cầu,…).

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết hùn tập luyện tài năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại cột Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại lối Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu loại miền Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã với điều giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đòi cấu tạo rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.