cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo

Câu hỏi:

19/06/2022 4,199

A. giới và theo dõi làm việc.

Bạn đang xem: cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo

B. lao động và theo dõi tuổi hạc.

C. trình phỏng văn hoá và theo dõi giới.

D. lao động và trình độ chuyên môn văn hoá.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án đích thị là: D

Cơ cấu xã hội của số lượng dân sinh bao gồm cơ cấu tổ chức theo dõi làm việc và trình độ chuyên môn văn hoá.

- Cơ cấu số lượng dân sinh theo dõi trình độ chuyên môn văn hoá phản ánh trình độ chuyên môn dân trí và trình độ chuyên môn học tập vấn của dân cư; thông thường thể hiện nay qua chuyện tỉ lệ thành phần số lượng dân sinh 15 tuổi hạc trở lên trên biết chữ, số thời gian tới trường tầm của những người bên trên 25 tuổi hạc,...

- Cơ cấu số lượng dân sinh theo dõi làm việc là việc biểu thị tỉ lệ thành phần trong số những thành phần làm việc nhập tổng mối cung cấp làm việc xã hội. cũng có thể phân loại mối cung cấp làm việc trở nên nhì nhóm: số lượng dân sinh sinh hoạt kinh tế tài chính (người với việc thực hiện ổn định tấp tểnh hoặc trong thời điểm tạm thời, người mong muốn làm việc tuy nhiên chưa xuất hiện việc làm) và số lượng dân sinh ko sinh hoạt kinh tế tài chính (học sinh, SV, nội trợ,...) hoặc phân loại số làm việc sinh hoạt nhập tía chống kinh tế tài chính (nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và thiết kế, dịch vụ).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện ni, ở những nước đang được cải cách và phát triển tỉ suất giới của trẻ nhỏ mới mẻ sinh rời khỏi thông thường cao (bé trai vô cùng nhiều hơn nữa bé xíu gái), hầu hết là vì hiệu quả của

A. tâm lí, luyện quán.

B. chính sách số lượng dân sinh.

C. hoạt động phát hành.

D. tự nhiên - sinh học tập.

Câu 2:

Nhận tấp tểnh này tại đây đích thị với tình hình tăng thêm số lượng dân sinh toàn cầu hiện nay nay?

A. Gia tăng bất ngờ tăng thời gian nhanh, quy tế bào số lượng dân sinh toàn cầu càng ngày càng rộng lớn.

B. Tốc phỏng tăng thêm số lượng dân sinh lừ đừ, quy tế bào số lượng dân sinh toàn cầu càng ngày càng hạn chế.

C. Tốc phỏng tăng thêm số lượng dân sinh lừ đừ, quy tế bào số lượng dân sinh toàn cầu khá ổn định tấp tểnh.

D. Tốc phỏng tăng thêm số lượng dân sinh thời gian nhanh, quy tế bào số lượng dân sinh toàn cầu càng ngày càng rộng lớn.

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

Câu 3:

Nhân tố này tại đây không tác động cho tới cơ cấu tổ chức theo dõi giới?

A. Kinh tế.

B. Thiên tai.

C. Chuyển cư.

D. Tuổi lâu.

Câu 4:

Cơ cấu số lượng dân sinh theo dõi giới không cần biểu thị đối sánh thân ái giới

A. nam đối với giới nữ giới.

B. nam đối với tổng dân.

C. nữ đối với giới phái nam.

D. nữ đối với tổng dân.

Câu 5:

Tốc phỏng tăng thêm số lượng dân sinh thời gian nhanh, quy tế bào số lượng dân sinh toàn cầu càng ngày càng rộng lớn là do

A. tỉ lệ sinh hạn chế.

B. tỉ lệ tử vong tăng.

C. tỉ lệ tử vong hạn chế.

D. gia tăng bất ngờ hạn chế.

Câu 6:

Tỉ suất tăng thêm số lượng dân sinh bất ngờ được xem là

A. số dân ở cừng thời gian đó.

B. gia tăng cơ học tập bên trên toàn cầu.

C. động lực cải cách và phát triển số lượng dân sinh.

D. gia tăng số lượng dân sinh lên kế hoạch.

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì