chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chất này sau đó là hóa học lỏng ở ĐK thông thường : 

  Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường

  • A. Tristearin          
  • B. Tripanmitin           
  • C. Triolein     
  • D. Saccarozo

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Các hóa học phệ ko no ở ĐK thông thường là hóa học lỏng

  Các hóa học phệ no ở ĐK thông thường là hóa học rắn

  Saccarozo ở ĐK thông thường là hóa học rắn

Mã câu hỏi: 33214

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: chất nào sau đây gọi là xút ăn da

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong những sắt kẽm kim loại tại đây, sắt kẽm kim loại này sở hữu tính khử yếu ớt nhất : 
 • Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại phản xạ với nước ở nhiệt độ phỏng thông thường là: 
 • Dãy sắt kẽm kim loại này tại đây ứng dụng với hỗn hợp HCl và Cl2 đều nằm trong tạo nên một muối bột : 
 • Kim loại nhẹ nhàng nhất : 
 • Chất này tại đây không tồn tại phản xạ thủy phân :  Triolein
 • Chất sở hữu công thức phân tử C6H12O6 hoàn toàn có thể gọi là : 
 • Axit này sau đó là axit phệ : Axit Stearic
 • Công thức chất hóa học của Crom (III) hidroxit : 
 • Nếu cho tới hỗn hợp CuSO4 vô hỗn hợp NaOH thì sau phản xạ xuất hiện nay kết tủa color : 
 • Este X được tạo nên trở nên kể từ axit axetic và ancol metylic sở hữu công thức phân tử là : 
 • Cho một kiểu mẫu kim loại tổng hợp (Zn – Mg – Ag) vô hỗn hợp CuCl2, sau phản xạ chiếm được lếu láo hợp ý 3 sắt kẽm kim loại bao gồm : 
 • Hợp hóa học cơ học X ứng dụng với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp Br2 tuy nhiên ko ứng dụng được với hỗn hợp NaHCO3.
 • Tơ lapsan là thành phầm của phản xạ trùng dừng thân ái : 
 • Tinh bột chỉ hòa tan chất lượng tốt nội địa lạnh lẽo tạo nên hồ nước tinh ranh bột
 • Thủy phân  hóa học X bởi vì hỗn hợp NaOH chiếm được 2 hóa học Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương.
 • Thiết bị như hình vẽ tiếp sau đây :Không thể dùng để làm triển khai thực nghiệm này vô số những thực nghiệm được trìn
 • Trong những thực nghiệm sau :(1) Cho khí NH3 ứng dụng với CuO nung nóng(2) Cho Si đơn hóa học ứng dụng với hỗn hợp NaOH(3) Cho
 • Chất này sau đó là hóa học lỏng ở ĐK thông thường : 
 • Cho Mg ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng tạo nên trở nên khí X, nhiệt độ phân tinh ranh thể KNO3 tạo nên trở nên khí Y, cho tới tinh ranh thể MnO2 tác d�
 • Axit axetic ko ứng dụng được với hỗn hợp này : 
 • Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vô 275 ml hỗn hợp HCl  2M chiếm được hỗn hợp X. Cho NaOH dư vô hỗn hợp X .
 • Cho những thực nghiệm sau :(1) Thanh Fe nhúng vô hỗn hợp H2SO4 loãng(2) Thanh Fe sở hữu quấn chão Cu vô hỗn hợp H2SO4 loãng(3) Th
 • Nhỏ kể từ từ 100 ml hỗn hợp X bao gồm NaOH 2M và Ba(OH)2 3M vô 125 ml hỗn hợp Y bao gồm H2SO4 1M và ZnSO4 1,6M, sau khoản thời gian phản xạ xảy
 • Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (điều khiếu nại quí hợp) chiếm được thành phầm đó là : 
 • Nhỏ kể từ từ từng giọt cho tới không còn đôi mươi ml hỗn hợp HCl 1,5M vô 100 ml hỗn hợp Na2CO3 0,1M và NaHCO3 0,2M, sau khoản thời gian phản xạ thu đ
 • Cho 2,24g bột Fe vô 200 ml hỗn hợp chứa chấp lếu láo hợp ý bao gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M.
 • Thủy phân trọn vẹn 1 peptit X mạch hở chỉ chiếm được glyxin.
 • Cho 1 mol triglixerit X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat.
 • Hợp hóa học cơ học X được tạo nên bởi vì glixerol và axit axetic.
 • Dãy những hóa học : CH3COOC2H5, CH3OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số hóa học vô sản phẩm ứng dụng được với hỗn hợp NaOH là : 
 • Trong những thực nghiệm sau :(1) Cho hỗn hợp H2SO4 phản xạ với hỗn hợp Ba(HCO3)2(2) Cho hỗn hợp Na2CO3 vô hỗn hợp AlCl3
 • Từ m gam tinh ranh bột pha trộn ancol etylic bởi vì cách thức lên men với hiệu suất của tất cả quy trình là 85%.
 • Có tứ hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau viết số : (1) H2SO4 1M ; (2) HCl 1M ; (3) KNO3 1M và (4) HNO3 1M.
 • Thí nghiệm của những hỗn hợp X, Y, Z, T với những dung dịch demo được ghi bên dưới bảng sau : Mẫu thử Thuố
 • Cho những tuyên bố sau :(a) Thủy phân vinyl axetat bởi vì NaOH đun lạnh lẽo, chiếm được natri axetat và fomandehit(b) Polietilen
 • Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 1,2M và NaCl 0,8M bởi vì năng lượng điện cực kỳ trơ cho tới Lúc lượng hỗn hợp rời 10,2
 • Hỗn hợp ý X bao gồm andehit Y, axit cacboxylic Z và este T (Z và T là đồng phân).
 • Hòa tan trọn vẹn lếu láo hợp ý rắn bao gồm Fe3O4 (1,4x mol) và Cu (x mol) vô hỗn hợp HCl (vừa đủ), kết đốc phản xạ chỉ thu đ
 • Đốt cháy không còn 12,78g lếu láo hợp ý X bao gồm 2 este đơn chức và 1 amino axit Z nằm trong sản phẩm đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần thiết dùn
 • Cho lếu láo hợp ý A bao gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều hở và đều tạo nên bởi vì Gly và Ala).

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA