có hai điện tích điểm q1 và q2 chúng đẩy nhau khẳng định nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

10/10/2019 234,994

Đáp án C

Hai năng lượng điện đẩy nhau thì nằm trong dấu

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây về đặc điểm của những đàng mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh là ko đúng?

A. Các đàng mức độ năng lượng điện luôn luôn bắt nguồn từ năng lượng điện dương và kết đôn đốc ở năng lượng điện âm

B. Tại một điểm nhập năng lượng điện ngôi trường tớ chỉ hoàn toàn có thể vẽ được một đàng mức độ chuồn qua

C. Các đàng mức độ ko khi nào hạn chế nhau

D. Các đàng mức độ là những đàng cong ko kín

Câu 2:

Mối tương tác đằm thắm độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E và hiệu năng lượng điện thế U đằm thắm nhị điểm nhập năng lượng điện ngôi trường đều nhưng mà hình chiếu đàng nối nhị điểm ê lên đàng mức độ là d thì mang đến vì chưng biểu thức 

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 3:

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường có

A. chiều của vecto độ mạnh năng lượng điện ngôi trường ko thay đổi.

Xem thêm: the bomb exploded in the garage

B. độ rộng lớn của năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm là như nhau.

C. độ rộng lớn bởi năng lượng điện ngôi trường ê tính năng lên năng lượng điện demo là ko thay đổi.

D. vecto độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều đều nhau.

Câu 4:

Có tứ vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm năng lượng điện. sành rằng vật A hít vật B tuy nhiên lại đẩy C. Vật C hít vật D. Khẳng quyết định nào là sau đấy là ko đích.

A. Điện tích của vật A và D trái ngược vết.

B. Điện tích của vật A và D nằm trong vết.

C. Điện tích của vật B và D nằm trong vết.

D. Điện tích của vật A và C nằm trong vết.

Câu 5:

Lực tương tác đằm thắm nhị năng lượng điện điểm đứng yên ổn nhập không gian thay cho thay đổi ra sao nếu để một tấm vật liệu nhựa xen vào tầm đằm thắm nhị năng lượng điện ?

A. Phương thay cho thay đổi tùy từng địa điểm bịa đặt tấm vật liệu nhựa, chiều, kích cỡ ko đổi

B. Phương, chiều ko thay đổi, kích cỡ tăng

C. Phương, chiều, kích cỡ ko đổi

D. Phương, chiều ko thay đổi, kích cỡ giảm

Câu 6:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến năng lượng điện ngôi trường về

A. tốc chừng trở thành thiên của năng lượng điện trường

B. khả năng tính năng lực.

C. năng lượng.

Xem thêm: chất nào sau đây gọi là xút ăn da

D. khả năng triển khai công.