chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Câu hỏi:

06/06/2020 19,854

Bạn đang xem: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

A. Qui tắc bàn tay trái

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn: A

 Chiều của lực Lorenxơ được xác lập bởi vì qui tắc bàn tay ngược.Nội dung quy tắc bàn tay trái: Xoè bàn tay ngược hứng những đàng chạm màn hình kể từ, chiều kể từ cổ tay cho tới những ngón tay chỉ chiều vận động của năng lượng điện thì ngón tai cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ ứng vói năng lượng điện dương và trái hướng lực Lorenxơ với năng lượng điện âm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đấy là Đúng?Cho một quãng chạc dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa tuy vậy song với đàng mức độ kể từ, chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện trái hướng với chiều của đàng mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn bởi vì ko Khi tăng độ dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tăng Khi tăng độ dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Lực kể từ rời Khi tăng độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Khi tớ thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

Một đoạn chạc dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa vô kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ thuộc tính lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ thuộc tính vô trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ thuộc tính lên đoạn chạc Khi nó ko tuy vậy song với đàng mức độ kể từ.

D. lực kể từ thuộc tính lên đoạn chạc đem vị trí đặt là trung điểm của đoạn chạc.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ ngôi trường về mặt mũi thuộc tính lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα phụ nằm trong vô độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều lâu năm đoạn chạc dẫn bịa vô kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα không tùy thuộc vào độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều đài đoạn chạc dẫn bịa vô kể từ trường

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Xem thêm: cách ghi bản kiểm điểm

Câu 4:

Hai chạc dẫn trực tiếp, lâu năm tuy vậy song xa nhau 32 (cm) vô bầu không khí, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên chạc một là I1 = 5 (A), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên chạc 2 là I2. Điểm M ở trong mặt mũi bằng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện, ngoài khoảng chừng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện và cơ hội dòng sản phẩm I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M bởi vì ko thì dòng sản phẩm năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và trái hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và trái hướng với I1

Câu 5:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp, lâu năm đem độ mạnh trăng tròn (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều vận động của phân tử đem điện

B. Chiều của đàng mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương vuông góc với đàng chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương vuông góc với mặt mũi bằng chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và đàng chạm màn hình từ

Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

D. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương tiếp thuyến với những đàng chạm màn hình từ