cho các phản ứng sau

Câu hỏi:

18/06/2019 21,656

Bạn đang xem: cho các phản ứng sau

Cho những phản xạ sau:

(a) S+O2toSO2(b) S+3 F2toSF6(c) S+ 6HNO3toH2SO4+6NO2+2H2O(d) S+ HgHgS

Số phản xạ nhập cơ S thể hiện nay tính khử là :

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B.

S thể hiện nay tính khử trong những phương trình a, b, c.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong số những đặc điểm sau, đặc điểm nào là không là đặc điểm của axit H2SO4 đặc nguội?

A. Tan nội địa, lan nhiệt

B. Làm hóa than vãn vải vóc, giấy má, đường

C. Hòa tan được sắt kẽm kim loại Al và Fe

D. Háo nước

Câu 2:

Cho phản xạ Al+H2SO4 đặctoAl2(SO4)3+SO2+H2O Hệ số cân đối của H2SO4 là (biết thông số cân đối của phản xạ là những số vẹn toàn, tối giản)

A. 4

B. 8

C. 6

D. 3

Câu 3:

Nguyên tử S đóng vai trò va chất kh, vừa chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

A. 4S+6NaOH2Na2S+Na2S2O3+3H2O

B. S + 2Na  Na2S

C. S+6HNO3 đc  H2 SO4+6NO2+4H2O

D. S + 3F2  SF6

Câu 4:

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

Để phân biệt oxi và ozon hoàn toàn có thể sử dụng hóa học nào là sau đây?

A. Cu

B. Hồ tinh anh bột

C. H2

D. Dung dịch KI và hồ nước tinh anh bột

Câu 5:

Trong những câu sau, câu nào là sai khi nói tới đặc điểm chất hóa học của ozon?

A. Ozon lão hóa toàn bộ những kim loại

B. Ozon lão hóa Ag trở nên Ag2O

C. Ozon thông thường bền lâu oxi

D. Ozon lão hóa ion I- trở nên I2

Câu 6:

Hãy lựa chọn tuyên bố trúng về oxi và ozon:

A. Oxi và ozon đều phải có tính oxi hoá mạnh như nhau

B. Oxi và ozon đều phải có số proton và số notron giống như nhau nhập phân tử

C. Oxi và ozon là những dạng thù oán hình của thành phần oxi

D. Oxi và ozon đều phản xạ được với những hóa học như: Ag, KI, PbS ở sức nóng phỏng thường

Câu 7:

Oxi hóa trọn vẹn m gam sắt kẽm kim loại X cần thiết vừa phải đầy đủ 0,25m gam khí O2. X là

A. Al

B. Fe

C. Cu

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

D. Ca