câu gián tiếp tiếng anh

Trong giờ Anh thì câu trúc câu con gián tiếp và thẳng là phần kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng, cần thiết nhưng mà bạn phải ghi nhớ. Trong nội dung bài viết này, nằm trong Langmaster đi kiếm hiểu cấu hình câu con gián tiếp, câu thẳng giống như cơ hội quy đổi câu thẳng quý phái con gián tiếp chuẩn chỉnh xác nhất. Cùng chính thức ngay lập tức thôi! 

1. Cấu trúc câu con gián tiếp là gì? Cấu trúc câu thẳng là gì?

Vậy cấu hình câu con gián tiếp là gì? cấu hình câu thẳng là gì? Chúng tao hãy lên đường là rõ ràng nhì định nghĩa này nhé! 

Bạn đang xem: câu gián tiếp tiếng anh

 • Cấu trúc câu thẳng (direct speech)

Đây là 1 trong những lời nói đúng đắn điều của một người miêu tả, bởi vậy nó còn được gọi là câu trích dẫn. 

Cấu trúc câu thẳng bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + [“mệnh đề được trần thuật lại”]. Mệnh đề được trần thuật lại tiếp tục bịa đặt nhập vệt ngoặc kép nhằm mục đích nói lại đúng đắn câu kể từ của những người thưa. 

Ví dụ:  He said, “ I went to tát school yesterday” -> Anh ấy thưa là ngày qua anh ấy tới trường. 

 • Cấu trúc câu con gián tiếp (indirect speech)

Là một lời nói thuật lại điều của một người không giống thưa ở dạng con gián tiếp, cấu hình câu con gián tiếp ko dùng vệt ngoặc kép và sở hữu sự thay đổi về thì của câu. 

Cấu trúc câu con gián tiếp bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + that + [Mệnh đề được trần thuật lại]. Câu con gián tiếp được thêm thắt kể từ “that” nhằm nối nhì vế câu lại cùng nhau. 

Ví dụ: Mary said that she is hungry now. -> Mary thưa là cô ấy đang được đói bụng. 

null

=>> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

2. Quy tắc fake cấu hình câu thẳng quý phái cấu hình câu con gián tiếp

Để thuật lại ý của những người thưa hoặc thưa cơ hội khách hàng là fake cấu hình câu thẳng trở thành cấu hình câu con gián tiếp thì tất cả chúng ta cần thiết chú ý những điều cơ bạn dạng sau: 

2.1 Trường phù hợp 1

Nếu động kể từ ở mệnh đề đó là thì thời điểm hiện tại đơn - simple present - (say), thời điểm hiện tại triển khai xong - present perfect - (have/has said) hoặc thì sau này đơn -simple future - (will say), thì nhập câu con gián tiếp tất cả chúng ta thay đổi đại kể từ và phân chia động kể từ ứng với đại kể từ này là được. 

Ví dụ 1: My mother says, “I hope it will rain tomorrow” -> My mother says that she hopes it will rain tomorrow. 

Ví dụ 2: Mira has said, “ I am sad now” -> Mira has said that she is sad now. 

null

2.2 Trường phù hợp 2

Nếu động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu ở thì quá khứ đơn - simple past - (said) thì nhập cấu hình câu con gián tiếp tất cả chúng ta cần thiết thay đổi thì, thay đổi đại kể từ và một vài cụm kể từ chỉ thời hạn, xứ sở. Trong tình huống này, Khi fake cấu hình câu kể từ thẳng quý phái con gián tiếp bạn phải chú ý những thay cho thay đổi sau: 

 • Biến thay đổi thì động từ 

null

=>> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

Trường phù hợp nước ngoài lệ, nếu như điều thưa trực tiếp tục mô tả một thói quen thuộc hoặc một thực sự phân biệt thì Khi fake bọn chúng về con gián tiếp chúng ta có thể dùng simple present thay cho simple past. 

Ví dụ: I go to tát bed late every evening -> She said she goes/ gone to tát bed late every evening 

 • Đối với những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) tao rất có thể dùng những động kể từ nằm trong nghĩa Khi fake kể từ câu thẳng quý phái câu con gián tiếp: 

null

 •  Thay thay đổi giới kể từ và trạng kể từ của câu

null

=>> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

3. Các cơ hội quy đổi câu thẳng quý phái cấu hình câu con gián tiếp

Chuyển thay đổi câu thẳng quý phái câu con gián tiếp thông thường sẽ có được 4 loại câu: Câu mệnh lệnh/ đòi hỏi, thắc mắc, câu cảm thán và câu tường thuật. 

