chất nào sau đây không phải là polime

hint-header

Cập nhật ngày: 17-09-2022

Bạn đang xem: chất nào sau đây không phải là polime


Chia sẻ bởi: SDSA


Chất nào là tại đây không nên là polime?

Chủ đề liên quan

Chất nào là tại đây sở hữu bộ phận đó là hóa học béo?

Este nào là tại đây không có tài năng nhập cuộc phản xạ tráng gương là

Phân đạm hỗ trợ cho tới cây

Chất bột X black color, sở hữu tài năng hấp phụ những khí độc nên được sử dụng trong không ít loại mặt mũi nạ chống độc. Chất X là

Ở ĐK tương thích amino axit phản xạ với hóa học nào là tạo ra trở thành este?

Kim loại nào là tại đây phản xạ mạnh mẽ nhất với nước ở sức nóng chừng thường?

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện phenolphtalein gửi sang trọng màu sắc hồng?

Muối kali aluminat sở hữu công thức là

Cacbohiđrat nào là có rất nhiều vô cây mía và củ cải đường?

Ở ĐK tương thích, sắt kẽm kim loại nào là tại đây bị S lão hóa lên nấc lão hóa +3?

Chất nào là tại đây được dùng để làm thực hiện mượt nước sở hữu tính cứng vĩnh cửu?

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Nhóm những hóa học khí (hoặc hơi) nào là tiếp sau đây đều tạo ra cảm giác mái ấm kính Lúc độ đậm đặc của bọn chúng vô khí quyển vượt lên vượt chi chuẩn chỉnh cho tới phép?

Chất nào là tại đây vừa vặn phản xạ với hỗn hợp NaOH loãng, vừa vặn phản xạ với hỗn hợp HCl?

Kim loại nào là tại đây khử được ion Fe2+ vô dung dịch?

Buta-1,3-đien sở hữu công thức phân tử là

Hợp hóa học nào là của can xi được dùng để làm đúc tượng, bó bột Lúc gãy xương?

A

Thạch cao nung (CaSO4.H2O).

D

Thạch cao sinh sống (CaSO4.2H2O).

Dãy bao gồm những hóa học đều không tham gia phản xạ tráng bạc là

B

tinh bột, anđehit fomic.

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

Cho hỗn hợp những hóa học sau: ClH3NCH2COOH; H2NCH2COOH; H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Số hỗn hợp thực hiện quỳ tím chuyển màu sắc xanh rớt là

Đốt cháy trọn vẹn m gam láo ăn ý Mg và Al cần thiết vừa vặn đầy đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), chiếm được 9,1 gam láo ăn ý nhị oxit. Giá trị của m là

Lên men m gam glucozơ trở thành ancol etylic với hiệu suất 60%, chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là