chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì lý do chủ yếu nào dưới đây

Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị bùng phát (1939 – 1945) khởi nguồn từ lí vì thế thẳng này bên dưới đây?

Bạn đang xem: chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì lý do chủ yếu nào dưới đây

Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị bùng phát (đầu mon 9 - 1939) khởi nguồn từ lí vì thế thẳng này bên dưới đây?

A. Đức kiêm tính Tiệp Khắc khiến cho Anh, Pháp buộc cần tuyên chiến.

B. Quân Đức tiến công Ba Lan, buộc Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.

C. Thái tử Áo – Hung bị sát hại buộc Áo – Hung tuyên chiến với Xécbi.

D. Nhật Bản tiến công quân Mĩ ở Trân Châu cảng, buộc Mĩ tuyên chiến.

Đáp án B

Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị bùng phát (đầu mon 9 - 1939) khởi nguồn từ lí vì thế thẳng là quân Đức tiến công Ba Lan, buộc Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

Tổng ôn - Luyện ganh đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