3.1 Cấu trúc câu con gián tiếp dạng mệnh lệnh/yêu cầu

Câu mệnh lệnh/yêu cầu thông thường được dùng những động kể từ như: order, command, tell, ask, request, require,...

Cách chuyển: 

Câu trực tiếp: S + tell/request/require/… + O + to-infinitive.

-> Câu con gián tiếp: S + told/requested/ required + O + not to-infinitive.

Ví dụ: “Hurry up”, the teacher said to tát them -> The teacher told them to tát hurry up. 

3.2 Câu con gián tiếp dạng câu hỏi 

Về thắc mắc thì được chia thành 2 dạng là thắc mắc yes-no và thắc mắc Wh

 • Câu chất vấn yes-no

Cấu trúc: S+ asked/inquired/wondered, wanted to tát know + if/whether +S +V

Ví dụ: “Have you watched that film?” -> He asked if/whether I had watched that film.

 • Câu chất vấn wh ( who, what, where, when)

Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted to tát know/required/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: What time does the class begin? -> She wanted to tát know what time the class began

3.3 Câu con gián tiếp dạng câu cảm thán 

Cấu trúc: S+ said/told/exclaimed + that + S + V(lùi thì) + O

Ví dụ: What a lovely house they have! -> She said what a lovely house they had.

3.4 Câu con gián tiếp dạng trần thuật 

Cấu trúc:  S + say(s)/said + that + S + V

Ví dụ: I saw him yesterday -> She said she had seen him the previous day. 

null

=>> 40 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TRONG TIẾNG ANH CHINH PHỤC MỌI BÀI THI

3.5 Những tình huống quan trọng của câu con gián tiếp 

Khi fake câu thẳng quý phái câu con gián tiếp, tất cả chúng ta ko thay đổi thì ở mệnh đề phù trong số tình huống quan trọng sau: 

 • Động kể từ nhập câu thẳng sở hữu thời hạn cụ thể 

Ví dụ: She said, “ I was born in 1990” -> She said that she was born in 1990. 

 • Câu ĐK loại 2 và 3

Ví dụ: She said, “If I were you, I wouldn’t come here” -> She said if she were u she wouldn’t come here. 

 • Quá khứ fake định

Ví dụ: Mira said, “I wish I were a boy” -> Mira said that she wished she were a boy

 • Câu thẳng sở hữu chứa chấp could, should, might, used to tát, ought to tát, would rather, had better,...

Ví dụ: Mary said to tát u, “ you had better not Điện thoại tư vấn him” - > Mary said to tát u I had better not Điện thoại tư vấn him. 

 • Câu trực tiếp tục mô tả một chân lý, một trường hợp ko thay đổi. 

Ví dụ: My teacher said, “the sun rises in the East” -> My teacher said the sun rises in the East. 

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

4. Bài tập dượt về câu thẳng, con gián tiếp nhập giờ Anh

4.1 Bài tập

Bài tập dượt 1: Chuyển những câu sau kể từ câu thẳng quý phái con gián tiếp

 1. "Where's my book?" Linh asked.

Linh asked................................................................................. .................

 1. "Where are you going?" Lan asked us.

Lan asked us................................................................................ .......................

 1. My brother asked: "Have I cleaned the room?"

My brother asked................................................................................. .................

 1. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

Mother asks her daughter...........................................................................

 1. "What color shirt vì thế you lượt thích the most?" I asked my boyfriend.

I asked my boyfriend……………………. ..................................

 1. "What are they doing?" My father asked.

My father wants to tát know...................................................................

 1. "Will she go to tát the movies?" My brother asked Lan

My brother wants to tát know................................................................................. 

 1. The teacher asked: "Did the whole class vì thế the English homework?"

Teachers want to tát know ................................................................................. …

 1. "Why did you lie?" she asked u.

She asked u.............................................. .................

 1. "Have you talked to tát your family?" my friend asked u.

My friend asked u ........................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Xem thêm: BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP (CÓ ĐÁP ÁN)

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án đúng

1. “How old are you?” he asked.

A. He asked u how old are you.

B. He asked u how old I am

C. He asked u how old was I.

D. He asked u how old I was.

2. My mother asked me: “Where are you going?”

A. My mother asked u where was I going.

B. My mother asked u where I was going.

C. My mother asked u where is I going.

D. My mother asked u where I is going.

3. “Keep silent” said the teacher to tát the kids.

