chất có phản ứng màu biure là

Câu hỏi:

24/08/2019 60,482

C. Protein.

Bạn đang xem: chất có phản ứng màu biure là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C.

Chỉ với protein với phản xạ color biure

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học này với lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu này phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất này sau đấy là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Xem thêm: đề thi văn vào 10 năm 2021

Câu 4:

Amin này sau đấy là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 5:

Chất này sau đấy là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 6:

Cho những đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh anh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit với sức nóng nhiệt độ chảy tương đối cao, khi rét chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải có tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh anh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng vô cùng, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng vô cùng gửi 1 phần nhỏ trở thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm phức đều độc. Số đánh giá đích thị là:

A. 4

B. 3

C. 6

Xem thêm: tính từ đuôi ing và ed

D. 5