chân trời sáng tạo lớp 7

Bộ SGK Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo bao hàm 12 môn học tập đang rất được thật nhiều ngôi trường dùng. Sở sách Chân trời tạo ra năng lượng điện tử bên trên Hành trang số giành riêng cho học viên lớp 7 bao hàm những môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục đào tạo thể hóa học, Hoạt động hưởng thụ, Tin học tập và Công nghệ.

Bộ sách lớp 7 Chân trời tạo ra năm học tập 2022 - 20223 sẽ update nội dung tiên tiến nhất giành riêng cho học viên na ná thầy giáo viên. Sở sách Chân trời tạo ra tự Nhà xuất bạn dạng Giáo dục đào tạo nước ta tổ chức triển khai biên soạn.

Bạn đang xem: chân trời sáng tạo lớp 7

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo

Sách Toán 7 tập dượt 1 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Toán 7 tập dượt 1 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên: HÀ HUY KHOÁI
 • Chủ biên: NGUYỄN HUY ĐOAN
 • Tác giả: CUNG THẾ ANH , NGUYỄN CAO CƯỜNG , TRẦN MẠNH CƯỜNG , DOÃN MINH CƯỜNG , TRẦN PHƯƠNG DUNG , SĨ ĐỨC QUANG , LƯU BÁ THẮNG , ĐẶNG HÙNG THẮNG

Mục lục

 • Hướng dẫn dùng sách
 • Lời rằng đầu
 • PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ
 • PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
 • PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
 • Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ
 • Bảng tra cứu vãn thuật ngữ

Sách Toán 7 tập dượt 2 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Toán 7 tập dượt 2 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên: HÀ HUY KHOÁI
 • Chủ biên: NGUYỄN HUY ĐOAN
 • Tác giả: CUNG THẾ ANH , NGUYỄN CAO CƯỜNG , TRẦN MẠNH CƯỜNG , DOÃN MINH CƯỜNG , TRẦN PHƯƠNG DUNG , SĨ ĐỨC QUANG , LƯU BÁ THẮNG , ĐẶNG HÙNG THẮNG

Mục lục

 • Hướng dẫn dùng sách
 • Lời rằng đầu
 • PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ
 • PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
 • PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
 • Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ
 • Bảng tra cứu vãn thuật ngữ

Sách Ngữ văn 7 Tập 1 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Ngữ văn 7 Tập 1 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên: BÙI MẠNH HÙNG
 • Đồng Chủ biên: PHAN HUY DŨNG , NGUYỄN THỊ NGÂN HOA
 • Tác giả: DƯƠNG TUẤN ANH , NGUYỄN LINH CHI , ĐẶNG LƯU

Mục lục

Sách Ngữ Văn 7 Tập 2  Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Ngữ văn 7 Tập 2 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên: BÙI MẠNH HÙNG
 • Đồng Chủ biên: PHAN HUY DŨNG , NGUYỄN THỊ NGÂN HOA
 • Tác giả: DƯƠNG TUẤN ANH , NGUYỄN LINH CHI , ĐẶNG LƯU

Sách Tiếng Anh 7 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Tiếng Anh 7 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng căn nhà biên: HOÀNG VĂN VÂN
 • Chủ biên: NGUYỄN THỊ CHI
 • Tác giả: LÊ KIM DUNG , NGUYỄN THỤY PHƯƠNG LAN , PHAN CHÍ NGHĨA , LƯU QUỲNH TRANG , NGUYỄN QUỐC TUẤN

Sách GDCD 7 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK GDCD 7 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên: NGUYỄN THỊ TOAN
 • Chủ biên: TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG
 • Tác giả: NGUYỄN HÀ AN , NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH , PHẠM THỊ KIM DUNG , NGUYỄN THỊ THỌ

Sách Lịch sử - Địa lý 7 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Lịch sử - Địa lý 7 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên xuyên thấu phần Lịch sử: VŨ MINH GIANG
 • Tổng Chủ biên cấp cho trung học cơ sở phần Lịch sử: NGHIÊM ĐÌNH VỲ
 • Đồng Chủ biên phần Lịch sử: NGUYỄN THỊ CÔI , VŨ VĂN QUÂN
 • Tác fake phần Lịch Sử: PHẠM ĐỨC ANH , PHẠM THỊ THANH HUYỀN , ĐẶNG HỒNG SƠN
 • Tổng Chủ biên phần Địa lí: ĐÀO NGỌC HÙNG
 • Đồng Chủ biên phần Địa lí: NGUYỄN ĐÌNH GIANG , PHẠM THỊ THU PHƯƠNG
 • Tác fake phần Địa Lí: NGUYỄN THỊ THU HIỀN , ĐẶNG THỊ HUỆ , PHÍ CÔNG VIỆT

Sách Khoa học tập ngẫu nhiên 7 Chân trời sáng sủa tạo

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Thông tin cậy SGK Khoa học tập ngẫu nhiên 7 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên: VŨ VĂN HÙNG
 • Đồng Chủ biên: MAI VĂN HƯNG , LÊ KIM LONG , BÙI GIA THỊNH
 • Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH CHI , NGÔ TUẤN CƯỜNG , TRẦN THỊ THANH HUYỀN , NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC , PHẠM THỊ PHÚ , VŨ TRỌNG RỸ , MAI THỊ TÌNH , VŨ THỊ MINH TUYẾN

Sách Công nghệ 7 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Công nghệ 7 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên: LÊ HUY HOÀNG
 • Chủ biên: ĐỒNG HUY GIỚI
 • Tác giả: CAO BÁ CƯỜNG , BÙI HỮU ĐOÀN , BÙI THỊ THU HƯƠNG , KIM VĂN VẠN

Sách Tin học tập 7 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Tin học tập 7 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên: NGUYỄN CHÍ CÔNG
 • Chủ biên: HÀ ĐẶNG CAO TÙNG
 • Tác giả: PHAN ANH , BÙI VIỆT HÀ , ĐINH THỊ HẠNH MAI , HOÀNG THỊ MAI

Mục lục

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH
 • LỜI NÓI ĐẦU
 • CHỦ ĐỀ 1 : MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
 • CHỦ ĐỀ 2 : TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
 • CHỦ ĐỀ 3 : ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
 • CHỦ ĐỀ 4 : ỨNG DỤNG TIN HỌC
 • CHỦ ĐỀ 5 : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
 • BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Sách Giáo dục đào tạo thể hóa học 7 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Giáo dục đào tạo thể hóa học 7 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Tổng Chủ biên: NGUYỄN THỊ TOAN
 • Chủ biên: TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG
 • Tác giả: NGUYỄN HÀ AN , NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH , PHẠM THỊ KIM DUNG , NGUYỄN THỊ THỌ

Mục lục

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH
 • LỜI NÓI ĐẦU
 • Bài 1 : Tự hào về truyền thống lâu đời quê hương
 • Bài 2 : Quan tâm, thông cảm và phân chia sẻ
 • Bài 3 : Học tập dượt tự động giác, tích cực
 • Bài 4 : Giữ chữ tín
 • Bài 5 : chỉ tồn di tích văn hoá
 • Bài 6 : Nhận diện trường hợp tạo ra căng thẳng
 • Bài 7 : Ứng phó với tâm lí căng thẳng
 • Bài 8 : Phòng, kháng đấm đá bạo lực học tập đường
 • Bài 9 : Quản lí tiền
 • Bài 10 : Lý do, kết quả của tệ nàn xã hội
 • Bài 11 : Phòng, kháng tệ nàn xã hội
 • Bài 12 : Quyền và nhiệm vụ của công dân vô gia đình
 • GIẢI THÍCHTHUẬT NGỮ
 • BẢNG CHÚ THÍCH HÌNH ẢNH

Sách Âm nhạc 7 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK TÂm nhạc 7 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • Đồng Tổng Chủ biên: HOÀNG LONG , ĐỖ THỊ MINH CHÍNH
 • Chủ biên: VŨ MAI LAN
 • Tác giả: BÙI MINH HOA , LÊ THỊ TUYẾT , NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Sách Mĩ thuật 7 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Mỹ thuật 7 - Bản 1 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • NGUYỄN THỊ NHUNG
 • NGUYỄN TUẤN CƯỜNG , NGUYỄN HỒNG NGỌC
 • NGUYỄN ĐỨC GIANG , ĐÀM THỊ HẢI UYÊN , TRẦN THỊ VÂN , VÕ THỊ NGUYÊN

Sách Mỹ thuật 7 - Bản 2 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK TMỹ thuật 7 - Bản 2 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • NGUYỄN THỊ MAY
 • HOÀNG MINH PHÚC
 • TRẦN ĐOÀN THANH NGỌC , LÂM YẾN NHƯ

Sách Hoạt động hưởng thụ, phía nghiệp 7 - Bản 1 Chân trời sáng sủa tạo

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

Thông tin cậy SGK Hoạt động hưởng thụ, phía nghiệp 7 - Bản 1 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • ĐINH THỊ KIM THOA , VŨ QUANG TUYÊN
 • Chủ biên: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
 • NGUYỄN HỒNG KIÊN , TRẦN BẢO NGỌC , TRẦN THỊ QUỲNH TRANG , PHẠM ĐÌNH VĂN

Sách Hoạt động hưởng thụ, phía nghiệp 7 - Bản 2 Chân trời sáng sủa tạo

Thông tin cậy SGK Toán lớp 6 tập dượt 1 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

 • ĐINH THỊ KIM THOA
 • VŨ ĐÌNH BẢY
 • VŨ PHƯƠNG LIÊN , TRẦN BẢO NGỌC , ĐỒNG VĂN TOÀN , HUỲNH MỘNG TUYỀN