cho từ từ dung dịch nh3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa

Câu hỏi:

23/03/2020 68,053

Chọn đáp án A

Phương trình hóa học:

AlCl3 + 3H2O + 3NH3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

NH3 là 1 bazơ yếu hèn nên Al(OH)3 ko tan vô NH3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của NH3 vô phản xạ

4NH3 + 5O2 Pt850900Co 4NO + 6H2O là

A. hóa học khử

B. axit.             

C. hóa học oxi hóa

D. bazơ.

Câu 2:

Trong chống thử nghiệm, người tớ rất có thể thu khí NH3 vì chưng phương pháp

A. đẩy nước

B. chưng cất

C. đẩy không gian với mồm bình ngửa

D. đẩy không gian với mồm bình úp ngược

Câu 3:

Khi nói đến muối bột amoni, tuyên bố không đích thị là 

A. Muối amoni dễ dàng tan vô nước

B. Muối amoni là hóa học năng lượng điện li mạnh

C. Muối amoni kém cỏi bền với nhiệt

D. Dung dịch muối bột amoni với đặc thù bazơ

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

Câu 4:

Dung dịch NH3 rất có thể tính năng được với những dung dịch 

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. Fe(NO3)3, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3

Câu 5:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học Lúc tính năng với HNO3 thì HNO3 chỉ thể hiện tại tính oxi hoá là:

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2

D. Na2SO3, Phường, CuO, CaCO3, Ag

Câu 6:

Cho Fe(III) oxit tính năng với axit nitric thì thành phầm chiếm được là

A. Fe(NO3)3, NO và H2O

B. Fe(NO3)3, NO2 và H2O

C. Fe(NO3)3, N2 và H2O

D. Fe(NO3)3 và H2O

Câu 7:

Nhóm những sắt kẽm kim loại đều không phản xạ được với HNO3?

A. Al, Fe.

B. Au, Pt.

C. Al, Au

Xem thêm: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông

D. Fe, Pt.