A. The teacher told the kids to tát keep silent.

B. The teacher said the kids to tát keep silent.

C. The teacher told the kids keep silent.

D. The teacher told to tát the kids to tát keep silent.

4. “I didn't see my family last week.”, Linh said.

A. Linh said he didn’t see my family last week before.

B. Linh said he hasn’t seen my family last week.

C. Linh said he hadn’t seen my family last week.

D. Linh said he hadn’t seen my family last week before.

5. “We are ready for the next event”, they said to tát us.

A. They told us they are ready for the next sự kiện.

B. They told us they will ready for the next sự kiện.

C. They told us we were ready for the next sự kiện.

D. They told us they were ready for the next sự kiện.

6. “I have finished the project.”, Linh said to tát u.

A. Linh told u she has finished the project

B. Linh told u she finished the project.

C. Linh told u she had finished the project.

D. Linh told u she has been finished the project.

7. “Please bring u the thực đơn.” he said to tát the waitress.

A. He asked the waitress bring him the thực đơn.

B. He asked the waitress to tát bring her the thực đơn.

C. He asked the waitress to tát bring him the thực đơn.

D. He asked the waitress bring her the thực đơn.

8. “Don’t shout”, she said to tát u.

A. She told u don’t shout.

B. She told to tát u not to tát shout.

C. She told u not to tát shout.

D. She said to tát u don’t shout.

9. “I cleaned the house yesterday”, she said.

A. She told u she had cleaned the house the day before.

B. She said to tát u I cleaned the house the day before.

C. She told u she had cleaned the house yesterday.

D. She told u she cleaned the house yesterday.

10. “Can you lend u the book?”, he asked u.

A. He asked u can you lend him the book.

B. He asked u could you lend him the book.

C. He asked u if I can lend him the book.

D. He asked u if I could lend him the book.

Bài tập dượt 3: Chọn đáp án đúng:

1. Linh asked u _____.

A. Where vì thế you come from?                            

B. where I came from 

Xem thêm: công thức hình học lớp 5

C. where I came from                                                 

D. where did I come from?

2. She asked u _____ I liked Korean music.

A.when                                        

B.what                                

C.if                                                

D.x

3. The doctor ____ him to tát drink 2 liters of water.

A.told                                            

B.tell                         

C. have told                                   

D. are telling

4. My brother wanted to tát know_____ complete this project..

A. when would she                                   

B. when will she               

c. when she will                               

D. when she would

5. Linh told u that her father____ a luxury siêu xe.

A. owns       

B. owned                    

C. owning           

D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you      

B. for you             

C. to tát you                 

D. you

7. I called my friend in America last night, and she said it _______ sunny there.

A. is      

B. were      

C. has been           

D. was

8. The architects have ______ that the house blueprint will be completed on time.

A. promised     

B. promise              

C. promises               

D. promising

9. The doctor _______ him to tát take more exercise.

A. told         

B. tell               

C. have told           

D. are telling

10. The last time I saw my mother she looked very happy. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago      

B. following            

C. next              

D. previous

11. Last week, Lan ______ she put the key on the cupboard.

A. asked         

B. is asking             

C. ask              

D. was asked

12. My sister has ______ this answer wasn’t completely true.

A. admitting that       

B. was admitted that       

C. admitted that                

D. admit that

13. When I called my brother yesterday, he said he was busy ______ days.

A. that           

B. the            

C. then                

D. this

14. My mother wonders _____ the clothes are on sale yet.

A. what          

B. when           

C. where            

D. whether

15. Linh _____ u that my train was about to tát leave.

A. has reminded       

B. has reminded that      

C. reminded            

D. reminded that

16. Hello, Lan. I didn’t expect to tát see you today. John said you _____ ill.

A. are         B. were             C. was               D. should be

17. Lan ______ and left.

A. said goodbye to tát me  B. says goodbye to tát me    C. tell u goodbye  D. told u goodbye

18. I told you ______ switch off the light, didn’t I?

A. don’t            B. not            C. not to              D. to tát not

19. Lan was slow, sánh her brother ________ hurry up.

A. tell him          B. told him for               C. told to tát       D. told him to

20. Lan was driving too fast, sánh I ______ to tát slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

Bài tập dượt 4: Viết lại câu

 1. “You stole my best watch, Linh!” John said.

- John accused ..................................................................................................... 

 1. “You broke my phone, John!” Lan said.

- Lan accused .............................. ....................................................... 

 1. “Where was your baby girl born?” the nurse said to tát Mrs. Lan.

- The nurse asked Mrs. Lan ........................... ................................. ........

 1. “Brother John, you should drink 2 liters of water a day,” said the doctor.

- Doctor advised ..................................................................................... 

 1. “Will I be able to tát find this homestay?” Lan said to tát herself.

- Lan wonders ..................................................................................... 

 1. “I'm sorry I lied to tát you,” Lan told Susan.

- Lan apologizes ..........

 1. “When vì thế you get your summer vacation?” Lan asked.

- Lan asked Linh ............................ ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Can I have a new pair of shoes, please?” I told her mother.

- I ask ............................................... .................................. .....

9.. “Don't hố out until I get back, Peter,” his mother said.

- Peter's mother told him .............................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Don't touch the knife,” Mrs. James told her son.

- Mrs. James told her son ............................ ................................. .. ...

Bài tập dượt 5: Viết lại câu nhưng mà nghĩa ko đổi

 1. “If the weather is nice, I will go on a picnic with my family,” he said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you vì thế if you had five days off?” I asked him.

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “I would come to tát see you if I didn't have to tát take the exam, James,” she said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. "I'm sure I won't be jealous if you tell u the truth", he told me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If there's a storm tomorrow, we won't have to tát go to tát school,” they told u.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She told me: “If I were you, I wouldn't choose to tát give up this dream job.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If a lot of guests come, the homestay will be full.”

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “You will be surprised if you meet her.”, Linh told Linda.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She said: “I will get sick if I stay out in the sun for too long.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you vì thế if you saw him?” Linh asked me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

4.2 Đáp án

Bài tập dượt 1:

 1. Linh asked where his book was.
 2. Lan asked where we were going
 3. My brother asked if I cleaned the room
 4. The mother asks where her daughter has been.
 5. I asked my boyfriend what color shirt he liked best.
 6. My dad wants to tát know what they're doing.
 7. My brother wants to tát know if Lan is going to tát the movies.
 8. The teacher wants to tát know if the whole class has done the English homework.
 9. She asked u why I lied.
 10. My friend asked u if I talked to tát my family.

Bài tập dượt 2:

1 - D               2 - B            3 - A              4 - D               5 - D

6 - C               7 - C            8 - C             9 - A               10 - D 

Bài tập dượt 3:

Xem thêm: đề thi chuyên anh lớp 10 tphcm

 1. C                         2. C                    3. A               4. D                   5. D
 2. C                         7. D                    8. A               9. A                 10. D
 3. A                      12. C                   13. A             14. D                15. C
 4. B                     17. A                   18. C              19. D               đôi mươi. A

Bài tập dượt 4:

 1. John accused Linh of stealing his best watch.
 2. Lan accused John of damaging her phone.
 3. The nurse asked Mrs. Lan where her little daughter was born.
 4. The doctor advised Mr. John to tát drink enough 2 liters of water every day.
 5. Lan wondered if she could find this homestay.
 6. Lan apologizes to tát Susan for lying to tát her.
 7. Lan asked Linh when he would start his summer vacation.
 8. I asked her mother if she could get a new pair of shoes.
 9. Peter's mother told him not to tát go out until she got back.
 10. Mrs. James told her son not to tát touch knives.

Bài tập dượt 5:

 1. He said if the weather is nice, he will go on a picnic with his family.
 2. I asked him what he would vì thế if he had (have) five days off.
 3. She told James that she would come to tát see him if she didn't have to tát take the exam.
 4. He told u he was sure he wouldn't be jealous if I told him the truth.
 5. They told u that if there is a storm tomorrow, we won't have to tát go to tát school.
 6. She told u that if she were u, she wouldn't choose to tát give up this dream job.
 7. The receptionist told us if many guests come, the homestay will be full.
 8. Linh tells Linda that she will be very surprised if she meets you.
 9. She said she would get sick if she stayed out in the sun for too long.
 10. Linh asked u what I would vì thế if I met him.

Như vậy Langmaster vừa phải hỗ trợ chúng ta toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về cấu hình câu con gián tiếp mà chúng ta nên biết. Hy vọng bạn đã sở hữu thêm thắt tư liệu nhằm trau dồi kỹ năng và kiến thức ngữ pháp của tớ. Chúc bạn làm việc tập dượt thiệt tốt!