các bước lập bản vẽ chi tiết theo trình tự nào

 • Câu hỏi:

  Các bước nhằm lập phiên bản vẽ cụ thể theo đuổi trình tự động này trong số trình tự động sau đây?

  • A. Vẽ nhòa – Ghi phần chữ  – Thầy trí những hình màn trình diễn và sườn thương hiệu – Tô đậm
  • B. Bố trí những hình màn trình diễn và sườn thương hiệu – Vẽ nhòa –  Ghi phần chữ – Tô đậm
  • C. Vẽ nhòa – Thầy trí những hình màn trình diễn và sườn thương hiệu – Ghi phần chữ – Tô đậm
  • D. Bố trí những hình màn trình diễn và sườn tên  – Vẽ nhòa –  Tô đậm – Ghi phần chữ

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: các bước lập bản vẽ chi tiết theo trình tự nào

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 8814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

Môn học: Công nghệ

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: delay to v hay ving

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Các bước nhằm lập phiên bản vẽ cụ thể theo đuổi trình tự động này trong số trình tự động sau đây?
 • Trong những hình tiếp sau đây, hình này ghi độ cao thấp đúng? 
 • Trong sườn thương hiệu ghi độ cao thấp này đúng?
 • Khi kiến tạo hình chiếu trục đo người tao lựa chọn phương chiếu l như vậy nào?
 • Cho vật thể như hình tiếp sau đây. Hãy xác đánh giá chiếu cạnh đích thị của vật thể trong số hình sau: