chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chọn loại tài liệu nào là cho tới ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

  Bạn đang xem: chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

  • A. AutoNumber
  • B. Yes/No
  • C. Number
  • D. Currency

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn loại dữ liệu Number cho tới ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

Mã câu hỏi: 2661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: toán lớp 5 trang 115

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: tourism is a big business

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, mong muốn thao tác làm việc với đối tượng người tiêu dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn:
 • Để ngỏ một bảng ở chính sách kiến thiết, tao lựa chọn bảng cơ rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?
 • Trong Access, một bạn dạng ghi được tạo ra trở nên kể từ dãy:
 • Trong Access, Lúc nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp một trong các nhì độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn bạn dạng vô Access:
 • Chọn loại tài liệu nào là cho tới ngôi trường điểm
 • Trong Access Lúc tao nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” vô CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn nữa 255 kí tự động thì tao cầ
 • Trong cử bong CSDL đang được thao tác làm việc, sẽ tạo cấu hình bảng vô chính sách kiến thiết, thao tác triển khai mệnh lệnh nào là tại đây l
 • Cửa bong cấu hình bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác làm việc với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác làm việc với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong Lúc tạo ra cấu hình bảng, mong muốn thay cho thay đổi độ dài rộng của ngôi trường, tao xác lập độ quý hiếm mới nhất bên trên dòng:
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập có một không hai từng mặt hàng của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố chính trong số tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?
 • Để chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:
 • Trong Access, mong muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tao lựa chọn ngôi trường mong muốn chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác làm việc với cấu hình bảng, mong muốn lưu cấu hình vô đĩa, tao thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi Lúc mang trong mình 1 trong mỗi thao tác nào là sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tao lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa vô trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở nên thương hiệu bảng HOCSINH tao thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA