chất nào sau đây là đipeptit

Câu hỏi:

09/08/2022 5,965

A. H2N-CH2CH2CONH-CH2-COOH

Bạn đang xem: chất nào sau đây là đipeptit

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH

Đáp án chủ yếu xác

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH

D. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2-COOH.

Đáp án B

Phương pháp giải:

Đipeptit là peptit được tạo ra bởi vì phản xạ trùng dừng 2 phân tử α-aminoaxit.

Giải chi tiết:

A. loại vì như thế H2N-CH2CH2COOH ko cần là α-aminoaxit.

B. thỏa mãn

C. loại vì như thế H2N-CH2CH2COOH ko cần là α-aminoaxit.

D. loại vì như thế hóa học này được tạo ra bởi vì 3 phân tử α-aminoaxit

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng sôi của C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOCH3 tách dần dần theo đòi trật tự nào?

A. CH3COOH > C2H5OH > CH3COOCH3 > CH3CHO.

B. C2H5OH > CH3CHO > CH3COOCH3 > CH3COOH.

C. CH3COOH > CH3COOCH3 > C2H5OH > CH3CHO.

D. C2H5OH > CH3COOH > CH3CHO > CH3COOCH3.

Câu 2:

Fe bị bào mòn năng lượng điện hóa Khi xúc tiếp với sắt kẽm kim loại M nhằm ngoài bầu không khí độ ẩm. Vậy M là

A. Mg.

B. Al.

C. Cu.

D. Zn.

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

Câu 3:

Nhận quyết định sai

A. Phân biệt mantozo và saccarozo bởi vì phản xạ tráng gương.

B. Phân biệt glucozo và saccarozo bởi vì phản xạ tráng gương.

C. Phân biệt tinh nghịch bột và xenlulozo bởi vì I2.

D. Phân biệt saccarozo và glixerol bởi vì Cu(OH)2.

Câu 4:

Ngâm 1 lá Zn nhập 50 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M. Giả sử sắt kẽm kim loại dẫn đến bám không còn nhập là Zn. Sau Khi phản xạ xẩy ra hoàn thành lấy là Zn rời khỏi sất thô, lấy cân nặng, thấy:

A. Khối lượng là kẽm tăng 0,755 gam.

B. Khối lượng lá kẽm tăng 0,215 gam.

C. Khối lượng lá kẽm tăng 0,43 gam

D. Khối lượng lá kẽm tách 0,755 gam.

Câu 5:

Khi trùng dừng 13,1 gam axit ε-aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư tao còn chiếm được m gam polime và 1,44 gam nước. m có mức giá trị là

A. 9,328 gam.

B. 9,04 gam.

C. 10,41 gam.

D. 11,66 gam.

Câu 6:

Trong hóa học to lớn luôn luôn mang trong mình một lượng axit tự tại, nhằm dung hòa 2,8 gam hóa học to lớn cần thiết 3,0 ml hỗn hợp KOH 0,1M. Chỉ số axit của kiểu mẫu hóa học to lớn bên trên là

A. 6

B. 8

C. 7

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

D. 5